DERIN BEYIN STIMÜLASYON CERRAHISI ESNASINDA ERIŞKINHASTADA LOKAL ANESTETIK AJANA BAĞLI METHEMOGLOBINEMIGELIŞIMI


ULUTABANCA H. , GÖKTAN G., HACIYEV O., KARAKAYA H., MADENOĞLU H.

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye