Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seroprevalence of caseous lymphadenitis in Kangal Akkaraman sheep

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, ss.811-816, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aortic Body Cell Tumor with Kidney Metastasis in a Dog

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.785-788, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mycoplasma haemofelis Infection and Imaging of Mycoplasma haemofelis Using Scanning Electron Microscopy in a Cat

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.131-134, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sığırların Respiratuvar Sinsitial Virus Enfeksiyonu

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.3, ss.167-172, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Hypocalcemic Seizures in a African Grey Parrot

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.9, ss.51-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir güvercin sürüsünde Aspergillus fumigatus enfeksiyonu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.147-152, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Barsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.1, no.2, ss.39-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Practice Cardiac Troponin I Kit Expressions and Concentrations of Cardiac Troponin I in Beef Cattle with Foot and Mouth Disease

Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, cilt.12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koyunlarda phlorizinin serum lipid profili ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.29-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kedi ve Köpeklerde Kalp Hastalıklarında Irk Yatkınlığı

Turkiye Klinikleri J Vet Sci, no.1, ss.108-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Muhabbet Kuşunda Trichophyton mentagrophytes Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.215-217, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Enfeksiyöz İdrar Yolu Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.32-38, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Koyunlarda deneysel oluşturulan rumen asidozunun elektrokardiyografik parametreler üzerine etkisi.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.20, ss.210-216, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSHALLİ BUZAĞILARDA ETİYOLOJİK VE PREDİSPOZE FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 20 - 22 December 2019, cilt.2, ss.310-311

Ürolitiazisli Bir Kedi Ve İki Köpekte Kotervin®’İn Etkinliğinin Araştırılması

I. Uluslar arası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.138-146

Atlarda Kalp Kapak Hastalıkları

I. Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 March 2019, ss.37-41

A Retrospective Study of Clinical Diseases and Disorders of Calves in Large Animal Hospital Population in Kayseri District

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2 - 05 April 2018

Köpeklerde Travma Sonrası Oluşan Davranış Bozuklukları

International Animal Rescue Conference, Aksaray, Türkiye, 08 July 2017, ss.41-42

Afrika Kırmızı Kuyruklu Papağanında Hipokalsemik Bayılma Olgusu

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 21 - 24 May 2015, ss.148

Bir Köpekte Aortik Body Hücre Tümörünün İmmunohistokimyasal ve Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi

Uluslar arası Katılımlı VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, Kars, Türkiye, 8 - 10 September 2014, ss.62

Koyunlarda Phlorizinin Serum Lipid Profili ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi

Uluslar arası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 June 2013, ss.96-97

Bir Siyam Kedisinde Kolanjiosellüler Karsinom

Uluslar arası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi ss. 96. Kapadokya., Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 June 2013, ss.164

Bir Kedide Yabancı Cisme Bağlı Bağırsak Obstrüksiyonu ve Operatif Sağaltımı.

7. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği, Sürekli Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.336