The Efficacy of Auricular Acupuncture Application in the Treatment of Obesity


Creative Commons License

ÇELEBİ M. M. , AKKURT S. , BİÇER GENÇBAY M., Kucuk M. O.

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.54, ss.45-51, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 54 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.5152/tjsm.2019.115
  • Dergi Adı: Turkish Journal of Sports Medicine
  • Sayfa Sayıları: ss.45-51

Özet

Amaç: Obezite tedavisinde klasik yöntemler yanında auriküler akupunktur gibi tamamlayıcı tıp yöntemleri de kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı obez hastalarda egzersiz ve diyet uygulaması ile egzersiz, diyet ve auriküler akupunktur uygulamalarını karşılaştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, vücut kütle indeksi ≥30 olan, 20-60 yaş arası 70 kadın gönüllü olarak katıldı. Gönüllüler rastgele, Diyet-Egzersiz (DE) ve Akupunktur-Diyet-Egzersiz (ADE) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışmanın başında ve aylık periyodlarda beş ay boyunca vücut ağırlığı, vücut kütle indeksi, vücut yağ kütlesi ve bazal metabolik hız ölçümleri yapıldı. Her iki gruba da bazal metabolizmaya eşdeğer diyet programı ve haftanın beş günü 200 kcal’lik egzersiz verildi. ADE grubuna ayrıca auriküler akupunktur uygulaması yapıldı.
Bulgular: Her iki grupta da aylık periyodlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde kilo kaybı gözlenirken (p<0.05), iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Bu sonuçlara göre diyet ve egzersizin beraber kullanılması ile kilo kaybı sağlanabileceği, bunun yanı sıra dört noktaya yapılan kalıcı auriküler akupunkturun kilo vermeye ekstra katkısının olmadığı söylenebilir.

Objectives: Complementary medical methods such as auricular acupuncture are used for the treatment of obesity in addition to classical methods. Our aim was to compare the effects of exercise plus diet applications with exercise plus diet plus auricular acupuncture applications in the obese patients.
Material and Methods: Seventy volunteer women aged between 20-60 years with BMI ≥ 30 participated in the study. Volunteers were randomly assigned into two groups as Diet-Exercise (DE) and Acupuncture-Diet-Exercise (ADE). Body weight, body mass index, body fat mass and basal metabolic rate measurements were recorded at the beginning of the study and during five months in monthly periods. Both groups were given a dietary program equivalent to basal metabolic rate and exercise of 200 kcal/day for five days per week. In addition, auricular acupuncture was administered to the ADE group.
Results: Statistically significant weight loss was observed in the monthly periods in both groups (p<0.05), but there was no statistically significant difference between the two groups.
Conclusion: According to these results, weight loss can be achieved by using diet and exercise together, while four point applied permanent auricular acupuncture does not seem to make any extra contribution to weight lost.