Doç.Dr.

HASAN BAKTIR


EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

E-posta: hbaktir@erciyes.edu.tr
Diğer E-posta: hbaktir@gmail.com
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 33815
İş Telefonu: +90 352 207 6666 Dahili: 33815
Fax Telefonu: +90 352 437 4933
Web: ide.erciyes.edu.tr

Biyografi

1976 senesinde Kaysei'de doğmuşum. İlk Öğrenimi Kayseri/Hacılar Ali İhsan Kalmaz İlkokulunda tamamladım. Orta öğrenimimi İstanbul Mahmut Paşa Ortaokulu'nda ve Lise Öğrenimimi Kayseri Aydınlıkevler Lisesi'nde tamamladım. 1999 senesinde Ericyes Üniversitesi İngiliz Dili veEdebiyatını bitirdim. 2002 senesinde aynı üniversitede YL eğitimimi tamamladım. 2007 senesinde ODTÜ sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Edebiyatı Programında doktoramı tamamladım. 2008 senesinden beri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

Eğitim Bilgileri

2014 - 2015

2014 - 2015

Post Doktora

University Of Minnesota, Twin Cities Campus, Liberal Arts, English Department, Amerika Birleşik Devletleri

2012 - 2013

2012 - 2013

Post Doktora

University Of Essex, Faculty Of Social Science, Literature, Theatre And Fılm Studies, İngiltere

2002 - 2007

2002 - 2007

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Edebiyatı, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

1996 - 1999

1996 - 1999

Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Representation of the Ottoman-Orient in Eighteenth Century English Literature

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Edebiyatı

2002

2002

Yüksek Lisans

Comparıson of Reader Response Theories and Histo-biographical Theories in the Evaluation of Texts

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TUBITAK Yurtdışı Araştırma Bursu

Unıversity of Mınnesota

2012

2012

Diğer

Doktora Sonrası Araştırma, YOK destekli

University of Essex

2005

2005

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Doktora Tez Araştırması

California State University, Fresno

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tarih, Yeniçağ Tarihi, Dil ve Edebiyat, Batı Dilleri ve Edebiyatları, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2009 - 2016

2009 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2008 - 2009

2008 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2007 - 2008

2007 - 2008

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2002 - 2007

2002 - 2007

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

2000 - 2002

2000 - 2002

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

1999 - 2000

1999 - 2000

Okutman

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük, Yabancı Diller Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakultesi

2012 - 2019

2012 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakultesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

2009 - 2012

2009 - 2012

Bölüm Başkan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili Ve Edebiyatı

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

TRANSLATION

Doktora

Doktora

TOPICS OF ORIENTAL STUDIES

Lisans

Lisans

EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BRITISH ORIENTALISM

Lisans

Lisans

17.YÜZYIL İNGİLİZ EDEBİYATI

Lisans

Lisans

INTRODUCTION TO LITERATURE

Yönetilen Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Lord Byron ve Türkle: Orientalist Bakış Açısı

BAKTIR H.

E.Kevser(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Orientalism in Macaulay's Towers of Trebizond

BAKTIR H.

F.Aslı(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Comparative Glance at the concept of Intellectuals in Atay and Joyce

BAKTIR H.

TURKISH STUDIES, cilt.10, no.4, ss.851-864, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

2010

2010

Transforming The Meaning Of Barbarism: Turks In Henry Blount’s A Voyages Into The Levant (1634.

BAKTIR H.

TURKISH STUDIES, cilt.5, ss.879-889, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

One World, two perspectives: Samuel Johnson’s Idea of the Orient in Rasselass, The Prince of Abyssinia (1759).

BAKTIR H.

Language Literature and Cultural Studies, cilt.1, no.2, ss.301-319, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

2008

2008

Dialogic Enlightenment Perspective; Approach To The Ottoman And European Relations In Pseudo-Oriental Letters.

BAKTIR H.

TURKISH STUDIES, cilt.3, ss.193-211, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

2008

2008

Mother Daughter Realtionship in Ayla Kutlu’s Incomplete Story of Matmazel Dimitra,

BAKTIR H.

Interactions, cilt.17, no.1, ss.120-135, 2008 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Voice of the Imperial Ancestor in Amin Maalouf's Origins: A Memoir

Baktır H.

KARE, cilt.4, no.1, ss.78-90, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2019

2019

Bir İngiliz Şarkiyatçının Portresi: Sir Paul Rycaut/ A Portrait of an English Orientalist: Sir Paul Rycaut

Baktır H.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi - Journal of Turkish Researches Institute, cilt.166, ss.165-188, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License
Link

2018

2018

Metinde Anlam: Okur-tepkisi Eleştiri Kuramı

BAKTIR H.

TEMASA, cilt.4, ss.97-105, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

17. Yüzyılda İngiliz Tüccarlar Ve İpekyolu: Keşifler Dönemi’nde İngiliz Tüccarların İpek Yolu’na Ulaşma Teşebbüsleri

BAKTIR H.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL CIVILIZATION STUDIES, cilt.3, no.1, ss.151-159, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2017

2017

TÜRKLER VE İNGİLİZLER; TARİHTE İLK MÜNASEBETLER

BAKTIR H.

JASS, ss.169-79, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2017

2017

Point Counter Point (Ses Sese Karşı) ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Sosyal ve Ahlaki Yozlaşma ve Kültürel Bellek

BAKTIR H. , Bayram A.

RSS: Researcher Social Science, cilt.5, ss.310-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2017

2017

TÜRKLER VE İNGİLİZLER TARİHTE İLK MÜNASEBETLER1TURKS AND ENGLISH: FIRST ENCOUNTERS IN HISTORY

BAKTIR H.

JASS, cilt.2, ss.169-179, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2015

2015

A COMPARATIVE GLANCE AT THE CONCEPTS OFINTELLECTUALISM IN JAMES JOYCE AND OĞUZ ATAY SMODERNIST TEXTS

BAKTIR H. , SÜMBÜL Y.

Turkish Studies, cilt.10, ss.851-864, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2013

2013

Cleopatra as a Complex Character

BAKTIR H.

ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT EĞİTİMİ DERGİSİ, cilt.2, ss.59-70, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

2013

2013

18. YÜZYIL İNGİLİZ ŞARKİYATÇILIĞINA YENİ BİR BAKIŞ

BAKTIR H.

JASS, The Journal of Academic Social Science Studies), cilt.6, ss.111-124, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Özet
Link

2012

2012

SPEECH ACT THEORY; AUSTIN AND SEARLE: DERRIDA’S RESPONSE AND DELEUZE’S THEORY OF ORDER-WORD

BAKTIR H.

Language Literature and Cultural Studies, no.2, ss.201-211, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2008

2008

From Turkısh Renegade To A Penny Unıversıty : The Introductıon And Negotıatıon Of The Coffee-Houses In England

BAKTIR H.

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.24, no.1, ss.141-157, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

2003

2003

“The Concept of Imagination in Plato and Aristotle”

BAKTIR H.

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.15, no.2, ss.167-179, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Shakespeare and Turkey in Cultural ContextTürkiye’xxde Shakespeare ve Shakespeare Algısı

EŞBERK H. , BAKTIR H.

KOMPARATİSTİK 2018, Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 October 2018, ss.295-304

2018

2018

TÜrkiye'de Shakespeare Algısı

BAKTIR H. , EŞBERK H.

Komparatistik, Sivas, Türkiye, 5 - 07 October 2018, cilt.1, no.1, ss.295-305

2018

2018

Primitive vs. Civilized: Turks of the First World War ın the Captivity Memoirs of H.C.W. Bishop and John Still

Ayan Y., BAKTIR H.

KOMPARATİSTİK 2018, VII. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 10 - 12 October 2018

2018

2018

VOICE OF DEPRESSION: AKIF AND KEATS’ NIGHTINGALE

BAKTIR H. , ŞAHİN E. K.

USBIK 2018I.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 31 January - 01 February 2018
Link

2017

2017

Aldous Huxley ve Ahmet Hamdi Tanpınar ya Hiciv

BAKTIR H. , BAYRAM A.

Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sivas, Türkiye, 4 - 06 October 2017

2017

2017

İngiliz Tüccarların İpekyoluna Ulaşma Teşebbüsleri

BAKTIR H.

Uluslararası İpekyolu Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 21 - 22 September 2017

2016

2016

İngiltere Kralı I James ve Türkler

BAKTIR H.

Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi, Konya, Türkiye, 12 October - 14 January 2016

2011

2011

Devsirme-system in Sir Paul Rycaut's The Present State of the Ottoman Empire

BAKTIR H.

The Tenth International Language, Literature and Stylistics Symposium, Türkiye, 1 - 04 June 2011, cilt.1, no.1, ss.1
Link

2009

2009

Lady Mary Wortley Montagu’nun Türkiye Mektupları’nda (1765)Ermeni Toplumuna Bakışı”

BAKTIR H.

Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 August 2009, ss.297-313

2009

2009

Lady Montagu’nün Türkiye Mektuplarına Etnografik bir Bakış

BAKTIR H.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yazın ve Deyişbilim Araştırmaları,, Türkiye, 1 - 04 August 2009, cilt.1, no.1, ss.101-114

2007

2007

Tragedy in Tess of the Dubervilles and Yaprak Dökümü.

BAKTIR H.

Sakarya Üniversitesi, II. Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyatbilim Kongresi, Türkiye, 1 - 04 April 2007, ss.295-303

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

Baktır H.

Osmanlı-İngiliz İlişkileri: İlk Teşebbüsler 1555-1603, Özen TOK,Muhittin Kapanşahin, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.193-216, 2019
Link

2016

2016

Disciplinarity, Interdisciplinarity and Multidisciplinarity in Humanities

BAKTIR H.

Orientalizing the Minority; Representation of the Ottoman Christains in the 18th Century English Literature, Eugene Steel, Hasan Baktır, Banu Akçeşme, Editör, Cambridge Society For Scholarly Publishing (Ssp), Newcastle, ss.76-92, 2016
Link

2016

2016

Interdisciplinarity Multidisciplinarity and Transdicsiplinarity in Humanities

BAKTIR H.

Orientalizing the Minority: Representation of the Ottoman Christian Community in Eighteenth Century English Literary Texts, Eugene Steel, Hasan Baktır, Banu Akçeşme, Editör, Cambridge Scholarly Publishing, Newcastle, ss.76-92, 2016
Link

2012

2012

2012, Through the Eyes of the Beholder, The Holy Land, 1517-1713: Brill Publishing House, USA.

BAKTIR H.

Chapter 6: Evliya Çelebi’s Seyahatname and the Holiness of Jerusalem,, Judy Hayden, Nabil Mattar, Editör, Brill Leiden, Colombia, ss.111-125, 2012
Link

2012

2012

Keşifler Çağında Türkler, Magripliler ve İngilizler

BAKTIR H.

16 yüzyıl Osmanlı İngiliz İlişkilerinin Niteliği Üzerine Düşünceler, Mustafa Güllübağ, Editör, Vadi Yayınları, Ankara, ss.7-25, 2012
Link

2011

2011

IDEA, Studies in English

BAKTIR H.

Self/Other Question in the Context of E.M. Forster’s A Passage to India, IDEA, English Studies, Chapter Twenty,, Evrim Dogan, Editör, Cambridge Scholarly Publishing, Newcastle, ss.233-241, 2011
Link

Ansiklopedide Bölümler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

KARE

Yayın Kurul Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Epiphany

Değerlendirme Kurul Üyesi

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

JASS

Değerlendirme Kurul Üyesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Turkish Studies

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Journal of Drama Studies in English

Değerlendirme Kurul Üyesi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Indian Streams Reseacrh Journal

Değerlendirme Kurul Üyesi

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2017

Ekim 2017

BAKEA

Sivas

Eylül 2017

Eylül 2017

1. Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu

Nevşehir

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Interdisciplinarity, Multidisciplinarity and Transdisciplinarity in Humanities

kayseri

Mayıs 2011

Mayıs 2011

ADES

Kayseri

Nisan 2010

Nisan 2010

IDEA

Ankara

Nisan 2008

Nisan 2008

Dil, Yazin ve Deyisbilim

Izmir

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2012

Nisan 2012

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Bilimsel Danışmalıklar

2017 - 2017

2017 - 2017

Diğer

Cumhuriyet Üniversitesi

2016 - 2017

2016 - 2017

Diğer

Gazi ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017 - 2017

2017 - 2017

BAKEA

Oturum Başkanı

Sivas-Türkiye

2014 - 2014

2014 - 2014

Interdisciplinarity, Transdisciplinarity and Multidisciplinarity in Humanities

Oturum Başkanı

Kayseri-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

ADES

Oturum Başkanı

Kayseri-Türkiye

Burslar

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Doktora Tezi Arastirma Bursu

Diğer Resmi Kurumlar

Jüri Üyelikleri

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YL Tez - Erciyes Üniversitesi

Nisan-2010

Nisan 2010

Akademik Personel Sınavı

Yrdç Doç. Dil Sınavı - Erciyes Üniversitesi

Paylaşımlar ve Duyurular

CV YÖK
Diğer
24.12.2014 - Devam Ediyor
kıtap
Diğer
24.12.2014 - Devam Ediyor

son kitap kitap3.jpg

kitap
Diğer
24.12.2014 - Devam Ediyor

uluslararası yayın kitap2.jpg

kıtap1
Diğer
24.12.2014 - Devam Ediyor

kıtap cevırı kitap1.jpg

makale
Diğer
24.12.2014 - Devam Ediyor