Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The wind energy-greenhouse gas nexus: The wavelet-partial wavelet coherence model approach

Journal Of Cleaner Production, cilt.245, ss.1-14, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Does waste energy usage mitigate the CO2 emissions? A time-frequency domain analysis

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.27, ss.5056-5073, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Can biomass energy be an efficient policy tool for sustainable development?

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.71, ss.830-845, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.77, ss.1-19, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidroelektrik Enerji Tüketiminin Çevre Üzerine Etkisinin Sürekli Dalgacık Uyumu Modeli İle Araştırılması: ABD Örneği

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.263-284, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’ de Sağlığın Eğitim Üzerindeki Etkileri: ARDL Sınır Testi Yöntemi ile Bir Değerlendirilme

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.5, ss.1-11, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Ülkelerinin 1995-2015 Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz

International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies , cilt.3, ss.177-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Cinsiyet Uçurumu (Global Gender Gap) Açısından Avrupa ve Orta Asya Ülkelerinin Değerlendirilmesi: İstatistiksel Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.696-705, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kayseri İlçelerinin Eğitim Düzeylerinin 1997-2016 Yılları İtibariyle Gelişiminin Değerlendirilmesi

I. Pınarbaşı (Aziziye) Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 May 2018, ss.383-398

Çok Boyutlu Ölçekleme Analiz Yöntemi İle Nüfus, Sağlık Ve Eğitim Göstergeleri Açısından Kayseri İlçelerinin Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Develi-Âşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.116-125

OECD Ülkelerinin Yılları İtibariyle Sera Gazı Salınımları Açısından Karşılaştırılması: İstatistiksel Bir Analiz

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 23 October 2017, ss.572

Kitap & Kitap Bölümleri

Environmental Kuznets Curve (EKC): A Manual

Re-examining the Environmental Kuznets Curve through continuous wavelet coherence approach, Burcu A.,Ozturk I., Editör, Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Amsterdam, ss.1-20, 2019