Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Antioxidant supplementation ameliorates bull sperm parameters and fertilizing ability following the freeze-thaw process

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, vol.45, pp.457-462, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Cherry laurel fruit extract counters dimethoate-induced reproductive impairment and testicular apoptosis

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, vol.71, no.4, pp.329-338, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Rat Epididimal Spermasının Kısa Süreli Saklanmasında Farklı Sıcaklık Dereceleri ve Karnitinin Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.30-37, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Dişi üreme sistemi açısından önemli bazı vitamin ve mineraller.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.1, 2017 (National Refreed University Journal)

Spermanın dondurulmasında antioksidanların etkisi.

Turkiye Klinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics, vol.1, pp.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Eurasian J Vet Sci

Evaluation of post-thaw quality of Brown-Swiss and Holstein bull semen diluted with different extenders., vol.26, pp.51-55, 2010 (National Refreed University Journal)

Spermada lipid peroksidasyon ve antioksidanların rolü

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, vol.79, pp.19-22, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ankara keçilerinde bazı üreme özellikleri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.35-43, 2008 (Other Refereed National Journals)

Effects of different serum types in in vitro culture of in vitro fertilized rabbit oocytes,

Ankara Üniv Vet. Fak. Derg., vol.54, no.2, pp.87-90, 2007 (National Refreed University Journal)

Tavşanlarda süperovulasyon

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, vol.78, pp.39-42, 2007 (Other Refereed National Journals)

Laboratuvar hayvanlarında reprodüksiyon

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.45, pp.37-44, 2005 (Other Refereed National Journals)

Tavşanlarda farklı süperovulatör ajanların oosit kalitesi ve in vitro fertilizasyonu üzerine etkisi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.52, pp.165-170, 2005 (National Refreed University Journal)

Tavşan oviduktal oositlerinin in vitro fertilizasyonunda fötal buzağı serumu ve kumulus hücrelerinin etkileri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.44, no.2, pp.37-46, 2004 (Other Refereed National Journals)

Çiftlik hayvanlarında in vitro maturasyon ve fertilizasyon

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.44, pp.47-52, 2004 (Other Refereed National Journals)

Değişik antioksidanlar içeren farklı sulandırıcılarla dondurulmuş koç spermalarından elde edilen dölverimi

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.47, no.2, pp.177-189, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Financial Reflection of Fertility Disorders in Dairy Herds of Kayseri Province, Turkey

4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, Konya, Turkey, 1 - 05 November 2017, vol.1, no.1, pp.215

Reproductive Toxicity of Dimethoate In Rats and The Protective/Ameliorative Effects of Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem.) Fruit

9. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-TURKHELTOX, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.0, no.0, pp.43

Yeni Zelanda Irkı Tavşanlarda Yaşın Spermatolojik Parametreler ve DNA Hasarı Üzerine Etkileri

Laboratuvar Hayvanları Bilimi 3.Ulusal Kongresi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.88-89

Hayvan hücrelerinde DNA comet assay

22. Ulusal Biyofizik Kongresi, 28 September - 01 October 2010, pp.0-1