Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recent Studies of Antioxidant Quinoline Derivatives

MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.13, sa.3, ss.365-372, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and Antistaphylococcal Activity of N-Substituted-1H-benzimidazole-sulphonamides

ARCHIV DER PHARMAZIE, cilt.343, sa.1, ss.31-39, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis and evaluation of in vitro antioxidant capacities of some benzimidazole derivatives

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.21, sa.2, ss.241-247, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A study on the antioxidant capacities of some benzimidazoles in rat tissues

CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS, cilt.113, sa.1, ss.65-77, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidant Activities of Indole and Benzimidazole Derivatives

FABAD J. Pharm. Sci, cilt.25, sa.3, ss.113-119, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FRAGMENT-BASED APPROACHES IN DRUG DISCOVERY

1st International Gazi Pharma Symposium Series, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015, ss.201

Synthesis and in vitro activity of polyhalogenated 2 phenylbenzimidazoles as a new class of anti MRSA and anti VRE agents

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research Development, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.18

Synthesis and Potent Anticancer Activities of some Novel Imidazopyridine Derivatives

50th International Conference on Medicinal Chemistry, Normandy, Fransa, 2 - 04 Temmuz 2014, ss.177

Diyabet Tedavisinde Yeni Gelişmeler ve Antidiyabetiklerin Kullanımları

Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Nisan 2014, ss.28

Comparison of Experimental and Theoretical IR and UV Spectra of Some Benzimidazole Derivatives

International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy(TURCMOS2013), İstanbul, Türkiye, 15 - 20 Eylül 2013, ss.181

Kemoterapi İlaç Maliyet Analizine Dair Bir Örnek ANEAH Gündüz Kemoterapi Ünitesi

IX. Türkiye Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2008

Hastane Eczanelerinde Bilgi Sistemleri

VIII. Türkiye Eczacılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2006, ss.91-92