Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hafızlık Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.33, sa.47, ss.175-232, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.975-991, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Okuma Kitaplarında Değerler Eğitimi: Kültürel Miras Söylemi Etrafında Bir Analiz

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.1070-1101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerine Göre İdeal İlahiyat Fakültesi Öğrencisinin Nitelikleri ve Bunun İlahiyat Eğitimiyle İlişkisi

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.16, sa.36, ss.119-178, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Kurumsal Yabancılaşma: İlahiyat Fakültesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.197-262, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ders Kitaplarına Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Din Anlayışı

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.31, ss.265-285, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.15, ss.55-78, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç

BILIMNAME, cilt.2, ss.177-206, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çeviri(Mustafa Ulu ile birlikte), Eli Gottlieb, Dini Düşüncenin Gelişimi

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.269-289, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplantı değerlendirme: İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı XI. Koordinasyon Toplantısı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.388-393, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap Değerlendirme: Dokuz Yüz katlı İnsan - Tasavvuf ve Benötesi Psikolojisi (Transpersonel Psikoloji), Mustafa Merter

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, sa.14, ss.137-143, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÜRESELLEŞME VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜN BİREY VE TOPLUM HAYATINA ETKİLERİ: ZENGİNLEŞEN KÖYÜN YOKSUL VE YALNIZ SAKİNLERİ

ULUSLARARASI ORTA ASYA SEMPOZYUMU “Göç, Yoksulluk ve Kimlik”, Bishkek, Kırgızistan, 17 - 20 Nisan 2018, ss.1106-1118

İlahiyat Eğitiminin İnsan Tasavvuru

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.5

Bir Değer Olarak Eleştiri Kültürü ve Yüksek Din Eğitimindeki Yeri

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, 5 - 06 Nisan 2018, ss.24-25

Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Yabancılaşma: İlahiyat Fakültesi Örneği

Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.2-3

Dinî Eğitim Mi Din Eğitimi Mi? Medrese ve İlahiyat Fakültesi Üzerine Kavramsal Bir Analiz

II Uluslararası Akademik Araştırma Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 21 Ekim 2017, ss.535

Kitap & Kitap Bölümleri

Hafızlık Eğitiminde Başarı ve Motivasyon

Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Osmanğlu, Cemil Özbek, Ömer, Editör, Kimlik yayınları, ss.117-201, 2019

Kültürlerarası Din Öğretimi Yaklaşımları

Kültürlerarası Din Öğretimi, Mustafa Köylü, Editör, KTMY, Bishkek, ss.123-137, 2019

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮЖАНА ЧЕКТӨӨЛӨРҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİNİN İMKÂN VE SINIRLIKLARI)

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ), Köylü, Mustafa, Editör, Megamedia, Бишкек, ss.57-74, 2018

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮГӨ БАЙЛАНЫШТУУНЕГИЗГИ ТЕРМИНДЕР (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR)

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ), Köylü, Mustafa, Editör, Megamedia, Бишкек, ss.15-31, 2018

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet

Hitabet ve Mesleki Uygulama, Süleyman Akyürek, Editör, Bilay, Ankara, ss.201-220, 2018

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН КӨЗКАРАШТАРЫ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI)

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ), Köylü, Mustafa, Editör, Megamedia, ss.149-166, 2018

Selçuklu Medreseleri

Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Köylü M, Gözütok Ş., Editör, Ensar Nesriyat, İstanbul, ss.135-196, 2017

Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi

Öğretmenlik Alan Bilgisi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği), Ürker Abdullah, Editör, Alan Bilgisi Yayınları, Ankara, ss.733-756, 2014

Diğer Yayınlar