Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Structure of the quail (Coturnix coturnix japonica) spleen during pre-and post-hatching periods

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.162, ss.25-33, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bıldırcınlarda Sirinks’in Postnatal Gelişimi Üzerine Morfolojik Araştırmalar

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.24, ss.381-392, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vimentin, Sitokeratin, ?-SMA ve Desmin'in Yeni Zellanda Tavşanı Testis ve Epididimisindeki İmmunohistokimyasal Ekspresyonu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.111-119, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tavşan Testis ve Epididimisinde Makrofajların İmmunohistokimyasal Lokalizasyonu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.97-103, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Et Teknolojisinde Elektrik Stimülasyonu ve Etin Histolojik Yapısı Üzerine Olan Etkileri"

Türk Veteriner Hekimliği Dergisi, cilt.6, ss.28-31, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal Dönemde Akkaraman Koyunu ve Kıl Keçisi Fötuslarında Ön Midelerin Histogenesisi Üzerinde Işık Mikroskopik Araştırma

Doğa, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences., cilt.17, ss.261-266, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal Gelişme Aşamalarında Sığır Abomazumunun Işık Mikroskobik Yapısı

Doğa, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.16, ss.0-277, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal Dönemde Koyun ve Keçi Akciğerlerinin Işık Mikroskopik Yapısı

Doğa, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences., cilt.15, ss.263-271, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığır Fötusları Üzerinde Histolojik Araştırmalar IV. Prenatal Gelişme Aşamalarında Sığır Ön Miderinin Işık Mikroskopik Yapısı

Doğa, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.15, ss.35-46, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Köpek uterusunda, östrus siklusunda fibronektin reseptör (integrin beta1) ve lamininin immunohistokimyasal lokalizasyonu

13th National Histology and Embryology Congress with International Contribution, İzmir, Türkiye, 30 April - 03 May 2016, cilt.5, ss.406-407

Köpek uterusunda östrus siklusunda fibronektin reseptör integrin beta1 ve lamininin immunohistokimyasal lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 April - 03 May 2016, ss.406-407

Östrus Siklusu Sırasında Evcil Kedinin (Felis Catus) Endometriyumunda Survivin, Bcl-2 Ve Bax Proteinlerinin Ekspresyonları

Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.147-148

Köpeklerde Seksüel Siklus Sırasında Ovaryum ve Uterusda Osteopontin in Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 June 2009, ss.164

Bıldırcın Midelerinde MUC5AC ve Osteopontin in Lokalizasyonu Fonksiyonel Farklılığın Yansıması Olabilir mi

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 June 2009, ss.110

Köpeklerde Seksüel Siklus Sırasında Ovaryum ve Uterusda Osteopontin'in Lokalizasyonu

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.164

Bıldırcın Midelerinde MUC5AC ve Osteopontin'in Lokalizasyonu Fonksiyonel Farklılığın Yansıması Olabilir mi?

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.110

Immunohistochemical investigations on the testis and epididiymis of the Angora rabbit

Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Macaristan, 1 - 04 July 2008, ss.95-96

Immunohistochemical investigations on the testis and epididiymis of the Angora rabbit

27th European Association of Veterinary Anatomists Congress, Budapest, Macaristan, 23 - 26 July 2008, ss.95-96

Tavuk Ovaryumunda Yumurtadan Çıkış Sonrası Periyotta Progesteron Reseptörlerinin Gelişimi

Uluslararası Katılımlı 9. Ulusal Histoloji Embriyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.103

Bıldırcınlarda Mast Hücrelerinin Ovaryan Folliküllerle İlişkisi

VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 May 2002, ss.203

Chinchilla lanigera’ da Vaginal Smear Yöntemiyle Seksüel Siklus Evreleri ve Gebeliğin Tanısı

4. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 1998, ss.17