Ürolitiazisli Bir Kedi Ve İki Köpekte Kotervin®’İn Etkinliğinin Araştırılması


Karaca Bekdik I. , Aslan Ö. , Erol H. , Alpman U.

I. Uluslar arası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 07 September 2019, pp.138-146

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.138-146

Abstract

In the study was aimed that the effectiveness of Kotervin administration into bladder in a cat and two dogs with urolithiasis is investigation. Tekir cat male, 5 ages, Golden Retriever dog male,13 ages and Belgian Malinois dog female, 8 ages were referred to stranguria, hematuria and anuria symptoms to ERU Veterinary Faculty clinics. At the urine and ultrasonographic examination of cat, struvite and different size uroliths (0.5 – 1 cm) were determined, respectively. Amorph phosphate at urine examination and four different size uroliths (0.49-0.93 cm) at radiographic and ultrasonographic examination of Golden Retriever dog were observed. At the urine and ultrasonographic examination of Belgian Malinois dog, struvite and cystine crystals and 5 cm size uroliths were determined, respectively. After empty the bladder completely, 10 ml Kotervin® (Vedavet), on alternate days and three times were administered to cat and Golden Retriever dog via catheter and Belgian Malinois dog via cystocentesis. Kotervin stayed four hours in bladder. After the treatment, cat was completely recovered whereas uroliths in dogs were significantly smaller. As a result, it was thought that kotervin at  the treatment of different types urolithiasis problems in dogs and cats may be useful and more comprehensive studies must needed in the future.

Çalışmanın amacı, ürolitiazisli bir kedi ve iki köpeğe idrar kesesi içi uygulanan Kotervin’in tedavideki etkinliğinin belirlenmesidir. Çalışmanın materyalini ERÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi kliniklerine stranguri, hematüri ve anüri şikayetleri ile getirilen 5 yaşlı, erkek tekir bir kedi ile 13 yaşlı, erkek Golden Retriever ırkı ve 8 yaşlı, dişi Belçika Malinois ırkı köpekler oluşturdu. Kedinin yapılan idrar muayesinde sitruvit kristali ve ultrasonografik muayenesinde farklı büyüklüklerde (0,5-1cm) ürolit belirlendi. Golden Retriever ırkı köpeğin idrar muayesinde amorf fosfat kristalleri, röntgen ve ultrasonografik muayenelerinde farklı çaplarda (0,49-0,93 cm) 4 adet ürolit belirlendi. Belçika Malinois ırkı köpeğin idrar muayenesinde sitruvit ve sistin kristalleri ile ultrasonografik muayenesinde yaklaşık 5 cm çapında ürolit belirlendi. İdrar kesesi boşaltıldıktan sonra, kedi ve Golden Retriever ırkı köpeğe idrar sondası, Belçika Malinois ırkı köpeğe sistosentez yöntemiyle her uygulamada 10 ml olacak şekilde, idrar kesesi içine Kotervin® (Vedavet) gün aşırı üç kez verildi. Kotervin idrar kesesine verildikten sonra kese içinde 4 saat kalması sağlandı. Tedavi sonrası kedinin urolitinin tamamen eridiği ve köpeklerde ürolitin belirgin bir şekilde küçüldüğü belirlendi. Sonuç olarak, farklı tip ürolitiazis problemi olan kedi ve köpeklerde kotervinin tedavide yaralı olabileceği ve konu ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği düşünüldü.