Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BASIC FOOTBALL EDUCATION ONPULMONARY FUNCTION TEST AND CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTPARAMETERS IN SMOKER HEARING-IMPAIRED ATHLETES

Int J Life Sci Pharma Res. Health and Sports Sciences-2021, cilt.14, sa.1, ss.139-143, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of the effects of balance education studies on university women in Turkey

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.3, ss.597-602, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel Oyunlar Etkinliğine Katılımın Çocuklardaki Denge, Reaksiyon ve Çeviklik Üzerine Etkisi

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.35-42, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Comparison Of The Effects Of Balance Training And Technological Games On Balance In Hearing-Impaired Individuals

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.3, ss.48-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Montessori Programme on The Motion and Visual Perception Skills of Trainable Mentally Retarded Individuals

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.2, ss.120-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the impact of musculus palmaris longus on serve speed and on certain motoric properties in tennis players

PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, cilt.23, sa.4, ss.202-208, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Impact of Cognitive-based Learning and Imagery Training on Tennis Skills

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, sa.1, ss.244-249, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the relationship between joint range of motion and serve speed and hit

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, cilt.23, sa.3, ss.142-146, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Erkek Judocu ve Haltercilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Bulgularının İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.200-211, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The effect of football game on technical skills of 19-23 age- male with handicapped persons

International Journal of Human Science, cilt.15, sa.4, ss.1933-1939, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sedanter Olan ve Olmayan Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Yaşam Tatmin Düzeyleri Üzerine Araştırma

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, sa.3, ss.89-94, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GERME EGZERSİZLERİNİN TENİSÇİLERDE YER VURUŞ PERFORMANSINA VE ÇEVİKLİĞE OLAN ETKİSİ

Advances In Computers, cilt.27, ss.118-124, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EVALUATION OF THE EUROFIT TEST BATTERY ON TRAINABLE MENTALLY DISABLED ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.2, ss.192-196, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A COMPARISON OF MALE AND FEMALE ADOLESCENT TENNIS PLAYERS THROUGH SELECTED EUROFIT TEST BATTERY

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.2, ss.186-191, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuklarda 12 Haftalık Yüzme Egzersizinin Bazı Fiziksel Fizyolojik Parametrelere Etkisi

AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, sa.1, ss.50-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of the leg and back strength of the serve and tennis players to the serve throwing speed and agility

PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS, cilt.22, sa.5, ss.237-242, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

THE COMPARISON OF SOCIAL ANXIETY LEVELS BETWEEN ADOLESCENT(S) HEARING-IMPAIRED ATHLETES AND NORMAL HEALTHY ATHLETES

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH Vol. 11, ISSUE 2, cilt.11, sa.2, ss.273-278, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparement of burnout levels of male special education teachers of blind and hearing lost handicappeds

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, cilt.10, sa.2, ss.848-850, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE COMPARASION OF STRESS AND BURNOUT LEVELS OF 13-15 AGED SPORTMEN BLINDS

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.10, ss.163-165, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE COMPAREMENT OF HAEMATOLOGICAL SYMPTOMS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COLLAGE’S STUDENTS

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.10, ss.263-267, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DETERMINATION OF EXPLOSIVE POWER IN THE 400 M HURDLES EVENT CADETS

bulletin of the Transilvania Universitiy of Braşov, cilt.3, sa.52, ss.71-76, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI

Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.22-27, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbolcularda ve tenisçilerde bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerin karşılaştırılması

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.161-167, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INVESTIGATION OF CARDIOPULMONARY EXERCISE TEST VALUES IN INDIVIDUALS WHO USE SMOKING AND LEAVE ACTIVE SPORTS

3. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020, ss.1-6

12-14 Yaş Tenisçilere Uygulanan Dayanıklılık Egzersizlerinin Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi

icomus International Conference onMultidisciplinary Sciences, Isparta, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2020, ss.58-62

Teniste Farklı Öğretim Yöntemlerinin Tenis Beceri Öğrenme Düzeylerine Etkisi

II. DünyaSpor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.77

FARKLI AĞIRLIKTAKİ TOPLARLA YAPILAN TENİS EĞİTİMİNİN SERVİS ATMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

III. ULUSLARARASI İKSAD SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Adana, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019, ss.195

Engellilerde Spor Organizasyonlarının Spor Ekonomisine Katkısı: Kayseri İli Örneği

I. Atlas Dergisi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.44-51

Adölesan erkeklerde eğitsel oyunların teniste beceri öğrenimi üzerine etkisi

4. Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.132-138

EVALUATION OF THE EUROFIT TEST BATTERY ON TRAINABLE MENTALLY DISABLED ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE , Constanta, Romanya, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.35

THE COMPARASION OF SOCIAL ANXIETY LEVELS BETWEEN ADOLESCENTS HANDICAPPED ATHLETES AND NORMAL ATLETHES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT, Romanya, 1 - 04 Temmuz 2011, ss.93

The Comparison of Stress And Burnout Levels Of 13-15 Aged Sportmen Blinds

10 th Annual International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, cilt.10, sa.2, ss.163-165

Düzenli Egzersizin İşitme Engelli ve Normal Bireylerde Statik Denge Üzerine Etkisi

4th International Mediterranean Sport Science Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.56

Futbolcu ve tenisçilerde ekstremiteler arası reaksiyon zamanlarının incelenmesi

9. International sport science congress , Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, ss.200-202

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK, SÜREKLİLİK, KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI

9. INTERNATIONAL SPORT SCIENCE CONGRESS , Muğla, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, ss.1092-1093

Tenis Uygulama Dersi Sınav Öncesi ve Sonrası Kaygı Düzeylerinin Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi

9 th International Sport Sciences Congress, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2006, ss.1089-1091

13-15 Yaş Arası Spor Yapan Görme Engellilerin Statik ve Dinamik Denge Etkinliklerinin Karşılaştırılması

The 10. ICHPER. SD EUROPE CONGRESS & The TSSA 8. INTERNATIONAL SPORTS SCIENCE CONGRESS, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.64

Kitap & Kitap Bölümleri

Bedensel Engelli Bireylerde Koruyucu Egzersiz ve PNF Uygulamaları

KURAMDAN UYGULAMAYA ANTRENMAN, Faruk YAMANER,Cem Sinan ASLAN, Editör, LAP LAMBERT ACADEMİC PUBLISHING, Beau Bassin-Rose Hill, ss.307-341, 2020

UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI VE SPOR ETKİNLİĞİ

SPOR BİLİMLERİNDE TEORİ VE ARAŞTIRMALAR II, DOÇ. DR. ÖZGÜR KARATAŞ, Editör, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, ss.469-482, 2020

13-15 Yaş Grubu Spor Yapan Görme Engellilerin Statik ve Dinamik Denge Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ILKIM, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTINKÖK, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.299-312, 2019

Farklılaştırılmış Öğretim Temellerinin Ve Tenis Öğretim Yöntemlerinin Teniste Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına Etkisi

Spor Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARATAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ILKIM, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALTINKÖK, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.137-144, 2019