Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Feline Calicivirus Prevalence among Cats in Turkey’s Kayseri Province

Israel Journal Of Veterinary Medicine, cilt.75, ss.94-99, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Seroprevalence of caseous lymphadenitis in Kangal Akkaraman sheep

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.40, ss.811-816, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aortic Body Cell Tumor with Kidney Metastasis in a Dog

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.785-788, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mycoplasma haemofelis Infection and Imaging of Mycoplasma haemofelis Using Scanning Electron Microscopy in a Cat

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.21, ss.131-134, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rahvan Koşu Atında Aortik Regürgitasyon Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.187-190, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sığırların Respiratuvar Sinsitial Virus Enfeksiyonu

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.3, ss.167-172, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Hypocalcemic Seizures in a African Grey Parrot

Kocatepe Veterinary Journal, cilt.9, ss.51-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir güvercin sürüsünde Aspergillus fumigatus enfeksiyonu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.147-152, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Barsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics, cilt.1, no.2, ss.39-43, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Practice Cardiac Troponin I Kit Expressions and Concentrations of Cardiac Troponin I in Beef Cattle with Foot and Mouth Disease

Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University, cilt.12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kedi ve Köpeklerde Kalp Hastalıklarında Irk Yatkınlığı

Turkiye Klinikleri J Vet Sci, no.1, ss.108-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koyunlarda phlorizinin serum lipid profili ve oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.11, ss.29-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Muhabbet Kuşunda Trichophyton mentagrophytes Olgusu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.215-217, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köpeklerde Enfeksiyöz İdrar Yolu Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.32-38, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Koyunlarda deneysel oluşturulan rumen asidozunun elektrokardiyografik parametreler üzerine etkisi.

Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), cilt.20, ss.210-216, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İSHALLİ BUZAĞILARDA ETİYOLOJİK VE PREDİSPOZE FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

1. ULUSLARARASI MALATYA UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.2, ss.310-311

Ürolitiazisli Bir Kedi Ve İki Köpekte Kotervin®’İn Etkinliğinin Araştırılması

I. Uluslar arası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.138-146

Atlarda Kalp Kapak Hastalıkları

I. Uluslararası At Hekimliği ve Uygulamalı Eğitim Kongresi, Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mart 2019, ss.37-41

A Retrospective Study of Clinical Diseases and Disorders of Calves in Large Animal Hospital Population in Kayseri District

2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2 - 05 Nisan 2018

Köpeklerde Travma Sonrası Oluşan Davranış Bozuklukları

International Animal Rescue Conference, Aksaray, Türkiye, 08 Temmuz 2017, ss.41-42

Afrika Kırmızı Kuyruklu Papağanında Hipokalsemik Bayılma Olgusu

11. VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Samsun, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2015, ss.148

Koyunlarda Phlorizinin Serum Lipid Profili ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi

Uluslar arası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2013, ss.96-97

Bir Siyam Kedisinde Kolanjiosellüler Karsinom

Uluslar arası Katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi ss. 96. Kapadokya., Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.164

Bir Kedide Yabancı Cisme Bağlı Bağırsak Obstrüksiyonu ve Operatif Sağaltımı.

7. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği, Sürekli Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.336