Kıyamet Alametleri ve Gelecek Haberleri Konusundaki Hadislerle Kitab-ı Mukaddes’in Karşılaştırılması


Öğrenci: Bülent Malkoç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Salahattin POLAT