Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is tehere an association of hematopoietic stem cell and endothelial progenitor cell markers with maturation in forearm arterial repair?

Eklem Hastaliklari Ve Cerrahisi-Joint Diseases And Related Surgery, cilt.30, ss.289-295, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diffusion tensor imaging of the median nerve healing. Preliminary results

Annali Italiani Di Chirurgia, cilt.90, ss.264-268, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

GIANT LIPOMATOUS TUMORS OF THE THIGH

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.32, ss.237-242, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biomechanical Properties of Achilles Tendon in Diabetic vs. Non-diabetic Patients

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.123, ss.428-432, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical excision of peripheral nerve schwannomas: analysis of 11 patients

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of locally applied simvastatin on an experimental mouse femur nonunion model

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.679-684, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Response to 'Are they overtreated'

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.23, ss.489-490, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of simultaneous bilateral with unilateral total knee arthroplasty

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.127-135, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is There an Association Between Synovial CD30+ T Lymphocyte Count and Chondral Lesion Depth?

Current Therapeutic Research - Clinical and Experimental, cilt.75, ss.44-47, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intrapelvic pin migration after Salter innominate osteotomy and laparoscopic removal: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.22, ss.533-535, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Fondaparınux Versus Nadroparın for Preventıon of Venous Thromboembolısm After Electıve Hıp and Knee Arthroplasty

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.74, ss.49-53, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Calcific mediopatellar plica: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.117-120, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Closed reduction and fixation of locked symphysis pubis using tubular external fixator: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.121-123, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Effects of Propolis on Fracture Healing: An Experimental Study

PHYTOTHERAPY RESEARCH, cilt.25, ss.1648-1652, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Leiomyoma of the hand in an adolescent

Erciyes Medical Journal, cilt.1, ss.1-3, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Niye düşeriz

Ege tıp bilimleri dergisi, cilt.4, ss.143-146, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

case report: Floating elbow with posterior shoulder dislocation

Peertechz Journal of Orthopaedics and Rheumatology, cilt.2, ss.15-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary Cystic Echinococcosis In Psoas Muscle

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, ss.1, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Synovial chondromatosis caused mechanical snapping elbow: a case report

OPEN ACCESS JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, cilt.6, ss.225-228, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A useful biomarker in talar osteochondral disease activity: Mean Platelet Volume (MPV)

Journal of Clinical Medicine and Research, cilt.5, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Atraumatic Avascular Necrosis of Both the Humeral and Femoral Heads due to the Corticosteroid Usage

Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), no.4, ss.246-250, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Minör travma sonrasında bilateral femur boyun kırığı olan hastaya yaklaşım: 2 olgu sunumu

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 27 Ekim 2019, ss.112

Distal tibia kırığında suprapatellar girişli intramedüller tibia çivisi uygulama sonuçları

2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Almati, Kazakistan, 11 - 15 Eylül 2019, ss.22

Comparison of short term outcomes of ilizarov external fixator and MIPO in tibia pillon fractures

2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Almati, Kazakistan, 11 - 15 Eylül 2019, ss.17

Lipofibromatous hamartoma of median and ulnar nerves: report of two cases

2. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Almati, Kazakistan, 11 - 15 Eylül 2019, ss.125

Dijital sinirde ender görülen schwannom: olgu sunumu

KemikEklem 2019, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019, ss.240

Radiokarpal dislokasyon

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, ss.169

Çok nadir bir olgu sunumu: biepikondiler kırık

1. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 20 - 21 Nisan 2018, ss.51

Kronik Böbrek yetmezlikli Hastada iki Taraflı Kuadriseps Tendon Rüptürü: Olgu Sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017, ss.65

Nadir bir olgu sunumu: Adölesan çağda elde leiomyom

Kemik Eklem 2017, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2017, ss.121

Falanks kondil kırıklarında Suzuki yöntemi

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.60-61

El parmağında subungual egzositoz, olgu sunumu

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.69-70

Elde intramuskuler lipom, olgu sunumu

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.69

Trapezio – Metakarpal Lıgament Onarımı

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2016, ss.69

Koronoid çıkıntıda osteoid osteom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.290-291

Uyluk yerleşimli intramusküler leiomyom

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.290

Üst ekstremitede kapı koluna bağlı meydana gelen ilginç bir delici yaralanma

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.268

Tortikolliste tedavi sonuçlarımız

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.73-74

Eli penetre eden yabancı cisimler çıkarılmalı mıdır?

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.81

Üst ekstremite travmatik nöromalarında tedavi sonuçlarımız.

VI. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2014, ss.64

Çocuklarda nadir görülen trochlea + kapitellum kırığı olgu sunumu.

12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2014, ss.68-69

KALÇA EKLEMİNDE SİNOVYAL KONDROMATOZİS:OLGU SUNUMU

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2014, ss.71-72

Konjenital patella çıkığı olan bir olguda cerrahi tedavinin geç dönemdeki sonuçları:olgu sunumu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2014, ss.72-73

Over kist rüptürüne sekonder her iki alt ekstremitede yaygın hidatik kist: Olgu sunumu

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.258

Artroskopik rotator manşet tamiri erken dönem sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.238

Nadir olarak görülen uylukda psoas kası yerleşimli primer kist hidatik olgusu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.254

omuz skışma sendromunda artroskopik tedavinin etkinliği

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.238

Ekstrapulmoner yerleşimli primer iliak kanat tüberkülozu: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.199

Kruris proksimali anterolateralinde ekstraskeletal osteokondrom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.258

Uyluk yerleşimli dev lipomlar

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.257

Küboid kemikte dev hücreli tümör

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.257

Lomber bölgede soliter osteokondrom: İki olgu sunumu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.223

Tibial sinir tutulumuyla beraber olan bacak yerleşimli primer kist hidatik olgusu

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.204

Atravmatik diz ağrısının bir nedeni: Osteoid osteom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.259

Dirsek ekleminde sinovyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

The effects of human amniotic fluid and bone graft on vertebral fusion in an experimental model.

32 nd Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, Yunanistan, 1 - 04 Nisan 2013, ss.67

Büyüme hormon eksikliğine sekonder gelişen femur başı epifiz kayması olgusu.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Dirsekte eklem içi yerleşimli nadir görülen bir soliter osteokondrom olgusu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Diméglio and Pirani score system evaluation of idiopathic clubfeet undergoing Ponseti method treatment.

32 nd Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, Yunanistan, 1 - 04 Nisan 2013, ss.57

Femurun primer malign lenfoması: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Omuz sıkışma sendromunda artroskopik tedavi etkinliği.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.1

Mean platelet volume osteokondral hastalık takibinde kullanılabilir mi?

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

60 yaş ve üzeri hastalarda artroskopik debritman sonuçlarımız.

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.1

Interpenetrating Shape Memory Alloy (SMA)- MAX Phase Composites and Interface

International Institute for Multifunctional Materials for Energy Conversion, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ağustos 2012, ss.1

El yerleşimli iyi huylu doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.119

El yerleşimli iyi huylu yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.1

Ön kol yerleşimli lipoblastoma

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.134

Interpenetrating Ceramic - Functional Metal Alloy Composites and Interfaces

The International Institute for Multifunctional Materials for Energy Conversion (IIMEC), Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ocak 2012, ss.1

Diz ekleminde lipoma arboresansa bağlı kitle: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.158

Sinoviyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.239

Arı sütü ve polenin ooferektomi yapılmış sıçanlarda etkisi.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.283

Ekstrakorporal şok dalga tedavisinin kıkırdak defektine etkisi: deneysel çalışma.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.93

Tibiotalar eklemde sinovya kaynaklı pirinç tanesi cisimcikleri.

20. Türk Patoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.69

Nadir bir olgu sunumu: El bilek kesisi sonrası radial arterde psödoanevrizma

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 0015, ss.166 Creative Commons License

Bilirkişi Raporları

Bilirkişilik

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ss.3, Kayseri, 2019

bilirkişilik

Erciyes Üniversitesi, ss.3, Kayseri, 2019

bilirkişilik

Kayseri il sağlık müdürlüğü, ss.4, Kayseri, 2019

bilirkişilik

Akkışla ilçe sağlık müdürlüğü, ss.2, Kayseri, 2018

bilirkişilik

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, ss.5, Kayseri, 2017