Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of different doses of flumazenil on acetaminophen toxicity in rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.113, ss.525-528, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of Naloxone and Flumazenil on Antinociceptive Action of Acetaminophen in Rats

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.71, ss.111-117, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of isoflurane, sevoflurane, and desflurane on platelet function: A prospective, randomized, single-blind, in vivo study

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.66, ss.375-384, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

When to inject analgesic agents intra-articularly in anterior cruciate ligament reconstruction: Before or after tourniquet releasing

ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.918-921, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Early recovery properties of sevoflurane and desflurane in patients undergoing total hip replacement surgery

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.64, ss.301-309, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Sedation for outpatient endometrial biopsy: Comparison of remifentanil-propofol and Alfentanil-propofol

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.31, ss.31-35, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Dose intravenous meperidine have any pre-emptive analgesic efficacy?

Manegement of pain-A world perspective ıı, cilt.1, ss.163-167, 1996 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

ANTINOCICEPTIVE EFFECT OF PROPOFOL ON SOMATIC AND VISCERAL PAIN IN SUBHYPNOTIC DOSES

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.53, ss.677-681, 1993 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uyanık kraniyotomide deksmedetomidin- fentanil kombinasyonu

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.217-220, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anesteziyologlarda İmmün Yanıtlar

Türk Anest Rean Der Dergisi, cilt.31, ss.279-283, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roküronyum Enjeksiyon Ağrısında %2’lik ön Lidokainin Etkisi: Randomize Çift kör Araştırma

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.30, ss.350-352, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsillektomilerde Total İntravenöz ve Sevofluran Anestezisinin Karşılaştırılması

Türk Anestezi ve Reanimasyon, cilt.29, ss.405-408, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etomidatın enjeksiyon ağrısına tiopentonun etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.15-19, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tiopentalin orta cerebral arter kan akım hızı üzerine etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.18, ss.19-22, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Azot protoksitin ameliyathane personeline toksik etkisi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.364-369, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dekürarizasyon'un postoperatif bulantı ve kusmaya etkisi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.13, ss.359-363, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöroanestezi

İnfratentorial Tümörlerde Anestezi Yönetimi, Sarıhasan B,Madenoğlı H,Özköse Şatırlar Z,Türe H,Karacalar S, Editör, Mgrup Matbaacılık, Kayseri, ss.189-207, 2017

Nöroanestezi

Supratentoriyal Tümörlerde Anestezi Yönetimi, Sarıhasan B, Madenoğlu H,Özköse Satırlar Z,Türe H, Karacalar KS, Editör, Mgrup Matbacılık A.Ş. Kayseri, Kayseri, ss.169-188, 2017