İyodiksanol Kontrastlı Batın Bt Sırasında Ekstravaze Olan Kontrast Maddeye Bağlı Üst Ekstremitede Kompartman Sendromu Ve Eşzamanlı Soğuk Yanığı Olgu Sunum


KARAMAN İ. , KAFADAR İ. H. , GÜNEY A. , TÜRK C. Y.

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, BURSA, TÜRKİYE, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye