BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN Ti6Al4V ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE TiAlN KAPLAMANIN ETKİSİ


Creative Commons License

DANIŞMAN Ş., TEBER M.

IMSTEC'2016 uluslararasıMalzeme Bilimi ve Teknolojileri Konferansı, Nevşehir, Turkey, 6 - 08 April 2016, vol.1, no.1, pp.676-683

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.676-683
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Today, the use of Ti6Al4V alloy is increasing rapidly, especially in the biomedica lfield. This situation has resulted in the increase of studies on Ti6Al4V. Ti6Al4V alloy is widely used in the biomedical field in the body. The high corrosion resistance and high strength of Ti6Al4V alloy having one of the most importantance in the use of the body. When used in the body in order to extend  the life of the Ti6Al4V alloy is vital work continues.

 

Inthisstudythecorrosionresistancebypotansiodynamictestsof uncoatedalloyandTiAlNcoatingdepositedon Ti6Al4ValloyinRinger'ssolutionwereinvestigated.Accordingtothedata  obtained in thecorrosion test results, polarizationcurveshavebeenplotted. As a result of corrosiontestsandTafelanalysisobtainedcorrosioncurrent, potentialandcorrosion rate.

As a result, it wasfoundthat the corrosion resistance of the TiAlN coated samples was higher than the uncoated Ti6Al4V alloy.

Günümüzde Ti6Al4V alaşımının kullanımı özellikle biyomedikal alanda hızla artmaktadır. Bu durum Ti6Al4V üzerine yapılan çalışmaların da artmasına neden olmuştur. Ti6Al4V alaşımı biyomedikal alanda vücut içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Korozyon direncinin yüksek oluşu ve yüksek dayanıma sahip olması Ti6Al4V alaşımının vücut içerisinde kullanılmasının en önemli sebeplerindendir. Vücut içerisinde kullanıldığında insan sağlığı açısından hayati öneme sahip olan Ti6Al4V alaşımının ömrünü uzatmaya yönelik olarak çalışmalar devam etmektedir.

 

Bu çalışmada kaplamasız ve TiAlN kaplamalı Ti6Al4V alaşımından hazırlanan numuneler ringer çözeltisi içerisinde potansiyodinamik korozyon testine tabi tutulmuştur. Korozyon testleri neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda polarizasyon eğrileri çizilmiştir. Tafel analizleri ile korozyon akımı, korozyon potansiyeli ve korozyon hızı hakkında bilgiler elde edilmiştir.

 

Yapılan deneysel çalışma sonucunda kaplamasız Ti6Al4V alaşımına göre TiAlN kaplamalı alaşımın korozyon direnci bakımından daha yüksek değere sahip olduğu belirlenmiştir.