Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kısa Süreli Saklanan Tavşan Spermasının Spermatolojik Parametreleri Üzerine Taxifolinin Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.164-172, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Rat Epididimal Spermasının Kısa Süreli Saklanmasında Farklı Sıcaklık Dereceleri ve Karnitinin Etkileri

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.30-37, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Dişi üreme sistemi açısından önemli bazı vitamin ve mineraller.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.1, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Spermanın dondurulmasında antioksidanların etkisi.

Turkiye Klinikleri J Reprod Artif Insemin-Special Topics, vol.1, pp.1, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Eurasian J Vet Sci

Evaluation of post-thaw quality of Brown-Swiss and Holstein bull semen diluted with different extenders., vol.26, pp.51-55, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Spermada lipid peroksidasyon ve antioksidanların rolü

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, vol.79, pp.19-22, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Ankara keçilerinde bazı üreme özellikleri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.48, pp.35-43, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Tavşanlarda süperovulasyon

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, vol.78, pp.39-42, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Laboratuvar hayvanlarında reprodüksiyon

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.45, pp.37-44, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Tavşan oviduktal oositlerinin in vitro fertilizasyonunda fötal buzağı serumu ve kumulus hücrelerinin etkileri

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.44, no.2, pp.37-46, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Çiftlik hayvanlarında in vitro maturasyon ve fertilizasyon

LALAHAN HAYVANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.44, pp.47-52, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Financial Reflection of Fertility Disorders in Dairy Herds of Kayseri Province, Turkey

4th International Conference and Industrial Exhibition on Dairy Science Park, Konya, Turkey, 1 - 05 November 2017, vol.1, no.1, pp.215

Reproductive Toxicity of Dimethoate In Rats and The Protective/Ameliorative Effects of Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem.) Fruit

9. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-TURKHELTOX, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.0, no.0, pp.43

Hayvan hücrelerinde DNA comet assay

22. Ulusal Biyofizik Kongresi, 28 September - 01 October 2010, pp.0-1