Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A New Approach to Determine Eps Parameter of DBSCAN Algorithm

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.247-251, 2017
Link

BULUT BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE VERİNİN FARKLI BOYUTLARI ÜZERİNE DERLEME

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.316-338, 2017

Ş. Sağıroğlu , K. Danışman, M Çelik, Neural Predictor for Temperature Estimation

Journal of the Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.15, ss.47-57, 2002

Neural Predictor for Temperature Estimation

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.15, ss.47-56, 2002

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hidrolojik ve İklim Zaman Serilerinin Periyodiklik Analizi

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), KIZILCAHAMAM/ANKARA, Türkiye, 19 - 21 October 2018, ss.299-303
Link

Performance Evaluation of SURF and ORB on Fingerprint Matching

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), KIZILCAHAMAM/ANKARA, Türkiye, 19 - 21 October 2018, ss.304-307
Link

Sentiment Analysis of Posts of Social Media Users in Their Socially Important Locations

2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing, IDAP 2018, Malatya, Türkiye, 28 - 30 September 2018
Link

FIMHAUI: Fact Incremental Mining of High Average-Utility Itemsets

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 September 2018

Genetik Algoritma Tabanlı Alternatif En Küçük Kareler Yöntemi Kullanarak Tavsiye Sisteminin Geliştirilmesi

International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Türkiye, 28 - 30 September 2018

A Novel Approach for Identification of Food-borne Yeasts: Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS)

2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB), Podgorica, KARADAĞ, 26 - 30 June 2018, ss.25-26

Comprarison of the Performances of Clustering Algorithms on High Resolution Melt Curves of Yeast Species

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), Antalya, Türkiye, 24 April - 01 May 2018, ss.504-509

AutoVDBSCAN: An Automatic and Level-Wise Varied-Density Based Anomaly Detection Algorithm

7th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’xx18), Antalya, Türkiye, 28 April - 01 May 2018, ss.534-538

Ceph-based storage server application

6th International Symposium on Digital Forensic and Security, ISDFS 2018, Antalya, Türkiye, 22 - 25 March 2018, ss.1-4
Link

Multi-Fragment Melting Analysis System (MFMAS) A Novel Approach for Identification of Lactobacillus Species

6th International Molecular Biology and Biotechnology Congress (MOLBIOTECH), Afyon, Türkiye, 22 - 25 December 2017, ss.16

Investigation of Surface Water-Groundwater Interactions at Tuzla (Palas) Lake Using the FREEWAT Platform

1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS / 4. ULUSAL SU KONGRESİ, Afyon, Türkiye, 26 - 29 October 2017

Bulut Bilişim Sistemleri Kullanarak Sosyal Önemli Lokasyonların Madenciliği

1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 19 October 2017, ss.31-36

Fast SS-ILM: A Computationally Efficient Algorithm to Discover Socially Important Location

4th International GeoAdvances Workshop – GeoAdvances 2017: ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, Karabük, Türkiye, 14 - 15 October 2017, ss.197-202

Open source slurm computer cluster system design and a sample application

2nd International Conference on Computer Science and Engineering, 5 - 08 October 2017, ss.403-406

Groundwater Modelling in Agricultural Basins with FREEWAT Modelling Environment: Palas Basin Case Study

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 May 2017, ss.12-13

Comparison the Performances of DBSCAN Clustering Algorithm and Image Processing Techniques for Counting White Blood Cells

5th International Conference on Advanced Technology Sciences (ICAT’xx17), İstanbul, Türkiye, 9 - 12 May 2017, cilt.227

Participatory Approach to Groundwater Modeling with FREEWAT at the Palas Basin in Turkey

nternational Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 May 2017

MULTI-FRAGMENT MELTING ANALYSIS SYSTEM (MFMAS) FOR IDENTIFICATION OF CANDIDA SPECIES

IWBBIO 2017 (5th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, İspanya, 26 - 28 April 2017, ss.44-48

Maya Türlerinin Tanımlanmasında Yeni bir Yaklaşım: Çoklu Fragment Melting Analiz Sistemi

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 December 2016

Farklı Önceliklere Sahip Genel Yayın Paketlerinin Tasarsız Araçsal Ağlarda Değerlendirilmesi

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP'16), Malatya, Türkiye, 17 - 18 September 2016, ss.153-157

Discovering Emerging or Vanishing Association Patterns in Hydroclimatic Datasets

International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 May 2016, ss.42

Counting of White Blood Cells Using STDBSCAN Clustering Algorithm

International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 May 2016, ss.67

An Application for Dynamic and Real Time Shopping Route Recommendation in Retail Markets

International Conference on Information Complexity and Statistical Modelling in High Dimensions with Applications (IC-SMHD-2016), Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 May 2016, ss.51

Performance Analysis of ABCMiner Algorithm with Different Objective Functions

21st Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), CYPRUS, 24 - 26 April 2013 Özet

Veri Madenciliği Kullanılarak Diyabet Verilerinin Analizi

Uluslararası Katılımlı XIV. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 September 2012, ss.132-133

Mining periodic spatio-temporal co-occurrence patterns: A summary of results

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2012, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 July 2012
Link

Yağış ve İklim İndeksleri Arasındaki Sıralı Birliktelik Örüntülerinin Tespit

AYSU-2012- Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 3 - 04 July 2012, ss.10-15

Discovering partial spatio-temporal co-occurrence patterns

2011 IEEE International Conference on Spatial Data Mining and Geographical Knowledge Services, ICSDM 2011 - In Conjunction with 8th Beijing International Workshop on Geographical Information Science, BJ-IWGIS 2011, Fuzhou, Çin, 29 June - 01 July 2011, ss.116-120
Link

Artificial bee colony data miner (ABC-Miner)

2011 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, INISTA 2011, Istanbul-Kadikoy, Türkiye, 15 - 18 June 2011, ss.96-100
Link

Anomaly Detection in Temperature Data using DBSCAN Algoritm

INISTA 2011 - International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Türkiye, 1 - 04 June 2011, ss.91-95

Veri Madenciliği Yöntemleri Kullanılarak Meme Kanseri Hücrelerinin Tahmin ve Teşhisi

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2010(, Kayseri, Türkiye, 21 - 24 June 2010, ss.21-24

Should SDBMS support a join index?: A case study from CrimeStat

16th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM GIS 2008, Irvine, CA, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 November 2008, ss.327-336
Link

Zonal co-location pattern discovery with dynamic parameters

7th IEEE International Conference on Data Mining, Nebraska, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 31 October 2007, ss.433-438 Özet

Mining at most top-K% mixed-drove spatio-temporal co-occurrence patterns: A summary of results

IEEE 23rd International Conference on Data Engineering Workshop, İstanbul, Türkiye, 17 - 20 April 2007, ss.565-566 Özet

Mixed-drove spatio-temporal co-occurrence pattern mining: A summary of results

6th International Conference on Data Mining, ICDM 2006, Hong Kong, Çin, 18 - 22 December 2006, ss.119-128
Link

Sustained emerging spatio-temporal co-occurrence pattern mining: A summary of results

18th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2006, Arlington, VA, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 15 October 2006, ss.106-115
Link

Spatial dependency modeling using spatial auto-regression

Proceedings of the ICA Workshop on Geospatial Analysis and Modeling, 08 July 2006, ss.186-197

Parameter estimation for the spatial autoregression model a rigorous approach

Proceedings of the Second NASA Data Mining Workshop: Issues and Applications in Earth Science, 23 - 24 May 2006

Discovery of Co evolving Spatial Event Sets

the 2006 SIAM International Conference on Data Mining, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 April 2006, ss.306-315

A join-less approach for co-location pattern mining: A summary of results

5th IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2005, Houston, TX, Amerika Birleşik Devletleri, 27 - 30 November 2005, ss.813-816
Link

Yapay Sinir Ağları ile Sıcaklık Tahmini

10. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Denizli, Türkiye, 12 - 14 June 2002, ss.400-405

İnternet Tabanlı Not Otomasyonu

Bilgi Teknolojileri Kongresi, Denizli, Türkiye, 6 - 08 May 2002, ss.30-32

Hatalı Ahşap Kaplamaların Yapay Sinir Ağlarıyla Sınıflandırılması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 9. Ulusal Kongresi, Türkiye, 19 - 21 September 2001, ss.464-467

Kitap & Kitap Bölümleri

Next Generation of Data Mining

Spatial and Spatiotemporal Data Mining: Recent Advances, Kargupta H, Han J, Yu P. S., Motwani R.,Kumar V., Editör, Chapman And Hall/Crc, Boca Raton / Fl / Usa, ss.549-584, 2008
Link