Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 73 Kapsamında İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN'a Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.649-684, 2015 (National Refreed University Journal)

İflas Bürosu (İİK m. 221/1 ve 221/4)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ' e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.2571-2630, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İl Özel İdaresi Mallarinin Haczi

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.61-103, 2014 (Other Refereed National Journals)

İL ÖZEL İDARESİ MALLARININ HACZİ

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.61-103, 2014 (National Refreed University Journal)

Belediyeye Karşı Haciz Tatbiki

Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, vol.1, pp.755-795, 2014 (Other Refereed National Journals)

Adres Kayit Sisteminin Tebligat Hukuku Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Doğan Soyaslan'a Armağan, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.919-944, 2013 (Other Refereed National Journals)

ADRES KAYIT SİSTEMİNİN TEBLİGAT HUKUKU ÜZERİNE ETKİLERİ

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.919-944, 2013 (National Refreed University Journal)

TEBLİGAT KANUNU’NUN 20. MADDESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ankara Barosu Dergisi, pp.85-102, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tebligat Kanunu’xxnun 20. Maddesi Üzerine Düşünceler

Ankara Barosu Dergisi, vol.71, no.3, pp.85-102, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk İcra ve İflas Hukuku Sistemi ve Takip Yolları

Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, 19 - 22 May 2017, pp.107

Books & Book Chapters

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 73 Kapsamında İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

in: Prof. Dr. Ramazan Arslan’xxa Armağan Cilt 1, Emel Hanağası/ Mustafa Göksu, Editor, Yetkin Yayınevi, Ankara, pp.649-683, 2015