Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Magnetic resonance therapy for knee osteoarthritis: a randomized, double blind placebo controlled trial.

European journal of physical and rehabilitation medicine, cilt.52, ss.431-9, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acrodysostosis associated with hypercalcemia

HORMONES-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.12, ss.309-311, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Rehabilitation results of patients with acute transverse myelitis

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.112, ss.154-156, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic Values of Clinical Diagnostic Tests in Thoracic Outlet Syndrome

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, cilt.56, ss.155-160, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diagnostic values of clinical diagnostic tests in thoracic outlet syndrome-Torasik çıkış sendromunda klinik tanı testlerinin tanısal Değeri

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.155-60, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is the Behcet's disease a risk factor for osteoporosis and is relation to cytokines?

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.111, ss.340-344, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Myofascial pain syndrome Miyofasiyal aǧri sendromu

Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.50, ss.22-25, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of femoral geometry among cases with and without hip fractures

YONSEI MEDICAL JOURNAL, cilt.45, ss.901-907, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Myofasiyal ağrı sendromu

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.22-25, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Increased advanced oxidation protein products in Behcet's disease: a new activity marker?

BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.151, ss.105-111, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

’Hemiplejik hastalarda hastanede uygulanan rehabilitasyon programı ile ev egzersiz programının karşılaştırılması

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.14-18, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Romatoid artritli hastalarda atlanto-aksiel subluksasyon sıklığı

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.33-36, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ekstrude lomber disk hernilerinde konservatif tedavinin etkinliği

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.14-17, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The diagnostic value of magnetic resonance imaging in subacromial impingement syndrome

YONSEI MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.418-424, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Milwaukee omuzu sendromu; Bir olgu nedeniyle

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.54-57, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Primer gonartrozda flurbiprofenin etkinliğinin indometasin ile karşılaştırılması.(Tek kör karşılaştırmalı çalışma)

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.174-78, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diz protezlerinde iki ayrı rehabilitasyon proğramının etkinliğinin karşılaştırılması

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, ss.45-48, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Rehabilitasyon uygulamaları ve hastane hizmetlerinin yeterlilik düzeyinin değerlendirilmesi

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, ss.29-35, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Teriparatide Treatment on Spinal Deformity Index in Severe Osteoporosis

TURK OSTEOPOROZ DERGISI-TURKISH JOURNAL OF OSTEOPOROSIS, cilt.25, ss.6-11, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

spondilit ve erken aksiyel spondiloartrit sınıflama kriterleri

Turkish Journal of Medical Sciences, ss.16-22, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik ağrı sendromları

Turkish Journal of Medical Sciences, ss.50-54, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subakromiyal sıkışma sendromunda demografik özellikler

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, ss.159-63, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Clinical evaluation and treatment of neurogenic bladder Nörojeni̇k mesaneni̇n kli̇ni̇k deǧerlendi̇ rmesi̇ ve tedavi̇si̇

Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation, cilt.15, ss.129-136, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Polimiyalji romatika

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, ss.185-92, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polymyalgia rheumatica Poli̇mi̇yalji̇ romati̇ka

Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation, cilt.14, ss.185-192, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kalça artroplastisi rehabilitasyonu

Sendrom, ss.61-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Serebral palsi: Risk faktörleri ve etyopatogenez

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, ss.48-52, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cerebral palsy: Risk factors and etiopathogenesis Serebral palsi̇: Ri̇sk faktörleri̇ ve etyopatogenez

Journal of Rheumatology and Medical Rehabilitation, cilt.14, ss.48-52, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Rehabilitation of the hip arthroplasty Kalça artroplastisi rehabilitasyonu

SENDROM, cilt.15, ss.61-64, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Diz artroplastisi rehabilitasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, ss.194-201, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postmenopozal türk kadınlarında femur geometrik ölçüm sonuçları

Türk Osteoporoz Dergisi, ss.15-20, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç erişkinlerde selim eklem hipermobilite sendromu ve ilgili klinik bulgular

Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi, ss.86-89, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

mesane: anatomi, nörofizyoloji, etyopatogenez ve sınıflaması

Sendrom, ss.116-21, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rehabilitation of knee arthroplasty Di̇z artroplasti̇si̇ rehabi̇li̇tasyonu

Erciyes Tip Dergisi, cilt.24, ss.194-201, 2002 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nörojenik mesanenin değerlendirilmesi ve tedavisi

Türk Romatoloji ve Tıbbi rehabilitasyon Dergisi, no.5, ss.23-6, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Travma ile bel ve/ veya bacak ağrısı ilişkisinin değerlendirilmesi

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, ss.33-37, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POSSIBLE POTENTIAL INTERACTIONS BETWEEN OBESITY, QUALITY OF LIFE, PSYCHOLOGICAL STATUS AND CLINICAL PARAMETERS IN PSORIATIC ARTHRITIS

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Madrid, İspanya, 12 - 15 Haziran 2019, cilt.78, ss.1283-1284 identifier

Romatoid Artritli Hastalarda Hastalık Aktivite İndeksi ve Ağrı Düzeyinin Hastalıkla Başa Çıkma Tutumları Üzerine Etkisi

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Adana., Adana, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.18

Parkinson Hastalığında Ağrı ve Nöropatik Komponent: Pilot Çalışma

26.ULUSAL FİZİKSEL TIP VEREHABİLİTASYON KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2017, ss.525

NATRIURETIC PEPTIDE LEVELS AND THE CORRELATION OF OXIDATIVE STRESS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLITIS

15th Annual European Congress of Rheumatology (EULAR), Paris, Fransa, 11 - 14 Haziran 2014, cilt.73, ss.1039 identifier

Diagnostic values of clinical provocative tests in the thoracic outlet syndrome

5th World congress world institute of pain-WIP, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ocak 2009, ss.143

Acrodysostosis: A case report

4th World congress of the international society of physical and rehabilitation medicine, Güney Kore, 1 - 04 Haziran 2007, ss.123

syndrome (a case report)

5th. Mediteranean Congress of PRM, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2004, ss.98

Adenosine deaminase activity in ankylosing spondylitis

Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2004), Berlin, Almanya, 9 - 12 Haziran 2004, cilt.63, ss.388

Adenosine deaminase activity in patients with Behçet’s disease

Annual European Congress of Rheumatology-EULAR, Almanya, 1 - 04 Haziran 2004, ss.123

Is Behcet's disease risk for osteoporosis?

IOF World Congress on Osteoporosis, Rio-De-Janeiro, Brezilya, 14 - 18 Mayıs 2004, cilt.15 identifier

Ankilozan spondilit hastalarında MDA düzeyleri

Klinik Biyokimya Günleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği I. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.28

Ankilozan spondilitte adenozin deaminaz aktivitesi”

Klinik Biyokimya Günleri. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği I. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.84

Comparison of the effects of laser, ultrasound and laser+ultrasound treatments in experimental tendon healing

2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Haziran 2003, ss.219

Effect of EMG biofeedback quatriceps muscle strenght after arthroscopic menisectomy

2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Haziran 2003, ss.188

Behçet Hastalığında protein oksidasyonunun yeri

III. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2003, ss.116

Ankilozan spondilitte oksidan sistemin değerlendirilmesi

III. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2003, ss.114

Diagnostic ability of magnetic resonans ımaging in subacromial ımpingement syndrome and ıts relation with function

8th Congress of The International Circle Of Friends Of T.S.O.T, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2000, ss.2

Efficiency of conservative treatment in the extruded lumbar disc herniation

”. 12th European Congress Of Physical Medicine and Rehabilitation, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2000, ss.84

Stroke: Clinical And Demografical Assesment

12th European Congress Of Physical Medicine and Rehabilitation, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2000, ss.69

Subakromiyal sıkışma sendromunda klinik tanı testlerinin tanısal değeri

XVII. Ulusal Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1999, ss.54