Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rat Epididimal Spermasının Kısa Süreli Saklanmasında Farklı Sıcaklık Dereceleri ve Karnitinin Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.16, no.1, ss.30-37, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Dişi üreme sistemi açısından önemli bazı vitamin ve mineraller.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.1, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spermanın dondurulmasında antioksidanların etkisi.

Turkiye Klinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics, cilt.1, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eurasian J Vet Sci

Evaluation of post-thaw quality of Brown-Swiss and Holstein bull semen diluted with different extenders., cilt.26, ss.51-55, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spermada lipid peroksidasyon ve antioksidanların rolü

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.79, ss.19-22, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara keçilerinde bazı üreme özellikleri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.48, ss.35-43, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different serum types in in vitro culture of in vitro fertilized rabbit oocytes,

Ankara Üniv Vet. Fak. Derg., cilt.54, ss.87-90, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tavşanlarda süperovulasyon

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.78, ss.39-42, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laboratuvar hayvanlarında reprodüksiyon

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.45, ss.37-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavşanlarda farklı süperovulatör ajanların oosit kalitesi ve in vitro fertilizasyonu üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.165-170, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tavşan oviduktal oositlerinin in vitro fertilizasyonunda fötal buzağı serumu ve kumulus hücrelerinin etkileri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.44, ss.37-46, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiftlik hayvanlarında in vitro maturasyon ve fertilizasyon

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.44, ss.47-52, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişik antioksidanlar içeren farklı sulandırıcılarla dondurulmuş koç spermalarından elde edilen dölverimi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.177-189, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Financial Reflection of Fertility Disorders in Dairy Herds of Kayseri Province, Turkey

4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, Konya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.215

Reproductive Toxicity of Dimethoate In Rats and The Protective/Ameliorative Effects of Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem.) Fruit

9. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-TURKHELTOX, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, cilt.0, no.0, ss.43

Yeni Zelanda Irkı Tavşanlarda Yaşın Spermatolojik Parametreler ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3.Ulusal Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2013, ss.88-89

The effect of different sugars on spermatological parameters and DNA damage on rat epididymal spermatozoa stored at 40C

6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi. (Uluslararası Katılımlı), 18 - 22 Mayıs 2011

Hayvan hücrelerinde DNA comet assay

22. Ulusal Biyofizik Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2010, ss.0-1