Akademisyenlerin Uyku Süresi ve Kalitesinin Beslenme Durumlarına Etkisi


Bakır B., Çalapkorur S.

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.48, no.2, pp.58-67, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 48 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33076/2020.bdd.1340
  • Journal Name: Beslenme ve Diyet Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.58-67
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:
Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin uyku süresi ve kalitesinin beslenme durumları üzerine etkisinin
incelenmesidir.
Bireyler ve Yöntem:
Çalışma Erciyes Üniversitesi’nde görevli 183 gönüllüyle yürütülmüştür. Demografik özellikler,
antropometrik ölçümler, uyku süresi ve uyku kalitesini içeren anket formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme
tekniği ile doldurulmuştur. Katılımcıların bir günü hafta sonuna gelecek şekilde birbirini izleyen üç günde bireysel besin
tüketimleri kaydedilmiştir. Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Katılımcıların yaş ortalaması 35.41±8.74 yıldır. Kırk yaş altındakilerde ve sigara kullananlarda PUKİ puan
ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kadın ve erkeklerde benzer olmak üzere ortalama PUKİ puanı 5.67±3.04
olup, katılımcıların %59’unun uyku kalitesi ‘kötü’ olarak belirlenmiştir. Yedi saatten az uyuyanların uyku kalitesi, 7-8
saat uyuyanlardan daha kötü bulunmuştur (p<0.05). Bireyler uyku kalitesi (iyi/kötü) ve süresine (<7 saat/
7 saat) göre
gruplandığında, grupların antropometrik ölçümleri, enerji ve besin ögesi alımları benzer bulunmuştur (p>0.05). Katılımcılar
Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre gruplandığında, gruplar arasında PUKİ puan ortalamaları benzer bulunmuştur (p>0.05).
PUKİ puanı, yaş ile negatif yönlü zayıf korelasyon gösterirken (p<0.05); antropometrik ölçümler ve besin ögesi alımları ile
anlamlı korelasyon göstermemiştir.
Sonuç:
Çalışmamızda uyku süresinin uyku kalitesini etkilediği belirlenmiş; uyku kalitesi ve süresinin beslenme durumu ve
antropometrik ölçümler üzerine etkisi bulunmamıştır. Bu etkinin daha net anlaşılabilmesi için daha büyük örneklemde ve
besin tüketiminin birebir gözlemlendiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Beslenme durumu, uyku süresi, uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksAmaç:
Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin uyku süresi ve kalitesinin beslenme durumları üzerine etkisinin
incelenmesidir.
Bireyler ve Yöntem:
Çalışma Erciyes Üniversitesi’nde görevli 183 gönüllüyle yürütülmüştür. Demografik özellikler,
antropometrik ölçümler, uyku süresi ve uyku kalitesini içeren anket formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme
tekniği ile doldurulmuştur. Katılımcıların bir günü hafta sonuna gelecek şekilde birbirini izleyen üç günde bireysel besin
tüketimleri kaydedilmiştir. Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Katılımcıların yaş ortalaması 35.41±8.74 yıldır. Kırk yaş altındakilerde ve sigara kullananlarda PUKİ puan
ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kadın ve erkeklerde benzer olmak üzere ortalama PUKİ puanı 5.67±3.04
olup, katılımcıların %59’unun uyku kalitesi ‘kötü’ olarak belirlenmiştir. Yedi saatten az uyuyanların uyku kalitesi, 7-8
saat uyuyanlardan daha kötü bulunmuştur (p<0.05). Bireyler uyku kalitesi (iyi/kötü) ve süresine (<7 saat/
7 saat) göre
gruplandığında, grupların antropometrik ölçümleri, enerji ve besin ögesi alımları benzer bulunmuştur (p>0.05). Katılımcılar
Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre gruplandığında, gruplar arasında PUKİ puan ortalamaları benzer bulunmuştur (p>0.05).
PUKİ puanı, yaş ile negatif yönlü zayıf korelasyon gösterirken (p<0.05); antropometrik ölçümler ve besin ögesi alımları ile
anlamlı korelasyon göstermemiştir.
Sonuç:
Çalışmamızda uyku süresinin uyku kalitesini etkilediği belirlenmiş; uyku kalitesi ve süresinin beslenme durumu ve
antropometrik ölçümler üzerine etkisi bulunmaAmaç:
Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin uyku süresi ve kalitesinin beslenme durumları üzerine etkisinin
incelenmesidir.
Bireyler ve Yöntem:
Çalışma Erciyes Üniversitesi’nde görevli 183 gönüllüyle yürütülmüştür. Demografik özellikler,
antropometrik ölçümler, uyku süresi ve uyku kalitesini içeren anket formu araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme
tekniği ile doldurulmuştur. Katılımcıların bir günü hafta sonuna gelecek şekilde birbirini izleyen üç günde bireysel besin
tüketimleri kaydedilmiştir. Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirilmiştir.
Bulgular:
Katılımcıların yaş ortalaması 35.41±8.74 yıldır. Kırk yaş altındakilerde ve sigara kullananlarda PUKİ puan
ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kadın ve erkeklerde benzer olmak üzere ortalama PUKİ puanı 5.67±3.04
olup, katılımcıların %59’unun uyku kalitesi ‘kötü’ olarak belirlenmiştir. Yedi saatten az uyuyanların uyku kalitesi, 7-8
saat uyuyanlardan daha kötü bulunmuştur (p<0.05). Bireyler uyku kalitesi (iyi/kötü) ve süresine (<7 saat/
7 saat) göre
gruplandığında, grupların antropometrik ölçümleri, enerji ve besin ögesi alımları benzer bulunmuştur (p>0.05). Katılımcılar
Beden Kütle İndeksi (BKİ)’ne göre gruplandığında, gruplar arasında PUKİ puan ortalamaları benzer bulunmuştur (p>0.05).
PUKİ puanı, yaş ile negatif yönlü zayıf korelasyon gösterirken (p<0.05); antropometrik ölçümler ve besin ögesi alımları ile
anlamlı korelasyon göstermemiştir.
Sonuç:
Çalışmamızda uyku süresinin uyku kalitesini etkilediği belirlenmiş; uyku kalitesi ve süresinin beslenme durumu ve
antropometrik ölçümler üzerine etkisi bulunmamıştır. Bu etkinin daha net anlaşılabilmesi için daha büyük örneklemde ve
besin tüketiminin birebir gözlemlendiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Beslenme durumu, uyku süresi, uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksmıştır. Bu etkinin daha net anlaşılabilmesi için daha büyük örneklemde ve
besin tüketiminin birebir gözlemlendiği çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Beslenme durumu, uyku süresi, uyku kalitesi, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeks