Türkiye’deki gökkuşağı alabalığı çiftliklerinden izole edilen yersinia ruckeri izolatlarının RAPD-PCR yöntemiyle genotiplendirilmesi


ALTUN S., DUMAN M., BÜYÜKEKİZ A. G. , SATICIOĞLU İ. B.

XII. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey