Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aircraft wing design at low speeds using Taguchi method

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, cilt.90, ss.51-55, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A simulation-based method using artificial neural networks for solving the inverse kinematic problem of articulated robots

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, cilt.231, ss.470-479, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Novel device for creating continuous curvilinear capsulorhexis

SPRINGERPLUS, cilt.5, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A novel real-time control system for plasma cutting robot with xPC target

ADVANCES IN MECHANICAL ENGINEERING, cilt.8, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A NOVEL MECHATRONIC SYSTEM DEVELOPMENT FOR ROBOTIC EYEGLASS FRAMES POLISHING

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH AND REVIEW (IJARR), cilt.5, ss.56-61, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPING A GRIPPER USING SHAPE MEMORY ALLOY (SMA)

International Journal of Advanced Research and Review, cilt.5, ss.80-85, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uzun Kemik Kırıkları İçin Yeni Bir Sabitleyici Çivi Geliştirilmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.363-369, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Development of a Novel Helmet System to Prevent Head and Neck Injuries

European International Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.56-60, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of a Novel Mechanism for Early Stage Keratoconus Identification System (ESKIS)

European International Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.30-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of a Novel Articulated Hand Erciyes 1

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.6, ss.71-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Autonomous Flight Performance Improvement of Load Carrying Unmanned Aerial Vehicles by Active Morphing

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, cilt.10, ss.123-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Increasing Performance of Autopilot Guided Small Unmanned Helicopter

International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering, cilt.10, ss.133-139, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pnömatik Yapay Kaslar Kullanarak Hava Araçlarında Konum Kontrolü ve Termal Değişiklik ve Konumlama Hassasiyeti İncelemesi

3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC'20), Nevşehir, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020, ss.39-42

Mühendislikte İnsan Faktörü

3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC'20), Nevşehir, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020, ss.267-270

SCARA ROBOT VE CNC İŞ TABLASININ DİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

II. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ , Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2020, cilt.1, ss.112-121

KALITE GELIŞTIRMEDE DENEYSEL TASARIM VE NORMAL OLASILIK GRAFIĞI (NOG) KULLANARAK TAGUCHI YÖNTEMI UYGULAMASI

2. ULUSLARARASI 23 NİSAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2020, cilt.1, ss.102-111

Effects Of Ice Accretion On The Wind Turbine Airfoil

The International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA-2016), İstanbul, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2016, ss.270-273

RIVET SELECTION FOR AIRCRAFT BULKHEADS WITH TAGUCHI METHOD

2nd International Symposium on Sustainable Aviation (ISSA 2016), İstanbul, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2016, cilt.1, ss.69-72

Increasing Performance of Autopilot Guided Small Unmanned Helicopter

18th International Conference on Aerospace, Mechanical, Automotive and Materials Engineering (ICAMAME 2016), Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 28 - 29 Ocak 2016

Autonomous Flight Performance Improvement of Load carrying Unmanned Aerial Vehicles by Active Morphing

ICUAST 2016 : 18th International Conference on Unmanned Aircraft Systems and Technology, Zürich, İsviçre, 12 - 13 Ocak 2016

Havaaracı pervane sistemlerinde PID kontrol organı ile hatve açısı konum kontrolü

Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, cilt.1, ss.262-265

Biyomekanik El Tasarım İlkeleri

12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu (UMTS 2005), Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Haziran 2005, cilt.2, ss.565-572

Servopnömatik pozisyonlama sistemi ve bir uygulama

Kayseri 5. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2004, cilt.1, ss.310-313

Hava aracı tasarımında CAD programları ve parametrik modelleme

Uluslar arası katılımlı Kayseri IV. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2002, cilt.1, ss.124-126