Ekrem Özdemir, Mevlâna ve Maturîdî’de İrade Hürriyeti, Erciyes Üniversitesi Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı Kelam Bilim Dalı, Kayseri, 2011.


Öğrenci: Ekrem Özdemir

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Murat SERDAR