Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Superior Hybrid Individuals with Intra and Interspecific Hybridization Breeding in Apricot

INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE, cilt.20, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS TO BE USED IN IDENTIFICATION OF MULBERRY GENOTYPES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.29, sa.1, ss.79-84, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of some physicomechanical and biochemical parameters of hazelnut (Corylus avellana L.) cultivars

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.44, sa.5, ss.439-450, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

GENETIC DIVERSITY IN TURKISH BANANA (MUSA CA VENDISHII) GENOTYPES WITH DAMD MARKERS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.1, ss.459-463, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Morphological, Molecular, and Self-(In) Compatibility Characteristics of New Promising Apricot Genotypes

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.19, sa.2, ss.365-376, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hacılar (Kayseri) Yöresi Kayısılarının (Prunus armeniaca L.) Seleksiyonu

Alatarım, sa.39, ss.1-10, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Different Pollinators on Fruit Set and Quality Attributes of Texas Almond (Prunus dulcis L.) Cultivar

Horticultural Studies, cilt.38, sa.1, ss.46-49, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tyrinthe Kayısı Çeşidinde Farklı Tozlayıcıların Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Özelliklerine Etkisi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , cilt.36, sa.2, ss.1-6, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Morphological and Molecular Identification of Hybrid Individuals Obtained by Interspecies Hybridization (Prunus armeniaca × Prunus salicina)

International Journal of Agricultural and Natural Sciences, cilt.14, sa.1, ss.7-15, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro Screening for Salt Tolerance of Some Citrus Rootstocks

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.8, sa.5, ss.1117-1121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic Diversity and Some Fruit Characteristics of Some Quince Genotypes Collected from Kayseri Region

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.8, sa.2, ss.318-323, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Genetic Diversity Using SRAP Technique in Some Walnut Genotypes Obtained by Selection

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, cilt.8, sa.12, ss.2577-2582, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Üzümsü Meyvelerin Üretim Projeksiyonu

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.11-16, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Molecular Characterization of Elaeagnus angustifolia L. Genotypes Collected from Different Parts of Turkey

Uluslararası Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.10-13, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phenological, Pomological and Technological Characteristics of Seedless White Mulberry in Mulberry Genetic Resources of Turkey

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.6, sa.10, ss.1317-1321, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Kiraz Anaçlarının Genetik Akrabalık İlişkilerinin RAPD Moleküler Markır Yöntemi İle Belirlenmesi

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.22, sa.3, ss.326-334, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ASSESSMENT OF POLLEN QUALITY OF SOME APRICOT AND CHERRY CULTIVARS

Current Trends in Natural Sciences, cilt.7, sa.43, ss.292-296, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ceviz Islahında Biyoteknolojinin Kullanımı

BAHÇE, cilt.46, sa.2, ss.123-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAYSERİ İLİNİN CEVİZ ÜRETİM POTANSİYELİ

Bahçe, cilt.46, ss.129-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Four Different Protocols for DNA Extraction from Young and Old Carob Leaves

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.48, sa.2, ss.73-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BAZI MEYVE TÜRLERİNDE TÜR İÇİ VE TÜRLER ARASI MELEZLEMELERDE MEYVE TUTUM ORANLARININ BELİRLENMESİ

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.652-655

BAZI KAYISI VE BADEM ÇEŞİTLERİNDE POLEN CANLILIK ORANLARININ BELİRLENMESİ

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference, Kayseri, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.596-598

DETERMINATION OF SOME FRUIT CHARACTERISTICS IN P. TYRINTHE X HASANBEY HYBRIDIZATION COMBINATION

INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES - V, Kahire, Mısır, 24 - 27 Ocak 2019, ss.102-108

Projections for Future Nuts Fruit Productions Commonly Grown in Turkey

1ST INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE AND LIVESTOCK CONGRESS, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.279

ASSESSMENT OF POLLEN QUALITY OF SOME APRICOT AND CHERRY CULTIVARS

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES International Symposium, Pitesti, Romanya, 19 - 21 Nisan 2018, ss.45

DETERMINATION OF BOTANICAL PROPERTIES TO BE USED IN DEFINITION OF MULBERRY VARIETIES

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.911

ANATOLIA’S SACRIFICIAL WILD FRUIT PYRUS ELAEAGRIFOLIA (AHLAT) AND EVALUATION POTENTIALS

UI. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 15 - 20 Mayıs 2017, ss.1186

Evulation of Phenological and Pomological Characters of Some Almond Genotypes and Cultivars in Turkey

International Conference on Sustainable Development, Üsküp, Makedonya, 19 - 23 Ekim 2016, ss.385-388

Ceviz Islahında Biyoteknolojinin Kullanımı

III. ULUSAL CEVİZ SEMPOZYUMU, Bolu, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Kayseri İlinin Ceviz Üretim Potansiyeli

III. Ulusal Ceviz Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016

Hümik Asit, İzelement, IBA+NAA ve Glisin Amino Asit Uygulamalarının Çilek Fidesinde Verim ve Kaliteye Etkisi

İç Anadolu 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Çilek Yetiştiriciliği ve Silifke İlçesinin Türkiye Çilek ÜretimineKatkısı

Kent Stratejisi “Silifke”, Yrd. Doç. Dr. Muhammet SAYGIN, Editör, EĞİTİM YAYINEVİ, Mersin, ss.211-222, 2017