Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kanserli çocuklara bakım veren annelerin deneyimleri.

2.Uluslararası 7.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 November 2019, pp.383-390 Sustainable Development

Çocuklarda aşı enjeksiyonu sırasında nonfarmakolojik ağrı yönetiminde yeni bir yöntem: Shotblocker kullanımı

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.773-778 Sustainable Development

Yenidoğanda lavanta yağı kullanımına yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.767-772

Preterm yenidoğanlarda osteopeninin kısa ve uzun dönem etkileri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Preterm yenidoğanın bakımında günlük fizik aktivitenin yeri

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Jaten prosedürü uygulanmış bir hastanın postoperatif bakımı:Olgu sunumu

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.1307

Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.571-575 Sustainable Development

Kreşe giden çocukların ve annelerinin ayrılık kaygısı ile çocukların davranışları arasındaki ilişki

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.648-658

Ergenlerde zorbalık ve siber zorbalığa ilişkin Türkiye’de yapılan tezlerin incelenmesi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.884-896

Hemşirelik öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ve fiziksel aktivite düzeyi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.565-570

Yenidoğan Hemşireliğinde İnovasyon

Uluslararası Çocuk Kongresi, 5 - 09 December 2018, pp.85-90

Adolesanlar İçin Büyük Risk: Akıllı Telefon Bağımlılığı

Uluslararası Çocuk Kongresi, 5 - 09 December 2018, pp.91-96

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk Annelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesi.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.172-173 Sustainable Development

Anne-bebek bağlanması: Yenidoğan ünitelerindeki duyusal yoksunluk ve ihmal için çözüm olabilir mi?

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.173

BAKIM ODAKLI İNTERN HEMŞİRE VE HASTA ETKİLEŞİMİ

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Bakım odaklı intörn hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.156

Hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmalinin belirti ve risklerini tanılama durumlarının belirlenmesi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.124 Sustainable Development

Bakım odaklı intern hemşire ve hasta etkileşimi

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.156

Çocuk istismarında adli hemşirenin rolü

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlılık.

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.118

İNTÖRN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE MESLEKİ DEĞERLER VE ETİKDUYARLILIK

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Bakım Odaklı İntern Hemşire Ve Hasta Etkileşimi

Uluslararası III.Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I.Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

İntörn hemşirelik öğrencilerinde mesleki değerler ve etik duyarlilik

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.118

Suç ve Çocuk

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Kronik Hastalıklarda Beslenme

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Geleceğimiz Onda Saklı: Oyun

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Çocuk ve Göç

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Yenidoğanda Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Çocuklarda vücut ısısını düşürmeye yönelik kullanılan geleneksel uygulamalar

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 3 - 05 March 2016, vol.78

Hemşirelik öğrencilerinde bilinçli farkındalık ve empatik eğilim düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.68

İshalli Çocuğa Ebeveynlerin Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Preterm yenidoğanın enteral ve parenteral beslenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.92

Preterm Yenidoğanlarda Osteopeni ve Hemşirelik Bakımı

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Bebek beslenmesinde en sık yapılan hata: Ek besinlere geçiş zamanı

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 3 - 05 March 2016, pp.85

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal istismar

5. Ulusal ve 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Zihinsel engelli çocuklarda ihmal ve istismar

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Dünden bugüne oyun: Üç kuşak ile nitel bir çalışma

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.1232-1234

Annelerin yenidoğan yoğun bakım deneyimleri

1. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve 1. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Kayseri, Turkey, 5 - 07 March 2015, vol.63

The effect of aromatherapy, music therapy and vibration applications on neonatal stress and behaviours

5th Congress of the European Academic Paediatric Societies, BARSELONA, Spain, 17 - 21 October 2014, vol.99, pp.82

Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale A validity and reliability study in a Turkey sample

7th World Congress on Pediatric Intensive and Critical Care, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2014, vol.15, pp.96

Klinik sorumlu hemşirelerin sosyotropi otonomi kişilik özellikleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 October 2013, pp.312

İntern Hemşirelerin Öğrenme Stilleri

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararası katılımlı), Turkey, 25 - 27 October 2013

Klinik uygulamalarda kavram haritası: Ventilatördeki preterm yenidoğanın bakımı

Trabzon Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Trabzon, Turkey, 19 - 21 June 2013

Pediatri hemşirelerinin rol ve işlevleri ile aile merkezli bakım arasındaki ilişki

4. Uluslararası Katılımlı Ulusal Pediatri Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.151-152

Pediatri hemşirelerinde profesyonel benlik ve eleştirel düşünme

4. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, Adıyaman, Turkey, 22 - 25 May 2013, pp.136

Pediatri kliniklerinde çalışan hemşire ve hekimlerde etik duyarlılık

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 28 November - 02 December 2012

Subakut sklerozan panensefalit ve hemşirelik bakımı

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2011

Hastane ortamında büyüyen yenidoğanlar duyusal yoksunluk

I. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2011

Öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin görüş ve tutumları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.187

Pediatri Nefroloji Kliniğinde düzenlenen sosyal etkinliğin hasta çocuklar ve anneleri üzerine etkisi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, vol.186

Pediatri hemşireliği intern uygulamasına ilişkin öğrencilerin görüşleri

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.184-185

Hemşirelik öğrencilerinin uygulamada kavram haritası kullanımına ilişkin görüşleri

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.99-100

Pediatri hemşirelerinde iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.101-102

Klinik uygulamada kavram haritası deneyimi

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.237-238

İlköğretim ve lise öğrencilerinde sigara ve alkol kullanımı

II. Ulusal ve I. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.270-271 Sustainable Development

Klinik uygulamada kavram haritası kullanımı: Tip I Diabetes Mellitus

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.142 Sustainable Development

Kayseri il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam kalitesi düzeyleri

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.192

Kronik hastalıklı çocuklara bakım veren annelerin bakım yükünün belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.291

Entegre eğitim uygulanan hemşirelik bölümü öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri

Uluslararası Katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Nevşehir, Turkey, 22 - 25 September 2008, pp.123

Books & Book Chapters

Ölümcül Hastalığa Sahip Çocukların Güçlendirilmesi

in: Çocuklarda Palyatif Bakım Terminal Dönemdeki Çocuk ve Aileye Yaklaşım, , Editor, Türkiye Klinikleri, 2018

Güç Koşullarda Yaşayan Çocuklar

in: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2018

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediari Hemşireliği Akıl Notları, Hicran Çavuşoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.131-158, 2018

Solunum Sistemi Hastalıklarının Yönetimi

in: Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Tüfekci FG, Alemdar DK, Özdemir FK, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, 2017

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

39

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

51

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

8

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals