Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GÜNEY AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN TARİHÎ ROMANI “SETTAR HAN HAMASETİ”

TURK DUNYASI ARASTIRMALARI, vol.130, no.257, pp.358-382, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (Karabağ-nameler)

ANA VARLIQ - TAHRAN- İRAN, vol.4, no.19, pp.94-109, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

İran ve Anadolu Sahasında Erselannâmeler

Türkiyat Mecmuası, vol.31, no.1, pp.87-121, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (Hamzaname- Ebu Müslimname ve diğer İslami eserler)

ANA VARLIQ- İRAN- TAHRAN, vol.4, no.14, pp.33-37, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)

İRAN’DA TÜRKÇE ÇOCUK KİTABI YAZARI URUMİYELİ BEHRAM ESEDİ

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.125, no.247, pp.257-266, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Tebriz’de Yayınlanan Azerbaycan Türkçesinde Bir Dergi “Dede Korkut Dergisi”

Folklor / Edebiyat, vol.26, no.102, pp.425-434, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

İRAN TÜRKLERİ’NDE SÖZLÜ GELENEK BAĞLAMINDA ÂŞIKLIK GELENEĞİ VE MİLLİ BİLİNÇ

AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.21, pp.140-150, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

TUFARGANLI ABBAS İLE GÜLGEZ DESTANININ TEBRİZ VARYANTININ TANITIMI

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL, vol.5, no.69, pp.55-64, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (6) Alpamış Destanı

ANA VARILIQ / TAHRAN- İRAN, vol.1, no.9, pp.81-86, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (Çengiznameler)

ANA VARLIQ Tahran- İRAN, vol.3, no.13, pp.77-83, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

TÜRK SÖZLÜ DESTANLARINDA İSLAMİ ESİNTİLER

Batman Üniversitesi İslami İlimler Hakemli Dergisi, vol.3, no.1, pp.43-48, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Ustad Aşıq Hesen İskenderi ile Musahebe

ANA VARLIQ / Tahran- İRAN, vol.1, no.6, pp.128-131, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (Battal-name- Danişmend-name)

ANA VARLIQ, TAHRAN- İRAN, vol.1, no.8, pp.79-84, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (4)

ANA VARLIQ TAHRAN- İRAN, vol.1, no.5, pp.99-103, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (1)

ANA VARLIQ TAHRAN -İRAN, vol.1, no.2, pp.114-123, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (3)

Ana Varlıq TAHRAN- İRAN., vol.1, no.4, pp.54-59, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

Türk Edebiyatında Destanların Tarihi Gelişimi (2)

Ana Varlıq TAHRAN- İRAN, vol.1, no.3, pp.79-83, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)

İRAN TÜRKLERİNDE SÖZLÜ GELENEK

ATLAS INTERNATIONAL REFERRED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES, vol.2, no.2, pp.17-24, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

İRAN TÜRKLERİ

Yeni Türkiye Kafkaslar Özel Sayısı XI, vol.11, no.81, pp.511-521, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

TÜRK DÜNYASININ UZUN MANZUM VE MENSUR DESTANI: ŞİKÂRİ DESTANI

Türk Dünyası Araştırmaları, vol.108, no.214, pp.1-5, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni Türkiye

İran Türkleri, pp.2217-2227, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Aşıqlıq Senatinin Tarixi

VARLIQ TAHRAN- İRAN, vol.1, no.1, pp.47-53, 2009 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Aşıqlıq Seneti

Varlıq TAHRAN- İRAN, vol.1, no.149, pp.25-34, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Güney Azerbaycan Türklerinin Milli Uyanış Harekatı ve Milli Oyunlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI BAHAR ŞENLİĞİ VE I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE DANS SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 11 May 2022

”Tebriz Âşık Destanlarından Mehemmed İle Gülendam’da Av ve Avcılık”

VI Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 May 2019, vol.2, pp.259-265

TUFARQANLI ABBAS İLE GÜLGEZ DASTANI’NIN TEBRİZVARYANTI TANITIMI(Azerbaycan Türkçesinde)

IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde, Turkey, 26 - 28 April 2017, vol.3, pp.555-558

ŞİKÂRÎ DESTANI’NDA KADIN ALP MOTİFİ

Halk Kültüründe Kadın, Ankara, Turkey, 20 - 22 March 2015, vol.1, pp.98-101

ŞİKÂRÎ DESTAN’INDA ANA OĞUL İLİŞKİSİ VE AİLE YAPISI

Halk Kültüründe Aile Sempozyumu- Trakya Üniversitesi Motif, Edirne, Turkey, 25 - 27 March 2016

Bir Dil Malzemesi Olarak ”Şikari Destanı” VI. TÜRK DİL KURULTAYI

VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 September 2008, vol.3, pp.2827-2835

Books & Book Chapters

İran İslam Cumhuriyetinde Eğitim Sistemi

in: Jeopolitik ve Jeostratejik Perspektifle Yerelden Evrensele Eğitim Sistemleri, Süleyman YILMAZ, Editor, Vize, Ankara, pp.181-198, 2018

ŞİKARİ DASTANI (AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE)

in: GÜNEY AZƏRBAYCAN FOLKLORU VII. KİTAB “ŞİKÂRİ” dastanı, Aydın MUSTAFAYEV, Editor, AZERBAYCAN MİLLİ ELMLER AKADEMİYASI FOLKLOR İNSTİTUTU, Baku, pp.1-358, 2018

Azerbaycan Aşık Kahvehanelerinde Destan Anlatma Geleneği

in: Türkiye ile Türk Dünyası Arasında Bir Köprü ”Yavuz AKPINAR” Armağan Kitabı (Kitap bölümü), Nazım Muradov - Yılmaz Özkaya, Editor, Bengü, Ankara, pp.487-493, 2018

Tufarqanlı Abbas İle Gülgez Destanı

in: GÜNEY AZERBAYCAN FOLKLORU IV. ”TUFARGANLI ABBAS İLE GÜLGEZ DESTANI” (Kitap Bölümü / Bakı-AZERBAYCAN), Soltan ĠMAMƏLĠYEV, Editor, Elm ve Tehsil - AZERBAYCAN/BAKÜ, Baku, pp.14-93, 2017

Köroğlu’nun İstanbul Seferi

in: ”KÖROĞLU KİTABI” KÖROĞLU’NUN İSTANBUL SEFERİ (Kitap Bölümü / AŞIK QAZAQ VARYANTI), Sabri Koz, Editor, Kitabevi, İstanbul, pp.499-508, 2014 Sustainable Development