Bıldırcın Midelerinde MUC5AC ve Osteopontin in Lokalizasyonu Fonksiyonel Farklılığın Yansıması Olabilir mi


Liman N. , Alan E. , Küçük Bayram G.

Uluslararası Katılımlı 19.Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Trabzon, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.110

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.110

Özet

AMAÇ: Kanatlılarda mide, proventrikulus ve ventrikulus olarak adlandırılan yapısal ve

fonksiyonel özellikleri farklı iki bölümden oluşur. Proventrikulus asit ve pepsin

sekresyonunda, ventrikulus ise yiyeceklerin öğütülüp parçalanmasında görev alır. Bu

çalışmanın amacı, gastrik musin olan MUC5AC ile fosforile bir glikoprotein olan

osteopontin (OPN)’in postnatal dönemdeki bıldırcınların mide bölümlerindeki

lokalizasyonlarıyla fonksiyonel ilişkilerini ortaya koymaktır.

MATERYAL VE METOD: Yumurtadan çıkış sonrası 5, 10, 15, 30 ve 125 günlük

bıldırcınların proventrikulus ve ventrikuluslarmdan hazırlanan parafın kesitlerde

MUC5AC ve osteopontin reaktivitesi immunohistokimyasal olarak belirlenmiştir.

BULGULAR: MUC5AC reaktivitesi, tüm yaş gruplarında proventrikulusda yüzey

epitelinde, yüzlek bezlerde ve derin mide bezlerinin kanallarını örten epitelde,

ventrikulusda ise yüzey epiteli ile tubuler bezlerde gözlendi.

OPN reaktivitesi ise sadece proventrikulusdaki derin mide bezlerinin oksintikopeptik

hücrelerinde belirlendi. Ancak yumurtadan çıkışın 30. gününden itibaren

proventrikulusda yüzey epiteli ile bazı akıtıcı kanal epitellerinde de OPN reaktivitesi

saptandı. Proventrikulusun yüzey epitelindeki MUC5AC reaktivitesi hücrelerin apikal

sitoplazmasmda, OPN reaktivitesi ise bazal sitoplazmalarında lokalize idi. MUC5AC ve

OPN’nin sözü edilen dokularda yumurtadan çıkıştan itibaren sentezlenmeye başladığı

ve yaşla.birlikte miktarlarının arttığı belirlendi.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR: Bıldırcınlarda MUC5AC’nin proventrikulus ve

ventrikulusda yüzey epiteli ile lamina propriyadaki bezlerde lokalize olması, derin

bezlerde ise bulunmaması, MUC5AC’nin insan midesinde olduğu gibi mukozanın

korunmasında rol oynadığını göstermektedir. OPN’nin de yoğun olarak

proventrikulusun submukozasmda bulunan derin bezlerinin oksintikopeptik

hücrelerinde ve daha az olarak da yüzey epitelinde gözlenmesi, OPN’nin

proventrikulusa özgü olmak üzere hem mukoza bariyerinin bütünlüğünde, hem de

sekresyonda görev aldığını ifade etmektedir. Sonuç olarak MUC5AC ve OPN

reaktivitesi dokuların fonksiyonel özelliklerine göre değişmekle birlikte, özellikle

OPN’nin lokalizasyonu mide bölümlerindeki fonksiyonel farklılığın ayıracıdır,

denilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bıldırcın, mide, MUC 5AC, osteopontin, immunohistokimya