Prof.

MURAT SERDAR


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Kelam

Biography

1969 Yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Kayseri Birllik Mensucat İlkokulu'da, ortaokulu Kayseri Aydınlıkevler Ortaokulu'unda, Lise'yi Kayseri Lisesi'nde okudu. 1987 Yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 1992 Yılında bu fakülteden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda 1995 yılında "Kur'an'a Göre Allah'ın İlim Sıfatı ve Cüz'iyyatı Bilmesi Meselesi" isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı, Yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda  "İbn Hazm'ın Kelami Görüşleri" isimli tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2013 yılında Doçent ünvanını alarak, 2014 yılında kadroya atandı.  Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Education Information

2017 - 2020

2017 - 2020

Undergraduate

Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

1996 - 2005

1996 - 2005

Doctorate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Turkey

1992 - 1995

1992 - 1995

Postgraduate

Erciyes University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri , Turkey

1987 - 1992

1987 - 1992

Undergraduate

Erciyes University, İlköğretim Din Kültürü Ve Aklak Bilgisi Eğt.Böl., -, Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

İbn Hazm'ın Kelami Görüşleri

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1995

1995

Postgraduate

Kur'an'a Göre Allah'ın İlim Sıfatı ve Cüz'iyyatı Bilmesi Meselesi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Arabic

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Theology, Theology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2014 - 2019

2014 - 2019

Associate Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2009 - 2014

2009 - 2014

Assistant Professor

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2005 - 2009

2005 - 2009

Research Assistant PhD

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1994 - 2005

1994 - 2005

Research Assistant

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Head of Department

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2016 - 2017

2016 - 2017

Vice Dean

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam II

Undergraduate

Undergraduate

İslam İnanç Esasları

Doctorate

Doctorate

Kalam Texts

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam I

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam II

Undergraduate

Undergraduate

Kelam Tarihi

Undergraduate

Undergraduate

Sistematik Kelam I

Postgraduate

Postgraduate

Mesleki Metinler Kelam

Advising Theses

2018

2018

Postgraduate

Fahrettin Razi’ye Göre Haberî Sıfatlar

SERDAR M.

M.Çam(Student)

2014

2014

Postgraduate

Mevlâna’nın Uluhiyyet Anlayışı

SERDAR M.

A.Baran(Student)

2012

2012

Postgraduate

Mâtürîdî’nin Bilgi Kuramında Vahiy

SERDAR M.

C.Doğanbaz(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2019

2019

Ahirette Zaman

SERDAR M.

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, vol.160, no.11, pp.1485-1486, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Dede Korkut Hikâyeleri’nde Türk-İslam İnanışlarının İtikâdî Göstergeleri

SERDAR M. , IŞIK H.

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, vol.22, no.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2016

2016

Kelam da Delailü n Nübüvve Bağlamında İ cazu l Kur an Meselesi

SERDAR M.

Katre Uluslararası insan Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.27-52, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Said Nursi ye Göre Kur an ın İ caz Yönleri

SERDAR M.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, no.2, pp.53-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Said Nursî’ye Göre Kur’ân’ın İ’câz Yönleri

SERDAR M.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi = International Human Studies Journal, no.2, pp.53-63, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kelam’da Delâilu’n-Nübüvve Bağlamında İ’câzu’l-Kur’ân Meselesi

SERDAR M.

Katre: Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi = International Human Studies Journal, no.2, pp.27-51, 2016 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

İbn Hazm’ın Usul ile İlgili Bir Kasidesi ve Usûlu’d-Din Yönünden Öne Çıkan Görüşler

SERDAR M.

DİYANET İLMİ DERGİ, no.4, pp.133-159, 2014 (Other Refereed National Journals)

2011

2011

Mevlâna'da İrade Hürriyeti

SERDAR M. , Özdemir E.

BILIMNAME, vol.2, no.21, pp.75-92, 2011 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi

SERDAR M.

BILIMNAME, vol.2, no.19, pp.25-45, 2010 (National Refreed University Journal)

2010

2010

EHL-İ SÜNNET iNANCINDA KERAMETİN iMKAN VEVUKÜ’xxU PROBLEMi

SERDAR M.

Bilimname, vol.2010, no.2, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Hıristiyanlık ve İslâm’da Meleklerin Varlık ve Kısımları (Angelojik Bir Mukayese Denmesi)

SERDAR M.

BİLİMNAME, vol.7, no.12, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Hıristiyanlık ve İslam’da Meleklerin Varlık ve Kısımları

SERDAR M.

BILIMNAME, vol.2, no.27, pp.139-164, 2009 (National Refreed University Journal)

2008

2008

Semavi Dinlerde Dört Büyük Melek (Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail)

SERDAR M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.2, pp.227-245, 2008 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Kur’an’da Allah’ın Sevdiği ve Sevmediği Şeyler

SERDAR M.

Somuncu Baba Aylık İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi, no.68, pp.40-43, 2006 (National Non-Refereed Journal)

2005

2005

Ayetullah el- Hac Seyyid İbrahim el- Musevi ez- Zincani en- Necefi, Anahatlarıyla İmamiyye Akidesi(Çev. M. Serdar)

SERDAR M.

BILIMNAME, vol.2, no.8, pp.133-143, 2005 (National Refreed University Journal)

2005

2005

Endülüs Alimlerinin Allah'ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri

SERDAR M.

BILIMNAME, vol.2, no.8, pp.51-74, 2005 (National Refreed University Journal)

2001

2001

James Pavlin: Sünni Kelam ve Teolojik Münaşakalar (Çev. M. Serdar)

SERDAR M.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.11, pp.229-241, 2001 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Türklerin Müslüman Oluş Dönemleri Dini- İtikadi İnançlarının Dede Korkut Hikayelerindeki Göstergeleri

SERDAR M. , IŞIK H.

I. Uluslar arası Dede Korkut Türk Tarihi Kültürü ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 March 2018, pp.28-29

2016

2016

ERDEMLİ TOPLUMUN İNŞASINDA AHLAKİ DEĞERLERİN İHYASI BAĞLAMINDA AHİLİK MODELİ

SERDAR M.

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 October 2016 - 14 January 2017

2014

2014

İbn Hazm Eş’arî Kelâmına Yönelik Eleştirileri,

SERDAR M.

Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, Siirt, Turkey, 21 - 23 September 2014

2007

2007

İbn Hazm’ın Uluhiyet ile İlgili Görüşleri

SERDAR M.

Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa, Turkey, 26 October 2007 - 28 October 2014, vol.1, no.1, pp.197-228

2014

2014

Kastamonu Mevlevihanesi Postnişinlerinden Kayserili Ahmet Remzi (Akyürek) Dede

SERDAR M.

Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Kastamonu’nun Manevi Mimarları, 4 - 06 May 2014

Books & Book Chapters

2020

2020

YEMEK ÂDÂBI KİTABI

Serdar M.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2020

2019

2019

Sistematik Kelam II

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, 2019

2019

2019

Beş Risale

SERDAR M.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

2018

2018

İslam İnanç Esasları (Akaid)

SERDAR M. , IŞIK H.

KİMLİK YAYINLARI, Kayseri, 2018 Creative Commons License

2018

2018

İslam İnanç Esasları

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

2018

2018

Kelam İlmi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaate Göre

SERDAR M.

İlke yayıncılık, İstanbul, 2018

2018

2018

Sistematik Kelam I

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018 Creative Commons License

2018

2018

İKİ MEKTUP:İMANIN HAKİKATİ VE KURTULUŞ YOLU

SERDAR M.

İLKE YAYINCILIK, İstanbul, 2018

2017

2017

İslam İnanç Esasları (Akaid)

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

2017

2017

II. Bölüm İnanç

SERDAR M.

in: Şia’dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik, Mustafa Sürmeli, Editor, Ekim, İstanbul, pp.179-264, 2017

2016

2016

Osmanlı nın Bilgeleri 7 Davud el Kayseri

SERDAR M.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Kaşıkçı Ali Rıza Efendi "İmdadu'l-Müslimin fi Akaidi'l-Mü'minin" İsimli Eserinin Akaid ve Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi

SERDAR M.

in: Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler, Hacı Ali Demirlek, Editor, Taşkent Kaymakamlığı Yayınları, Konya, pp.80-102, 2016

2014

2014

İbn Hazm'ın Kelami Görüşleri

SERDAR M.

Gece Kitaplığı/ Yason Yayınevi, Ankara, 2014

2014

2014

Üçüncü Bölüm: Ehl-i Sünnet Kelamı

SERDAR M.

in: Başlangıcından Günümüze Kelam Tarihi, -, Editor, Kardeşler Ofset, Kayseri, pp.141-262, 2014

2012

2012

Musa'nın Mısır'ında Şirk

SERDAR M.

Tezmer, Kayseri, 2012

2012

2012

Kelam Tarihi

SERDAR M.

Afşar Matbaacılık, Ankara, 2012

2010

2010

II. Bölüm: İnanç

SERDAR M.

in: Şi'a'dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik, Sürmeli M., Editor, Bizim Kitaplar, İstanbul, pp.197-297, 2010

Other Publications

Supported Projects

Scientific Refereeing

August 2018

August 2018

Bilimname

National Scientific Refreed Journal

August 2018

August 2018

cumhuriyet İlahiyat Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2016

December 2016

Diyanet İlmi Dergi

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2014

October 2014

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2013

January 2013

TOBİAD: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

KURAMER: “İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velayet, Keramet Çalıştay ve Sempozyumu”

Panelists

İstanbul-Turkey

2016

2016

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 3

h-index (WOS): 1

Jury Memberships

August-2019

August 2019

Post Graduate

Post Graduate - Erciyes Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

November-2017

November 2017

Post Graduate

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2017

May 2017

Doctoral Examination

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Sınav Jüriliği - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

March-2017

March 2017

Post Graduate

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı