Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Internet addiction, insomnia, and violence tendency in adolescents

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, vol.0, no.0, pp.1-11, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

How intensive care nurses perceive good death

DEATH STUDIES, vol.42, no.10, pp.667-672, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Student Nurses' Attitudes Toward Dying Patients in Central Anatolia

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE, vol.25, no.3, pp.183-188, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Hayvan Destekli Uygulamaların Tutuklu Bireyler Üzerine Etkisi: Sistematik Bir Gözden Geçirme

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY, vol.14, no.1, pp.12-20, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUKLARDA SALGIN ALGISI VE ANKSİYETE

Journal of International Social Research / Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.14, no.80, pp.192-205, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Effect of acceptance and commitment-based counselling on smoking cessation and quality of life

Cukurova Medical Journal, vol.46, no.2, pp.677-690, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

METACOGNITION AND RUMINATIVE THINKING AS PREDICTORS OF BURNOUT: A STRUCTURAL EQUATION MODELLING

Black SeaJjournal of Health Sciences, vol.4, no.2, pp.69-76, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Öğrenci İletişim Doyumu Üzerine Olan Etkisi: Path Analizi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.45-52, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Frailty and Quality Of Life in the Elderly Living in Nursing Home

Erciyes Medical Journal, vol.41, no.4, pp.414-419, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

İNTÖRN PSİKİYATRİ KLİNİK UYGULAMALARINA YÖNELİK HEMŞİRELİK SON SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: KALİTATİF ÇALIŞMA

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-17, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

The Association between Internet Addiction andImpulsivity among Academicians

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.6, pp.269-281, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Learned Resourcefulness, Anxiety and Depression Levels in Patients with Chronic Pain

International Journal of Caring Sciences, vol.12, pp.240-247, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Stresle Başetmede Geliştirilebilir Bir Boyut: Öğrenilmiş Güçlülük

Journal of Contemporary Medicine, vol.8, pp.377-380, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

YAŞLILIK VE YALNIZLIK

Journal of International Social Research, vol.11, no.58, pp.496-499, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastalara Psikososyal Yaklaşım

İnönü ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.51-57, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Psychological first aid and nursing

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.9, no.3, pp.212-218, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

The Prevalence of Depression During Pregnancy and The Affecting Factors

Journal of Contemporary Medicine, pp.217-224, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Psychosocial Problems and Care of Patients with Amputation

Eurasian Journal of Medical Investigation, vol.1, pp.6-9, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Moral Sensitivity among Senior Nursing Students in Turkey

International Journal of Caring Sciences, vol.10, no.2, pp.1031-1039, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Psikiyatrik Rehabilitasyon

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, pp.31-33, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Lise öğrencilerinde umutsuzluk ve internet bağımlılığı

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.14, no.1, pp.7-14, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.48-53, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşlılık, Depresyon ve Hemşirelik

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.38-41, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Birey ve Ailesinin Hemşirelik Yaklaşımı Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, vol.1, no.2, pp.96-99, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERGENLERDE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, STRESLE BAŞ ETME VE ALEKSİTİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 October 2021, pp.1013-1111

Ergenlerde Kişilik Özellikleri, Stresle Baş Etme Ve Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

6. Uluslararası 10. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 20 - 23 October 2021

Nomofobi ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Ruhsal Durum Üzerine Etkisi

Karadeniz 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Turkey, 28 - 29 August 2021

Covid 19 Sürecindeki Yaşlı Bireylerin Damgalanma Ve Anksiyeteye Yönelik Deneyimleri

Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 June 2021 Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Onay İhtiyacının Sigara Bağımlılığı Üzerine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Turkey, 28 November - 01 December 2019

Kabul ve kararlılık temelli danışmanlığın yaşam kalitesi ve sigara bıraktırma üzerine etkisi

K.K.T.C Uluslararası katılımlı alkol ve madde bağımlılığı kongresi, 28 November - 01 December 2019

Üniversite Öğrencilerinde sosyal onay ihtiyacının sigara bağımlılığı üzerine etkisi: Bir yapısal eşitlik modellemesi

K.K.T.C. uluslararası katılımlı alkol ve madde bağımlılığı kongresi, 28 November - 01 December 2019

Kronik Ürtiker Hastalarında Beden İmajı Ve Cinsel özgüven

I. Ahi Evran Uluslararası Tıp Ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019

Terör Travması ve Psikolojik İlk Yardım

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongre, 26 - 28 April 2018 Sustainable Development

Psikolojik İlk Yardım Eğitiminin Afet Hazırlık Algısı ve Özyeterliğe Etkisi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 20 - 23 November 2018

Doğum Sonrası Kadınların Cinsel Sorunlarının Belirlenmesi (Nitel Bir Çalışma)

1. Uluslararası, 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.175-183

Doğum sonrası kadınların cinsel sorunlarının belirlenmesi (Nitel bir araştırma)

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Evde Bakım Hizmeti Alan Yaşlılarda Depresyon, Umutsuzluk ve İntihar Düşüncesi

Uluslararası 4. Adli Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet, 2. Adli Gerontoloji Kongresi, 18 - 20 October 2018 Sustainable Development

Terör Travmasi Ve Psikolojik İlk Yardim

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongre, Turkey, 26 - 28 April 2018 Sustainable Development

Ergenler İçin Yeni Bir Tehdit: Siber Mağduriyet

Şiddet ve Sosyal Travmalar Uluslararası Kongresi, 26 - 28 April 2018

Hemşirelikte Lisans Eğitiminin Değerlendirilmesi Üç Farklı Eğitim Modeli

5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Siber Mağduriyet ve Siber Zorbalık Eğilimi

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik – 2. Adli Sosyal Hizmet – I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Yaşlılarda Kırılganlık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Çocuğun İçindeki Gizli Güç: Psikolojik Sağlamlık

Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi, 5 - 07 October 2017

Akademisyenlerde İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND IMPULSIVITY OF ACADEMICIANS

IV. uluslararası ve VIII. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.604

Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıkları

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress, 26 May 2017 - 29 May 2016

Palyatif Bakım ve Maneviyat

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2015

Gebelikte depresyon yaşama durumu ve etkileyen faktörler

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2015

PALYATİF BAKIM ve MANEVİYAT

12. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 March 2015

Adli Psikiyatri Hemşireliği

III. Uluslar arası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014 Sustainable Development

Yaşlı bireylerde dini inanç durumu ve psikolojik genel iyilik halinin belirlenmesi

III. Uluslar arası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 September 2014

Gebelerin Doğuma İlişkin Kaygı Düzeyi

1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Turkey, 2 - 04 November 2009

15 49 Yaş Grubu Kadınlarda Depresif Belirti Düzeyi Ve Etkileyen Faktörler

1. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, Turkey, 2 - 04 November 2009

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

9.İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 5 - 09 September 2007

Özel Bir Grup Olan Hapishanedeki Bireyler ve Ruh Sağlığı Hizmetleri

III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 4 - 06 June 2009

Books & Book Chapters

Ekip ve Hasta Yakınları ile İletişim

in: Sağlık Profesyonelleri İçin İletişim, Yılmaz Mualla, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.313-337, 2020

Gebelikte Psikiyatrik Hastalıklarda Bakım

in: Riskli Gebelikler ve Bakım, Sermin Timur Taşhan, Özlem Doğan Yüksekol, Mesude Duman, Editor, Göktuğ Basın Yayın Dağıtım, pp.389-405, 2019

Benlik Saygısı Düşüklüğü/RiskiKronik

in: Hemşirelik Tanıları Girişimleri Sonuçları, Erkal İlhan S, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G, Editor, Andaç Yayıncılık, 2017