Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İflas Bürosu (İİK m. 221/1 ve 221/4)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ' e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.2571-2630, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İL ÖZEL İDARESİ MALLARININ HACZİ

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.61-103, 2014 (National Refreed University Journal)

ADRES KAYIT SİSTEMİNİN TEBLİGAT HUKUKU ÜZERİNE ETKİLERİ

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no.2, pp.919-944, 2013 (National Refreed University Journal)

Tebligat Kanunu’xxnun 20. Maddesi Üzerine Düşünceler

Ankara Barosu Dergisi, vol.71, no.3, pp.85-102, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türk İcra ve İflas Hukuku Sistemi ve Takip Yolları

Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security, 19 - 22 May 2017, pp.107

Books & Book Chapters

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 73 Kapsamında İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmesinin Ortaya Çıkardığı Sorunlar

in: Prof. Dr. Ramazan Arslan’xxa Armağan Cilt 1, Emel Hanağası/ Mustafa Göksu, Editor, Yetkin Yayınevi, Ankara, pp.649-683, 2015

Belediyeye Karşı Haciz Tatbiki

in: Prof. Dr. Ejder YILMAZ'a Armağan, Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası - Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.755-795, 2014