Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hafızlık Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.47, pp.175-232, 2019 (National Refreed University Journal)

Küreselleşmenin Birey ve Toplum Hayatına Etkileri ve Din Eğitimi

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.1, pp.975-991, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerine Göre İdeal İlahiyat Fakültesi Öğrencisinin Nitelikleri ve Bunun İlahiyat Eğitimiyle İlişkisi

DEĞERLER EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.16, no.36, pp.119-178, 2018 (International Refereed University Journal)

İlk Okuma Kitaplarında Değerler Eğitimi: Kültürel Miras Söylemi Etrafında Bir Analiz

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.1070-1101, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Kurumsal Yabancılaşma: İlahiyat Fakültesi Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.31, pp.197-262, 2017 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarında Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.15, pp.55-78, 2015 (National Refreed University Journal)

Ders Kitaplarına Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Din Anlayışı

The Journal of Academic Social Science Studies, no.31, pp.265-285, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç

BILIMNAME, vol.2, pp.177-206, 2014 (National Refreed University Journal)

Çeviri(Mustafa Ulu ile birlikte), Eli Gottlieb, Dini Düşüncenin Gelişimi

DİNBİLİMLERİ AKADEMİK ARAŞIRMA DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.269-289, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kitap Değerlendirme: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yeterlikleri (Kayseri Örneği), Süleyman Akyürek

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.173-177, 2011 (National Refreed University Journal)

Toplantı değerlendirme: İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı XI. Koordinasyon Toplantısı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, pp.388-393, 2011 (National Refreed University Journal)

"İslâm Eğitimi” Kavramı Üzerine Bir Literatür İncelemesi

DEM Dergi, no.3, pp.56-63, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlahiyat Eğitiminin İnsan Tasavvuru

Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.5

Bir Değer Olarak Eleştiri Kültürü ve Yüksek Din Eğitimindeki Yeri

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, 5 - 06 April 2018, pp.24-25

Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve Yabancılaşma: İlahiyat Fakültesi Örneği

Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2017, pp.2-3

Dinî Eğitim Mi Din Eğitimi Mi? Medrese ve İlahiyat Fakültesi Üzerine Kavramsal Bir Analiz

II Uluslararası Akademik Araştırma Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 21 October 2017, pp.535

Books & Book Chapters

Batı'da ve Türkiye'de Eğitimin Gelişimi

in: Eğitime Giriş, Süleyman Akyürek, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.93-141, 2020

Hafızlık Eğitiminde Başarı ve Motivasyon

in: Hafızlık Eğitimi Üzerine Araştırmalar, Osmanğlu, Cemil Özbek, Ömer, Editor, Kimlik yayınları, pp.117-201, 2019

Kültürlerarası Din Öğretimi Yaklaşımları

in: Kültürlerarası Din Öğretimi, Mustafa Köylü, Editor, KTMY, Bishkek, pp.123-137, 2019

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮГӨ БАЙЛАНЫШТУУНЕГИЗГИ ТЕРМИНДЕР (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR)

in: МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ), Köylü, Mustafa, Editor, Megamedia, Бишкек, pp.15-31, 2018

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet

in: Hitabet ve Mesleki Uygulama, Süleyman Akyürek, Editor, Bilay, Ankara, pp.201-220, 2018

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН КӨЗКАРАШТАРЫ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI)

in: МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ), Köylü, Mustafa, Editor, Megamedia, pp.149-166, 2018

МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮНҮН МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮЖАНА ЧЕКТӨӨЛӨРҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİNİN İMKÂN VE SINIRLIKLARI)

in: МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ДИНИЙ БИЛИМ БЕРҮҮ (KÜLTÜRLERARASI DİN ÖĞRETİMİ), Köylü, Mustafa, Editor, Megamedia, Бишкек, pp.57-74, 2018

Selçuklu Medreseleri

in: Ana Hatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, Köylü M, Gözütok Ş., Editor, Ensar Nesriyat, İstanbul, pp.135-196, 2017

Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği), Ürker Abdullah, Editor, Alan Bilgisi Yayınları, Ankara, pp.733-756, 2014

Other Publications