Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pseudomonas sivasensis sp. nov. isolated from farm fisheries in Turkey

Systematic And Applied Microbiology, cilt.1, no.0, ss.1-20, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Practices for Drawing Blood Samples from Teleost Fish: Response to Comment

NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE, cilt.81, ss.427-429, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Practices for Drawing Blood Samples from Teleost Fish

NORTH AMERICAN JOURNAL OF AQUACULTURE, cilt.81, ss.119-125, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Veteriner Hekimliği Eğitimi ve Mevzuatı Çerçevesinde Su Ürünleri Hastalıklarının Değerlendirilmesi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi, cilt.18, ss.101-115, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akuakültürde Toksikoloji

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji Özel Dergisi, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gökkuşağı alabalığından izole edilen Acinetobacter albensis AC-1 izolatının tüm genom analizi ile virulans ve antimikrobiyal direnç genlerinin belirlenmesi

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.1-3

Diversidad del género Pseudomonas en piscifactorías de Turquía

XVIII Meeting of the Taxonomy, Phylogeny and Biodiversity Group, Balears, İspanya, 21 - 23 Ekim 2020, ss.43-44 Creative Commons License

The prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance genes in Chryseobacterium aquaticum isolated from farmed salmonids in Turkey

19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portekiz, 9 - 12 Eylül 2019, ss.108

Identification of the new Pseudomonas species for aquaculture and important biochemical characteristics

19th International Conference on Diseases of Fish and Shellfish, Porto, Portekiz, 9 - 12 Eylül 2019, ss.329

Atypical Strains of Enterobacter cloacae and Enterobacter asburiae Isolated From Rainbow Trouts

33. World Veterinary Congress, WVC Incheon, Incheon, Güney Kore, 27 Ağustos - 31 Temmuz 2017, ss.890

Infectious pancreatic necrosis virus is prevalent in farmed rainbow trout in Turkey

10th International Symposium on Viruses of Lower Vertebrates, 5 - 09 Haziran 2017, ss.38

Türkiye’de gökkuşağı alabalığı işletmelerinde infeksiyöz pankreatik nekrozis hastalığının dağılımı

XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016

Kültürü yapılan balıklarda aşı kullanımı

XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Türkiye, 30 Ağustos - 02 Eylül 2016