Seçilmiş OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Sürdürülebilirliğinin Panel Birim Kök Testleri İle Değerlendirilmesi


Gençoğlu P., Kuşkaya S. , Büyüknalbant T.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.75, ss.1283-1297, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 75
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.33630/ausbf.498440
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1283-1297

Özet

Birçok ülkenin öncelikli hedeflerinden biri, sosyal refah devleti anlayışıyla ekonomik kalkınmanın istenilen seviyeye getirilmesidir. Sağlık hem ekonomik kalkınma hem de sosyal refah anlayışında önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle ülkeler açısından, sağlık alanında yapılacak harcamaların miktarı ve bunun sürdürülebilirliği de önem kazanmaktadır. Çalışmada, 21 OECD ülkesinin kişi başına cari sağlık harcamalarının sürdürülebilirliği, 1975- 2017 dönemi dikkate alınarak ikinci nesil panel birim kök testleriyle araştırılmıştır. Sağlık harcamalarının sürdürülebilir olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılan CADF ve Hadri- Kurozumi testi sonuçlarına göre sağlık harcamalarının seçilen ülke grubu için sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. SURADF analizi diğerlerinden farklı olarak, her bir ülke için ayrı ayrı sürdürülebilirliği de tespit etmektedir. Bu sonuçlara göre, sağlık harcamalarının Avusturya ve Kanada dışındaki 19 OECD ülkesinde durağan yani sürdürülebilir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 21 OECD ülkesinin sağlık harcamalarının CADF ve HadriKurozumi testi sonuçlarını destekler nitelikte ülke grubunda bir bütün olarak sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ülkelerin sağlık harcamaları miktarlarının sürdürülebilirlik açısından sorun yaratmayacak nitelikte olduğunu işaret etmektedir.