Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2018 - Devam Ediyor ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

  Yardımcı Editör

 • 2012 - 2018 ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2011 - 2011 Sağlık Bilimlerinde Nitel Araştırmalar Kursu

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Eylül 2016 HEALTH SCIENCE JOURNAL

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi