Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Care burden and quality of life in mothers of children with type 1 diabetes mellitus

INTERNATIONAL JOURNAL OF DIABETES IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.40, sa.3, ss.431-435, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Digital game addiction, obesity, and social anxiety among adolescents

Archives of Psychiatric Nursing, cilt.34, sa.2, ss.17-20, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of the relationship between peer victimization and quality of life in school-age adolescents

ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING, cilt.32, sa.6, ss.850-854, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BAKIMIN SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI: HEMŞİRE GÖRÜŞLERİ NİTEL BİR ÇALIŞMA

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.211-217, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kawasaki hastalığında hemşirelik yönetimi: Olgu sunumu

Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.7, ss.31-34, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.32-37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntörn hemşirelerde mesleki değerler duyarlılık.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.28, sa.3, ss.123-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enteral and parenteral feeding of neonate

Journal of Neonatal Nursing, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte İnovasyon

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noktürnal enüreziste integratif tıp: Sistematik derleme

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.109-115, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noktürnal Enüreziste İntegratif Tıp: Sistematik Derleme

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.109-115, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Future on the hidden: Game

Asian Pac J Health Sci, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osteopenia among preterm newborns and nursing care

Int Arch Nurs Health Care, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan Hemşireliğinde Etik

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı eğitim yöntemleri uygulanan iki sağlık yüksekokulunda hemşirelik öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık düzeyleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.51-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.99-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik uygulamada kavram haritası kullanımı Respiratuar distres sendromu (RDS) örneği

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.20, sa.3, ss.235-239, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kanserli çocuklara bakım veren annelerin deneyimleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019, ss.383-390

Çocuklarda aşı enjeksiyonu sırasında nonfarmakolojik ağrı yönetiminde yeni bir yöntem: Shotblocker kullanımı

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.773-778

Yenidoğanda lavanta yağı kullanımına yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.767-772

Preterm yenidoğanlarda osteopeninin kısa ve uzun dönem etkileri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Preterm yenidoğanın bakımında günlük fizik aktivitenin yeri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

Jaten prosedürü uygulanmış bir hastanın postoperatif bakımı:Olgu sunumu

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.1307

Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.571-575

Kreşe giden çocukların ve annelerinin ayrılık kaygısı ile çocukların davranışları arasındaki ilişki

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.648-658

Ergenlerde zorbalık ve siber zorbalığa ilişkin Türkiye’de yapılan tezlerin incelenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.884-896

Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ve fiziksel aktivite düzeyi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.565-570

Yenidoğan Hemşireliğinde İnovasyon

Uluslararası Çocuk Kongresi, 5 - 09 Aralık 2018, ss.85-90

Adolesanlar İçin Büyük Risk: Akıllı Telefon Bağımlılığı

Uluslararası Çocuk Kongresi, 5 - 09 Aralık 2018, ss.91-96

Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı, Sosyal Kaygı Ve Aleksitimi Düzeyleri

3. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜEĞİTİM KONGRESI, 11 - 13 Mayıs 2018

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk Annelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017, ss.172-173

Anne-bebek bağlanması: Yenidoğan ünitelerindeki duyusal yoksunluk ve ihmal için çözüm olabilir mi?

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.173

BAKIM ODAKLI İNTERN HEMŞİRE VE HASTA ETKİLEŞİMİ

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Bakım odaklı intörn hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.156

Hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılama durumlarının belirlenmesi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.124

Bakım odaklı intern hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.156

Çocuk istismarında adli hemşirenin rolü

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlılık.

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017, ss.118

İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİKDUYARLILIK

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Bakım Odaklı İntern Hemşire Ve Hasta Etkileşimi

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlilik

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.118

Suç ve Çocuk

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Kronik Hastalıklarda Beslenme

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Geleceğimiz Onda Saklı: Oyun

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Çocuk ve Göç

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Çocuklarda vücut ısısını düşürmeye yönelik kullanılan geleneksel uygulamalar

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016, cilt.78

Hemşirelik öğrencilerinde bilinçli farkındalık ve empatik eğilim düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016, ss.68

İshalli Çocuğa Ebeveynlerin Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Preterm yenidoğanın enteral ve parenteral beslenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016, ss.92

Preterm Yenidoğanlarda Osteopeni ve Hemşirelik Bakımı

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Bebek beslenmesinde en sık yapılan hata: Ek besinlere geçiş zamanı

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016, ss.85

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal istismar

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal ve istismar

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Dünden bugüne oyun: Üç kuşak ile nitel bir çalışma

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2015, ss.1232-1234

Annelerin yenidoğan yoğun bakım deneyimleri

1. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 1. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 5 - 07 Mart 2015, cilt.63

The effect of aromatherapy, music therapy and vibration applications on neonatal stress and behaviours

5th Congress of the European Academic Paediatric Societies, BARSELONA, İspanya, 17 - 21 Ekim 2014, cilt.99, ss.82

Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale A validity and reliability study in a Turkey sample

7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2014, cilt.15, ss.96

Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013, ss.312

İntern Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Türkiye, 25 - 27 Ekim 2013

Klinik uygulamalarda kavram haritası: Ventilatördeki preterm yenidoğanın bakımı

Trabzon Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Pediatri hemşirelerinin rol ve işlevleri ile aile merkezli bakım arasındaki ilişki

4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.151-152

Pediatri hemşirelerinde profesyonel benlik ve eleştirel düşünme

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, ss.136

Pediatri kliniklerinde çalışan hemşire ve hekimlerde etik duyarlılık

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Kasım - 02 Aralık 2012

Subakut sklerozan panensefalit ve hemşirelik bakımı

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2011

Hastane ortamında büyüyen yenidoğanlar duyusal yoksunluk

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ekim 2011

Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin görüş ve tutumları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.187

Pediatri Nefroloji Kliniğinde düzenlenen sosyal etkinliğin hasta çocuklar ve anneleri üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, cilt.186

Pediatri hemşireliği intern uygulamasına ilişkin öğrencilerin görüşleri

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2011, ss.184-185

Hemşirelik öğrencilerinin uygulamada kavram haritası kullanımına ilişkin görüşleri

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.99-100

Pediatri hemşirelerinde iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.101-102

Klinik uygulamada kavram haritası deneyimi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.237-238

İlköğretim ve lise öğrencilerinde sigara ve alkol kullanımı

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.270-271

Klinik uygulamada kavram haritası kullanımı: Tip I Diabetes Mellitus

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, ss.142

Kayseri il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi düzeyleri

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, ss.192

Kronik hastalıklı çocuklara bakım veren annelerin bakım yükünün belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2009, ss.291

Entegre eğitim uygulanan hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2008, ss.123

Kitap & Kitap Bölümleri

Ölümcül Hastalığa Sahip Çocukların Güçlendirilmesi

Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, , Editör, Türkiye Klinikleri, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Hicran ÇAVUŞOĞLU, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, ss.131-158, 2018

Güç Koşullarda Yaşayan Çocuklar

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, HİİCRAN ÇAVUŞOĞLU, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, ss.131-158, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

Pediari Hemşireliği Akıl Notları, Hicran Çavuşoğlu, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.131-158, 2018

Solunum Sistemi Hastalıklarının Yönetimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Tüfekci FG, Alemdar DK, Özdemir FK, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 2017