Prof.Dr.

MURAT SERDAR


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Kelam

Biyografi

1969 Yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Kayseri Birllik Mensucat İlkokulu'da, ortaokulu Kayseri Aydınlıkevler Ortaokulu'unda, Lise'yi Kayseri Lisesi'nde okudu. 1987 Yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. 1992 Yılında bu fakülteden mezun oldu. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda 1995 yılında "Kur'an'a Göre Allah'ın İlim Sıfatı ve Cüz'iyyatı Bilmesi Meselesi" isimli teziyle Yüksek Lisansını tamamladı, Yine Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı'nda  "İbn Hazm'ın Kelami Görüşleri" isimli tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2013 yılında Doçent ünvanını alarak, 2014 yılında kadroya atandı.  Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Lisans

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

1996 - 2005

1996 - 2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

1992 - 1995

1992 - 1995

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri , Türkiye

1987 - 1992

1987 - 1992

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlköğretim Din Kültürü ve Aklak Bilgisi Eğt.Böl., -, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

İbn Hazm'ın Kelami Görüşleri

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

1995

1995

Yüksek Lisans

Kur'an'a Göre Allah'ın İlim Sıfatı ve Cüz'iyyatı Bilmesi Meselesi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Kelam

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2009 - 2014

2009 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

2005 - 2009

2005 - 2009

Araştırma Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

1994 - 2005

1994 - 2005

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2016 - 2017

2016 - 2017

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sistematik Kelam II

Lisans

Lisans

İslam İnanç Esasları

Doktora

Doktora

Kelam Metinleri 1

Lisans

Lisans

Sistematik Kelam I

Lisans

Lisans

Kelam Tarihi

Lisans

Lisans

Sistematik Kelam II

Lisans

Lisans

Kelam Tarihi

Lisans

Lisans

Sistematik Kelam I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Mesleki Metinler Kelam

Yönetilen Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Fahrettin Razi’ye Göre Haberî Sıfatlar

SERDAR M.

M.Çam(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Mevlâna’nın Uluhiyyet Anlayışı

SERDAR M.

A.Baran(Öğrenci)

2012

2012

Yüksek Lisans

Mâtürîdî’nin Bilgi Kuramında Vahiy

SERDAR M.

C.Doğanbaz(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Ahirette Zaman

SERDAR M.

Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, sa.11, ss.52-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Kelam da Delailü n Nübüvve Bağlamında İ cazu l Kur an Meselesi

SERDAR M.

Katre Uluslararası insan Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.27-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Said Nursi ye Göre Kur an ın İ caz Yönleri

SERDAR M.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, sa.2, ss.53-64, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Said Nursî’ye Göre Kur’ân’ın İ’câz Yönleri

SERDAR M.

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi = International Human Studies Journal, sa.2, ss.53-63, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kelam’da Delâilu’n-Nübüvve Bağlamında İ’câzu’l-Kur’ân Meselesi

SERDAR M.

Katre: Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi = International Human Studies Journal, sa.2, ss.27-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

İbn Hazm’ın Usul ile İlgili Bir Kasidesi ve Usûlu’d-Din Yönünden Öne Çıkan Görüşler

SERDAR M.

DİYANET İLMİ DERGİ, sa.4, ss.133-159, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Mevlâna'da İrade Hürriyeti

SERDAR M. , Özdemir E.

BILIMNAME, cilt.2, sa.21, ss.75-92, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi

SERDAR M.

BILIMNAME, cilt.2, sa.19, ss.25-45, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

EHL-İ SÜNNET iNANCINDA KERAMETİN iMKAN VEVUKÜ’xxU PROBLEMi

SERDAR M.

Bilimname, cilt.2010, sa.2, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hıristiyanlık ve İslâm’da Meleklerin Varlık ve Kısımları (Angelojik Bir Mukayese Denmesi)

SERDAR M.

BİLİMNAME, cilt.7, sa.12, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Hıristiyanlık ve İslam’da Meleklerin Varlık ve Kısımları

SERDAR M.

BILIMNAME, cilt.2, sa.27, ss.139-164, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Semavi Dinlerde Dört Büyük Melek (Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail)

SERDAR M.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.2, ss.227-245, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Kur’an’da Allah’ın Sevdiği ve Sevmediği Şeyler

SERDAR M.

Somuncu Baba Aylık İlim Kültür ve Edebiyat Dergisi, sa.68, ss.40-43, 2006 (Hakemsiz Dergi)

2005

2005

Endülüs Alimlerinin Allah'ın İsim ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri

SERDAR M.

BILIMNAME, cilt.2, sa.8, ss.51-74, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

James Pavlin: Sünni Kelam ve Teolojik Münaşakalar (Çev. M. Serdar)

SERDAR M.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.229-241, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Türklerin Müslüman Oluş Dönemleri Dini- İtikadi İnançlarının Dede Korkut Hikayelerindeki Göstergeleri

SERDAR M. , IŞIK H.

I. Uluslar arası Dede Korkut Türk Tarihi Kültürü ve Edebiyatı Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Mart 2018, ss.28-29

2016

2016

ERDEMLİ TOPLUMUN İNŞASINDA AHLAKİ DEĞERLERİN İHYASI BAĞLAMINDA AHİLİK MODELİ

SERDAR M.

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 Ekim 2016 - 14 Ocak 2017

2014

2014

İbn Hazm Eş’arî Kelâmına Yönelik Eleştirileri,

SERDAR M.

Uluslararası İmam Eş’arî ve Eş’arîlik Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2014

2007

2007

İbn Hazm’ın Uluhiyet ile İlgili Görüşleri

SERDAR M.

Uluslararası Katılımlı İbn Hazm Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 26 Ekim 2007 - 28 Ekim 2014, cilt.1, sa.1, ss.197-228

2014

2014

Kastamonu Mevlevihanesi Postnişinlerinden Kayserili Ahmet Remzi (Akyürek) Dede

SERDAR M.

Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Kastamonu’nun Manevi Mimarları, 4 - 06 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

YEMEK ÂDÂBI KİTABI

Serdar M.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2020

2019

2019

Sistematik Kelam II

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, 2019

2019

2019

Beş Risale

SERDAR M.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2019

2018

2018

Kelam İlmi Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaate Göre

SERDAR M.

İlke yayıncılık, İstanbul, 2018

2018

2018

İslam İnanç Esasları (Akaid)

SERDAR M. , IŞIK H.

KİMLİK YAYINLARI, Kayseri, 2018 Creative Commons License

2018

2018

İKİ MEKTUP:İMANIN HAKİKATİ VE KURTULUŞ YOLU

SERDAR M.

İLKE YAYINCILIK, İstanbul, 2018

2018

2018

Sistematik Kelam I

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018 Creative Commons License

2018

2018

İslam İnanç Esasları

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2018

2017

2017

İslam İnanç Esasları (Akaid)

SERDAR M. , IŞIK H.

Kimlik Yayınları, Kayseri, 2017

2017

2017

II. Bölüm İnanç

SERDAR M.

Şia’dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik, Mustafa Sürmeli, Editör, Ekim, İstanbul, ss.179-264, 2017

2016

2016

Osmanlı nın Bilgeleri 7 Davud el Kayseri

SERDAR M.

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Kaşıkçı Ali Rıza Efendi "İmdadu'l-Müslimin fi Akaidi'l-Mü'minin" İsimli Eserinin Akaid ve Kelam İlmi Açısından Değerlendirilmesi

SERDAR M.

Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler, Hacı Ali Demirlek, Editör, Taşkent Kaymakamlığı Yayınları, Konya, ss.80-102, 2016

2014

2014

İbn Hazm'ın Kelami Görüşleri

SERDAR M.

Gece Kitaplığı/ Yason Yayınevi, Ankara, 2014

2014

2014

Üçüncü Bölüm: Ehl-i Sünnet Kelamı

SERDAR M.

Başlangıcından Günümüze Kelam Tarihi, -, Editör, Kardeşler Ofset, Kayseri, ss.141-262, 2014

2012

2012

Musa'nın Mısır'ında Şirk

SERDAR M.

Tezmer, Kayseri, 2012

2012

2012

Kelam Tarihi

SERDAR M.

Afşar Matbaacılık, Ankara, 2012

2010

2010

II. Bölüm: İnanç

SERDAR M.

Şi'a'dan Kızılbaşlığa Türklerde Alevilik, Sürmeli M., Editör, Bizim Kitaplar, İstanbul, ss.197-297, 2010

Diğer Yayınlar

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Bilimname

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Diyanet İlmi Dergi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2013

Ocak 2013

TOBİAD: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

KURAMER: “İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, Velayet, Keramet Çalıştay ve Sempozyumu”

Panelist

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi

Panelist

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ağustos-2019

Ağustos 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kasım-2017

Kasım 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Yeterlilik Sınav Jüriliği - Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tez Savunma Jüriliği - Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı