Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Akademisyenlerin Uyku Süresi ve Kalitesinin Beslenme Durumlarına Etkisi

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.48, sa.2, ss.58-67, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of the malnutrition risk in overweight and obese patients with cardiovascular disease

Clinical Science of Nutrition, cilt.2, sa.2, ss.74-80, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitamin deficiencies and prevention methods after bariatric surgery

Mini İnvasive Surgery, cilt.4, sa.15, ss.1-7, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmünonütrisyon ve kanser

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.93-101, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Nutritional Status and Quality of Life in Lung Cancer Patients

Ethno Med, cilt.11, sa.3, ss.268-277, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relation Between Laparoscopic Sleeve Gastrectomy and Ghrelin

INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH & HEALTH SCIENCES, cilt.6, sa.7, ss.29-35, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diyabetik Gastroparezide Beslenme Tedavisi

BESLENME VE DİYET DERGİSİ, cilt.44, sa.3, ss.257-264, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malnütrisyon-İnflamasyon-Ateroskleroz (MIA) Sendromu

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.25, ss.24-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İntestinal Mikrobiyota ve Probiyotiklerin Glisemik Kontrol Üzerine Etkisi

I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.437

Bitkisel Steroller / Stanoller ve Kardiyovasküler Hastalıklar

II. Ulusal Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 26 Mart 2017, ss.55

Endokrin Bozucular ve Sağlık Üzerine Etkileri

2. Ulusal Beslenme ve Dİyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri, Türkiye, 23 - 26 Mart 2017, ss.105

Kanserde Kullanılan Bitkisel Destek Ürünleri

Tamalayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015, ss.89

Evaluation Of Relation Between Soft Drinks Consumption And Waist Circumference Among Erciyes University Health Sciences Faculty Nutrition And Dietetic Department Students

ULUSLARARASI KARDİYOMETABOLİK SENDROM DOĞU AKDENİZ KONGRESİ VE DOĞU AKDENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, 5 - 09 Kasım 2014

EVALUATION OF RELATION BETWEEN SOFT DRINKS CONSUMPTION AND WAIST CIRCUMFERENCE AMONG ERCİYES UNIVERSITY HEALTH SCIENCES FACULTY NUTRITION AND DIETETIC DEPARTMENT STUDENTS

ULUSLARARASI KARDİYOMETABOLİK SENDROM DOĞU AKDENİZ KONGRESİ VE DOĞU AKDENİZ SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2014, ss.141-142

Determining School Transportation Preferences of Students From Nutrition and Dietetics Department in Erciyes University Faculty of Health Sciences

International Eastern Mediterranean Cardiometabolic Syndrome Congress and Eastern Mediterranean Health Sciences Student Symposium, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 09 Kasım 2014, ss.137-138

Tip 2 diyabetli hastalara verilen beslenme eğitiminin beslenme bilgi düzeyi üzerine etkileri

IX.Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2014, ss.215

Kitap & Kitap Bölümleri