Hemşirelik Öğrencilerinde Sosyotropi Kişilik Özelliği ile Yalnızlık Arasındaki İlişkide Akıllı Telefon Bağımlılığı Aracı Etkisi


Uzdil N., Şimşek N.

Bağımlılık dergisi, vol.24, no.2, pp.197-206, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 2
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.51982/bagimli.1149089
  • Journal Name: Bağımlılık dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.197-206
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Öz Amaç: Bu çalışma ile hemşirelik öğrencilerinde sosyotropi kişilik özelliği ile yalnızlık arasındaki ilişkide akıllı telefon bağımlılığının aracı etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma tanımlayıcı-ilişki arayıcı desende gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini çalışmaya dahil olma kriterlerini karşılayan 273 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından; kişisel bilgi formu, Sosyotropi-Otonomi Ölçeği (SOSOTÖ), Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ-KF), De Jong Gierveld Yalnızlık Ölçeği (DJGYÖ) kullanılarak, online olarak toplanmıştır. Bulgular: ATBÖ-KF puan ortalaması 30.98 ± 10.66, Sosyotropi puan ortalaması 53.92 ± 16.13, Otonomi puan ortalaması 70.47 ± 15.34, DJGYÖ puan ortalaması 25.43 ± 6.87 olarak belirlenmiştir. Sosyotropi ile otonomi, ATBÖKF ve DJGYÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığının aracılık rolünün orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Hemşirelik öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı puanlarının %14,2’lik kısmı sosyotropi ile açıklanmaktadır. DJGYÖ puanlarının ise %8,2’lik kısmı sosyotropi ve ATBÖ-KF ile açıklanmaktadır. Sonuç: Hemşirelik öğrencileri arasında akıllı telefon bağımlılığının sosyotropi kişilik özelliği ile yalnızlık arasındaki ilişkiye orta düzeyde aracılık ettiği belirlenmiştir. Aynı zamanda sosyotropi kişilik özelliğinin yalnızlık üzerinde doğrudan bir yordayıcı etkisi vardır. Hemşirelik eğitim programlarında öğrencilerin bilimsel gelişimlerinin yanında sosyotropi-otonomi kişilik özelliklerinin de geliştirilmesine yönelik etkinliklerin yer alması önerilebilir. Anahtar kelimeler: Bağımlılık, kişilik, hemşirelik öğrencisi, yalnızlık