Kastamonu Mevlevihanesi Postnişinlerinden Kayserili Ahmet Remzi (Akyürek) Dede


SERDAR M.

Kastamonu Üniversitesi II. Uluslararası Şeyh Şa’bân-ı Velî Sempozyumu -Kastamonu’nun Manevi Mimarları, 4 - 06 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text