Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ortodonti Alanında Kullanılan Elmas Benzeri Karbon (DLC) Kaplamaların Korozyon Direnci

15.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.99-100

The Effect of Coatings Applied to Titanium and Alloys Used in Aerospace

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’22, Kayseri, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.234-238

RAIL-WHEEL RELATIONSHIP AND INVESTIGATION OF WEAR OCCURING ON WHEEL IN RAIL SYSTEM VEHICLES

8. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 - 13 March 2022, pp.155-156

INVESTIGATION OF THE SURFACE PROPERTIES OF TiN COATED Ti6Al4V ALLOY

10. International Conference on Tribology – BALKANTRIB '2, Belgrade, Serbia, 20 - 22 May 2021, no.28, pp.63-64

The Effect Of TiCN Coating On The Hardness Of 630 Stainless Steel

The Fifth International Iron and Steel Symposium (IISS’21), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2021, pp.158-161

The Effect Of TiCN Coating On The Wettability Of 630 Stainless Steel

5th Iron & Steel Symposium 2021, Karabük, Turkey, 1 - 07 April 2021, pp.1-6

The Corrosion Behavıour of Zınc Plated Ç1080 Steel

UDCS'19 Fourth Iron and Steel Syposium, Karabük, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.304-307 Creative Commons License

The Corrosion Behavıour of Zınc Plated Steel ın an Aqueous Medıum

UDCS'19 Fourth International Iron and Steel Syposium, Karabük, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.178-181 Creative Commons License

Ortodontik Uygulamalarda DLC Kaplamalar

4. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 18 - 19 October 2018, pp.195-206 Creative Commons License

Investigation of the Corrosion Behaviours of DLC Coatings Produced by PVD Technique

XVth International Corrosion Symposium (KORSEM’18), Hatay, Turkey, 26 - 28 September 2018, pp.9

Investigation of Mechanical Properties of DLC Coatings Produced by PVD Technique

3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), Nevşehir, Turkey, 17 - 19 September 2018, pp.719

Tribological Properties of DLC Coatings

3nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’18), İzmir, Turkey, 17 - 19 September 2018, pp.61-66

Properties of Titanium Oxide Thin Films Obtained by PVD Coating Technique

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automation Engineerings and Technology (IMSMATEC-2018) , İzmir, Turkey, 10 - 12 April 2018, pp.598

Biomedical Applications of Zirconium Oxide Thin Films Obtained by PVD Coating Technique

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automation Engineerings and Technology (IMSMATEC-2018), İzmir, Turkey, 10 - 12 April 2018, pp.98-101

THE EFFECT OF COATINGS ON THE WEAR BEHAVIOR OF Ti6Al4V ALLOY USED IN BIOMEDICAL APPLICATIONS

BalkanTrib'17 9'thInternational Conference on Tribology, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2017, vol.1, no.1, pp.150-155

Investigation of Wear Performance and Wettability Properties of Surface Coated M2 Tool Steel

9th International Conference on Tribology, Balkantrib’17, Nevşehir, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.764-773

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN Ti6Al4V ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE TiAlN KAPLAMANIN ETKİSİ

IMSTEC'2016 uluslararasıMalzeme Bilimi ve Teknolojileri Konferansı, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016, vol.1, no.1, pp.676-683 Creative Commons License

Effect of Deposition Parameters on Mechanical Properties of MoS2-Ti Coatings

14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu-IMSP’2012, Denizli, Turkey, 10 - 12 October 2012, pp.96

Evaluation of (TiAl)N and TiN coating on metal-porcelain bond strength

36th Annual Conference of European Prosthodontic Association, Rotterdam, Netherlands, 6 - 08 September 2012, pp.78-79

Comparison of Corrosion Behaviours of Conventional Electrochemical Platings and Hard Ceramic Coatings

2nd International Conference on Tribology-Mediterranean Trib’2002, Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2012, pp.158-164

The Effect of TiCN Coatings on Frictional Properties of Orthodontic Archwires

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir, Turkey, 15 - 18 June 2010, pp.743

PVD Metoduyla TiN Kaplanmış S 6-5-2 Yüksek Hız Çeliğinin Yağlı Şartlardaki Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi-Matit’2007, Konya, Turkey, 24 - 25 November 2007, pp.191-198 Sustainable Development

The Effect of Ceramic Coatings on Corrosion and Wear Behaviour

5th International Conference on Tribology-Balkantrib’05, Kragujevac, Serbia And Montenegro, 15 - 18 June 2005, pp.450-457

Comparison of Wear Behaviours of Electrolytic Hard Chromium Coated and Nitrided AISI 4140 Steels

5th International Conference on Tribology-Balkantrib’05, Kragujevac, Serbia, 15 - 18 June 2005, pp.459-464

Comparison of Corrosion Behaviours of Conventional Electrochemical Platings and Hard Ceramic Coatings

2ndInternational Conference on Trıbology(Mediterranean TRIB), Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2002, pp.158-164

PVD(Fiziksel Buhar Yığma) Teknikleri ile TiN Kaplanmış Takım Çeliklerinin Mekanik ve Tribolojik Özellikleri

Malzeme 2000 8.Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 4 - 06 May 2000, pp.256-264

Investigation of Surface Hardness of the TiN coated X210Cr12 Material Depending on Process Parameters

BALKANTRIB'99 The 3rd International Conference of Tribology, Sibiu, Romania, 6 - 08 June 1999, pp.231-238

Triyod Sıçratma Metodu ile TiN kaplanmış Malzemenin Yüzey Sertliğinin İşlem Parametrelerine Bağlı Olarak İncelenmesi

UMTİK'98 8.Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi , Ankara, Turkey, 9 - 11 September 1998, pp.365-373

Triyod Sıçratma Metodu ile Sistem Tasarımı

UMTİK'98 8.Uluslararası Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 1998, pp.375-384

Yüksek Vakum Teknolojileri ve Modern Kaplamalar

7.Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 2 - 04 April 1997, pp.361-369

İyonla Kaplama Sistem Teorisi, Sistem Tasarımı ve Avantajları

7.Mühendislik Haftası, Isparta, Turkey, 4 - 06 May 1992, pp.1-9

Bilgisayar Destekli Çekme ve Eksenel Yorulma Makinası için Kontrol Sistemi Tasarımı

4.Ulusal Elektrik Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 16 - 22 September 1991, pp.493-496

İyon Kaplama Metodu ile Sistem Tasarımı ve Sistem Parametrelerinin İncelenmesi

MATİMAREN-MATİM 4. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi , Ankara, Netherlands, 2 - 05 February 1990, pp.299-305

Books & Book Chapters

Biyomedikal alanda PVD kaplamanın mekanik ve tribolojik özelliklere etkisi

in: Geleceğin Dünyasında Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar 2020 Mühendislik Bilimleri / 1Edition, Turgut CANSEVER, Editor, Ekin Basın Yayın Dağıtım / Ekin Publishing,, İstanbul, pp.255-270, 2020

Metrics

Publication

68

Citation (WoS)

35

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

4

Project

20

Thesis Advisory

10

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals