Yaşlı bireylerde dini inanç durumu ve psikolojik genel iyilik halinin belirlenmesi


ŞİMŞEK N. , KILIÇ AKÇA N., ŞENTÜRK S.

III. Uluslar arası VII Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 1 - 03 Eylül 2014