Farklı Kort Yüzeylerinde Yapılan TenisMüsabakalarının Tenisçilerdeki Bazı Fizyolojik Değişimlere Etkisinin İncelenmesi”


Kaya M. , Özkatar Kaya E.

Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 7 - 09 Aralık 2020, ss.588-593

  • Sayfa Sayıları: ss.588-593