Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 2007 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Bazı Yeni N-Sübstitüe-Benzimidazol-5(6)-Sülfonamid Türevlerinin Sentezi, Yapı-Aydınlatmaları, Antimikrobiyal Etkileri ve Kantitatif Yapı-Etki İlşkileri Analizi

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya

 • 1995 Yüksek Lisans

  Retinoidal Etkili Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Tasarlanması ve Sentezleri Üzerinde Çalışmalar

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitim

  Sağlık ve Tıp , TİTCK

 • 2014Etik Kurulların Yapılanması için Standardizasyon Gereklilikleri Kursu Programı

  Sağlık ve Tıp , TİTCK

 • 2006Enfeksiyon Hastalıkları

  Sağlık ve Tıp , Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi

 • 2005İyi Eczacılık Uygulamaları/Farmasötik Bakım/Klinik Eczacılık

  Sağlık ve Tıp , Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi