Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Apparent diffusion coefficient in differentiation of pediatric posterior fossa tumors

JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.35, ss.448-453, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diffusion weighted imaging in differentiating malignant and benign neuroblastic tumors

JAPANESE JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.34, ss.620-624, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Inflammatory Myofibroblastic Tumor Mimicking Meningioma: An Extraordinary Case

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.383-386, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Rare Cause of Back Pain: Spontaneous Spinal Epidural Hematomas

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.600-605, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Torticollis in children: an alert symptom not to be turned away

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.31, ss.1461-1470, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Chiari type I malformation with high foramen magnum anomaly

FOLIA MORPHOLOGICA, cilt.74, ss.402-406, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Late dysphagia due to cervical plate

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, ss.313, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Different etiologies of acquired torticollis in childhood

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.30, ss.431-440, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effect of chloroquine treatment in malignant astrocytomas on prognosis

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.782-789, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prognostic factors in patients with glioblastoma multiforme (clinical research)

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.43, ss.795-804, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The role of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in intracranial cystic lesions.

The neuroradiology journal, cilt.21, ss.781-90, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Erdheim Chester disease: Cerebral involvement in childhood

BRAIN & DEVELOPMENT, cilt.29, ss.227-230, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Iatrogenic epidermoid tumor: Late complication of lumbar puncture

JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY, cilt.22, ss.332-336, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Gigantic cerebral hydatid cysts in childhood

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.27, ss.60-61, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Neuronavigation in skull base tumors

MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY, cilt.48, ss.7-12, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Meningeal solitary fibrous tumor: report of a case and literature review

FOLIA NEUROPATHOLOGICA, cilt.43, ss.178-185, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Transbasal approaches: surgical details, pitfalls and avoidances

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.27, ss.267-273, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Successful surgical excision of a gigantic cerebral hydatid cyst

MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY, cilt.47, ss.61-64, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Posterolaterally displaced type IIA odontoid fractures

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.24, ss.143-146, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of EGb-761 on vasospasm in experimental subarachnoid hemorrhage

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.199, ss.207-215, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Failure of open third ventriculostomy for shunt infections in infants

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.30, ss.305-309, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Growing skull fracture of the orbital roof - Case report

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.30, ss.35-38, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Ganglioglioma of conus medullaris: A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.20, ss.55-58, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cerebellopontine angle germinoma. A case report

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, ss.127-130, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Cranioplasty with bone flaps preserved under the scalp

NEUROSURGICAL REVIEW, cilt.19, ss.153-156, 1996 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Migration of bullet in the spinal canal: A case report

SURGICAL NEUROLOGY, cilt.44, ss.548-550, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

PREVENTION OF ADHESIONS AFTER LAMINECTOMY - AN EXPERIMENTAL-STUDY IN DOGS

RESEARCH IN EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.193, ss.39-46, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fasiyal Sinir Schwannomaları

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.26, ss.44-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerebral cavernous hemangioma presented with West syndrome

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.5, ss.137-140, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Primer Beyin sapı lenfoması: Olgu sunumu Primary lymphomas of the brainstem: A case report

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.326-329, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SELLAR VE PARASELLAR BÖLGENİN NADİR GÖRÜLEN LEZYONLARI

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERGİSİ, cilt.24, ss.62-68, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Optik Sinir Kavernöz Hemanjiyomu: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.46-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavernöz Sinüs Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlar

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.57-61, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Cushingli hastalardaki kromozomal DNA hasarının mortalite ve morbidite riski açısından Önemi

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 April - 01 May 2019, ss.255-256
Link

GANGLIOGLIOM; OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 April - 24 May 2018, ss.170-171

Evaluation of Viruses and Toxoplasma gondii İn Etiology of Glioblastome Multiforme

45th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Denver, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 12 October 2017, cilt.33, no.10, ss.1843

Silvian Fissür Yerleşimli İntrakraniyal Lipoma; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.197

Pineal Metastaz; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.190

Gelişimsel Venöz Anomaliye Sekonder Spontan İntraserebral Kanama; Nadir Olgu Su

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.154

Akromegalik hastalarda östrojen reseptörü pozitifliği önemli mi?

38. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.146

LOMBER DİSK FRAGMANININ POSTERİOR EPİDURAL MESAFEYE MİGRASYONU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 April 2016, ss.286

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni :Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3128

Acquired Torticollis related to nervous system pathologies in childhood

43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, İzmir, Türkiye, 4 - 08 October 2015, cilt.31, no.10, ss.1964

Pediatric CNS Tumors: Result of a reference center in middle Anatolia

43rd Annual Meeting of İnternational Society for Pediatric Neurosurgery, İzmir, Türkiye, 4 - 08 October 2015, cilt.31, no.10, ss.1959

Torticollis: Different etiologic conditions in childhood

11th EPNS Congress, Vienna, Avusturya, 27 - 30 May 2015, cilt.19, no.1, ss.137

Glioblastome Multiforme Evre 4'e Bağlı Düşük Ayak: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 April 2015, cilt.25, ss.241-242

Spontan spinal epidural hematomlu üç olguda tedavi: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.142

Barrel Stave Osteotomi yapılan nonsendromik kraniosinostozlu olgularda kan kaybının yönetimi

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.65-66

Increased genom instability and Oxidative DNA damage in active acromegalic patients

The Endocrine Society’s 95th Annual Meeting & Expo, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 June 2013, ss.183

Torakal osteoid osteoma

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.152

Subaraknoid kanama olmaksızın anteriyor kominikan anevrizma rüptürü

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.287

Bifokal İntrakraniyal Germinomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.238

Olfaktor sinir schwannomu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.255

3. ventrikül yerleşimli kordoid menenjiyoma: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.265

Beyin sapında yerleşmiş primer santral sinir sistemi lenfoması

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.257

Cribriformplate orijinli spontan rinorenin tanı ve tedavisi

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.332

Optic Chiasma Schwannomas: case report

4. Uludağ Nöroşirurji Günleri, Bursa, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.15

VP şantı olan olguda ventriküler ucun cilt altına migrasyonu: olgu sunumu

4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.2-3

Optik Kiazma Schwannoması: Olgu sunumu

4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.1-2

Akromegalili Hastalarda Oksidatif DNA Hasarı ve Sitotoksitenin Değerlendirilmesi

34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 April 2012, ss.14

Multiple intrakranal metastaz ile karışan nokardia olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.318

SPONTAN MULTİPLE İNTRAKRANİAL PROPİONİBACTERİUM APSESİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.316

Akromegalili Hastaların Lenfositlerinde Artan Apoptotik ve Nekrotik Hücre Değerleri

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 October 2011, ss.102-103

Akromegali hastalarında kanser riski açısından genom instabilitesinin araştırılması

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 October 2011, ss.3

Prolaktinomalı hastaların mitojenle uyarılmış lenfositlerinde DNA hasarının kanser riski açısından araştırılması

33. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 October 2011, ss.184

TORAKAL PATLAMA KIRIĞI CERRAHİSİ SONRASINDA GELİŞEN SERVİKAL HEMATOMİYELİ

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.149

SELLAR NON-ADENOMATÖZ LEZYONLAR

Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2011, ss.253

Hipofiz tümörü tedavi sonrası diyabetik ketoasidoz ve akut pankreatit gelişen bir olgu

8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 December 2003, ss.200

Frameless stereotaxy for vascular malformation: Preliminary clinical experiences in 12 cages

12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Avustralya, 16 - 20 September 2001, ss.21

Adult diastematomyelia

12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Avustralya, 16 - 20 September 2001, ss.20

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistleri

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.33-34

Talamik Kanamaların Kontralateral Transkallozal Yaklaşımla Cerrahi Tedavisi

Türk Nöroşirürji derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.55

İskemik Stroklu Olgularda Dekompresif Kraniotomi ve duraplasti ile Cerrahi Tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.44-45

Lateral Ventrikül ve Talamik Lezyonlara Kontralateral transkallozal yaklaşım

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.28-29

C7 osteoblastom

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 1999, ss.158