Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of regular moderate exercise on arterial stiffness and PTX3 protein and some cardiac parameters

Studies on Ethno-Medicine, cilt.10, ss.288-294, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A comparison of extracorporeal shock wave therapy, physiotherapy, and local steroid injection in treatment of lateral epicondylitis

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.62, ss.37-44, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obezite Tedavisinde Auricular Akupunkturun Etkinliği

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.54, ss.45-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kuru İğneleme

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Dergisi, Sporcularda Görülen Diz Yaralanmalarında Rejeneratif Enjeksiyon Tedavisi (RET) Uygulamaları Özel Sayısı, cilt.4, ss.56-59, 2018 (Hakemsiz Dergi)

egzersiz ve arteriyel sertlik

turkish journal of sports medicine, cilt.52, ss.25-35, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezite ve Fiziksel Aktivite

Türkiye Klinikleri Spor Hekimliği Özel Sayısı, cilt.1, ss.6-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAS-İSKELET SİSTEMİ YARALANMALARI:BAŞ VE OMURGA YARALANMALARI

Türkiye Klinikleri Spor hekimliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.70-76, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Obezite ve Egzersiz Tedavisi

Spor Hekimliği Dergisi, cilt.47, ss.123-130, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcularda diz yaralanmaları

Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Sayısı, cilt.3, ss.69-77, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Solunumsal eşik ve laktat eşiği arasındaki ilişki

Spor Hekimliği, cilt.34, ss.37-45, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sporcularda kasık ağrıları

Spor ve Tıp, cilt.5, ss.16-28, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of time period of day on the reciprocal torque ratios during knee muscle contractions

Romatoloji ve Tibbi Rehabilitasyon Dergisi, cilt.8, ss.302-305, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Performans test sonuçlarının diürnal görünümü. Spor Hekimliği Dergisi

Spor Hekimliği, cilt.31, ss.93-105, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzey kayak başarısında Eksentrik Kas kuvvet özelliklerinin önemi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.18-24, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağırlık çalışmaları sırasında oluşan yaralanmalar ve önlenmesi

Spor ve Tıp, cilt.3, ss.30-34, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Does intense exercise affect vitamin K2 Levels by regulating intestinal flora in ski crossers?

Proceeding of world congress of Gastroenterology, İstanbul, Türkiye, 21 - 24 September 2019, cilt.30, ss.136-912 Creative Commons License

Exercise-mediated dsDNA damage and repair in immune cells

International symposium: Current Trends in NAtural Sciences, Pitesti, Romanya, 18 - 21 April 2019, ss.29-30

Olgularla Ayak Bileği Burkulmaları

Sportif Rehabilitasyon ve Multidispliner Ağrı Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 March 2019

Ameliyat Sonrası Rehabilitasyona Hastalarımız Ulaşabiliyor mu?

27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 October 2017, ss.1

Omurga Sorunları

16. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 April 2017, ss.1

SENTETİK ZEMİNDE OYNANAN MAÇLARIN FUTBOLCULARDA OKSİDATİF STRES PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

15. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 November 2015, ss.1

Comparision of the effect of ınterval training at sea level and high altitude on some physical parameters

XI. Balkan Congress of Sports Medicine and VII. Türk Spor Hekimliği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 April 1999, ss.35

Ağırlık çalışmaları sırasında oluşan yaralanmalar ve nedenleri. 19-21 Eylül 1997, İzmir

VI Ulusal Spor Hekimliği Kongersi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 1997, ss.116

Profesyonel futbol takımının maç analizi

I Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 1996, ss.8

Effects of 8 weeks ventilatory thresholds training on anaerobic and aerobic characteristics of sedentary males

First Congress of The European Association of Sports Medicine, Belçika, 1 - 04 November 1995, ss.30

Oksijen borçlanması ve açığının diürnal görünümü

V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 1995, ss.36

İzokinetik kuvvet eğrisinin dizdeki patolojilerle olan ilişkisi

Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 1994, ss.3

Yaş ve cinsiyetin konsantrik, ekzentrik ve izometrik kas kuvveti üzerine olan etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 20. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 1994, ss.23

Physical characteristics of male grass skiers and their relationships to performance

Seventh World Congrees of the International Rehabilitation Medicine, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 May 1994, cilt.26, no.5, ss.182

Variations in performance during the menstural cycle: special reference to concentric and eccentric muscle strength

Seventh World Congrees of the International Rehabilitation Medicine, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 May 1994, ss.182

Efficacy of isotonic and isokinetic exercise in patients with knee osteoarthritis

Seventh World Congrees of the International Rehabilitation Medicine, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 April 1994, ss.112

Menstural siklusun 24-35 yaş kadınlarda fiziksel kapasite üzerine olan etkileri

IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 1993, ss.36

5-10 km kayaklı koşunun başarısını belirleyen faktörler

IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 1993, ss.35

Yarı maratonu takiben alınan idrardaki değişiklikler: Hematüri ve Proteinüri.

Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 1992, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersizin 5N-1K'sı

Kimler Yapmalıdır, Ülkar, B, Editör, Ankara Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.105-138, 2017