Mühendislikte İnsan Faktörü


Soylak M.

3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC'20), Nevşehir, Türkiye, 24 - 26 Haziran 2020, ss.267-270

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.267-270

Özet

Teknolojik değişim ve gelişim beraberinde karmaşık sistemlerin ve bu sistemleri oluşturan karmaşık sistem elemanlarının oluşmasını sağlamıştır. Bu değişim sonrası insan müdahalesi çok daha fazla önem kazanmıştır. Sistem ne kadar karmaşık bir yapı alırsa o kadar çok insan etkisi artmaktadır. Çünkü etki seviyesi yükselmektedir. Bu etki tasarımdan üretime, son kullanıcıdan bakıma kadar tüm aşamalarda karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada insan faktörü konusunun önemi incelenmiş,  süreçte konunun makine, mekatronik, elektronik, yazılım, vb. mühendislik alanlarında akademik eğitim konusu olarak ele alınması ve bu eğitimin süreklilik kazanması gerektiği tespit edilmiştir. Havacılık konusunda eğitim veren kurumlarda konu hakkındaki eğitimin zorunlu ve tekrarlı olduğu, eğitimin alınmamasının yaptırımları olduğu belirtilerek, benzer yapının mühendislik eğitiminde de uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Technological change and development accompanied the formation of complex systems and complex system elements that make up these systems. Human intervention has gained much more importance after this change. The more complex the system takes, the more human influence it increases. Because the effect level is increasing. This effect appears in all stages from design to production, from end user to maintenance. In this study, the importance of the

human factor has been examined. In the process, the subject of machinery, mechatronics, electronics, software, etc. the subject of human factor has been determined that it should be considered as an academic education subject in the fields of engineering and this education should gain continuity. It was concluded that the training on the subject is compulsory and repetitive in institutions providing training on aviation, and that there are sanctions for not receiving

training, and it is concluded that a similar structure should be applied in engineering education.