Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Three Greek Orthodox churches from Kayseri, Turkey, and the ethnic composition of Ottoman society

TRANSACTIONS OF THE ANCIENT MONUMENTS SOCIETY, vol.51, pp.31-51, 2007 (Journal Indexed in AHCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Use of Augmented Reality in the Preservation of Architectural Heritage: Case of the Aqueduct Kuru Kopru (Kayseri, Turkey)

Iconarp International J. of Architecture and Planning, vol.9, no.1, pp.110-130, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License

Geleneksel Kayseri Hamamlarında Doğal Aydınlatma Sistemleri

History Studies, vol.12, no.4, pp.2023-2042, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı Dönemi’nden Günümüze Talas Amerikan Koleji Eğitim ve Konaklama Binalarının Dönüşüm Süreci

History Studies, vol.11, no.5, pp.1627-1665, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Moving Techniques for Traditional Buildings as An Architectural Preservation Method

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol.7, no.1, pp.286-313, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Sokak Sağlıklaştırma Proje Deneyimi Kayseri-Talas Kazım Paşa Caddesi

Online Journal of Art and Design, vol.7, no.1, pp.184-201, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Talas Amerikan Koleji “Kız Okulu Binası” Koruma Çalışmaları

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, vol.1, no.21, pp.41-54, 2018 (Other Refereed National Journals)

Çepni Surp Sarkis Ermeni Kilisesi Restorasyon Çalışmaları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, no.39, pp.42-66, 2015 (International Refereed University Journal)

Kayseri de Roma Bizans Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Yapıları Harçlarının Özellikleri ve Onarım Harçları Tasarımı

AZ İTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.10, no.1, pp.125-136, 2011 (National Refreed University Journal)

Kuyumcuoğlu Konağı Restorasyon Çalışmaları

Tasarım, no.179, pp.80-85, 2008 (Other Refereed National Journals)

Gevher Nesibe Sultan Tıp Medresesi

Yapı, no.314, pp.88-95, 2008 (Other Refereed National Journals)

Talas Yeni Cami Rum Kilisesi

Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç–Çevre-Kültür Dergisi, no.35, pp.97-99, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otherizing the Place Through Buildings Moved to Museums

Livenarch VII- Livable Environments & Architecture Congress 2021: Other Architect/ure (s), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2021, pp.1

"(Not) Preserving The Other": Problems of Conservation And Discrimination of Period Attachments In Restoration Applications

Livenarch VII- Livable Environments & Architecture Congress 2021: Other Architect/ure (s), Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2021, pp.1

A Research On The Tomarza Panaghıa Church Constructıon System

2nd International Congress On Construction Materials Engineering And Architecture , Ankara, Turkey, 24 May 2021, pp.135-136

Kale Yapılarının Yeniden İşlevlendirilmesi-Kayseri Kalesi

3. Uluslararası GAP MATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ, Şanlıurfa, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.71-72

Taş Malzemenin Anıtsal Yapılarda Kullanımının Develi Kent Merkezindeki Geleneksel Camiler Üzerinden İncelenmesi

I. Uluslararası Develi Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.61-78

Re-Use And Lighting Design Solutions Of Traditional Buildings- Kayseri Setenonu Public Bath

4th International Conference On New Trends In Architecture And Interior Design, Sankt-Peterburg, Russia, 11 - 13 March 2018, pp.162-172

Tarihi Binalarda Uygulama ve Koru(ma)ma Sorunları

Korumada 50 Yıl Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.109-118

What to Sustaine Locally in Global Environment An Exploration on Divriği Case

Second International Symposium of IAPS-CSBE Network on “Traditional Envıronments In A New Millennium” Defining Principles and Professional Practice, Amasya, Turkey, 1 - 04 July 2002, pp.229-232

Conservation

International Architectural Education Forum 4, MimED Association for Architectural Education, Kayseri, Turkey, 26 - 29 May 2009, pp.148-151

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Binası

DOCOMOMO Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları-IV, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.41-42

Feeling Art With Architectural Elements

XXII. World Congress of Architecture, XXII. Dünya Mimarlık Kongresi, UIA2005, İstanbul, Turkey, 3 - 07 July 2005

Mimarlık Eğitiminde Koruma Bilinci ve Kültürü

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Doğan Kuban Semineri 2000, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2002, pp.94-97

Kayseri Kentsel Sit Alanı Mimari Belgeleme Çalışmaları

Tarihi Kentler Birliği Talas Buluşması, Kayseri, Turkey, 19 - 21 July 2002, pp.19-24

Koruma/ İyileştirme/ Yenileme Kuramı

XI. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri kapsamında, “Koruma Kültürü, Planlama ve Kayseri Paneli”, Kayseri, Turkey, 3 - 09 April 2000, pp.17-20

Books & Book Chapters

Yabancı Gezegen Dünyanın ‘Issız’ Adaları (Beton Ada)

in: Çağdaş Dünya Edebiyatında Mimarlık, Hikmet Temel Akarsu,Nevnihal Erdoğan,Türkiz Özbursalı, Editor, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp.32-41, 2021

The Protestant Buildings in Turkey/ Kayserı Central Mission Station in The 19th Century: Within The Scope of Amerıcan Board’s Missionary Movement

in: Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu, H Hale, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.123-162, 2020

Koruma-Yenileme Çalışmalarında Yapı Ölçeğinde Projelendirme Süreci

in: Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, Kozlu,H. Hale, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.123-152, 2020

Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesinde Enerji Verimli Aydınlatma Tasarımı Odaklı Bütüncül Bir Model Önerisi

in: Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar, H. Hale Kozlu, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.305-331, 2020

Re-Space/ Re-Generation/ Re-Use/ Re-Thinking/ Re-Construction/ Re-….

in: Atelier Darsiyak, B. Hisarlıgil,S. Lökçe, Editor, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, pp.46-52, 2009

Expert Reports

Ağırnas Koruma Amaçlı İmar Planı Değerlendirme Raporu

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, pp.10, Kayseri, 2013

Other Publications