Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The wind energy-greenhouse gas nexus: The wavelet-partial wavelet coherence model approach

Journal Of Cleaner Production, cilt.245, ss.1-14, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Does waste energy usage mitigate the CO2 emissions? A time-frequency domain analysis

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.26, no.307, ss.1-18, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

A revisited renewable consumption-growth nexus: A continuous wavelet approach through disaggregated data

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.107, ss.1-19, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.71, ss.830-845, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.77, ss.1-19, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’ de Sağlığın Eğitim Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yöntemi ile Bir Değerlendirilme

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.5, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinin 1995-2015 Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies , cilt.3, ss.177-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Cinsiyet Uçurumu (Global Gender Gap) Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Değerlendirilmesi: İstatistiksel Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.696-705, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kayseri İlçelerinin Eğitim Düzeylerinin 1997-2016 Yılları İtibariyle Gelişiminin Değerlendirilmesi

I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 May 2018, ss.383-398

Çok Boyutlu Ölçekleme Analiz Yöntemi İle Nüfus, Sağlık Ve Eğitim Göstergeleri Açısından Kayseri İlçelerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.116-125

OECD Ülkelerinin Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 October 2017, ss.572

Kitap & Kitap Bölümleri

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual

Re-examining the Environmental Kuznets Curve through continuous wavelet coherence approach, Burcu A.,Ozturk I., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.1-20, 2019