Köpek uterusunda östrus siklusunda fibronektin reseptör integrin beta1 ve lamininin immunohistokimyasal lokalizasyonu


Küçük Bayram G. , Liman N. , Beyaz F. , Alan E.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 April - 03 May 2016, ss.406-407

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.406-407

Özet

Memeli endometriumu, implantasyona hazırlık ve erken gebeliğin devamı için seksüel siklus

sırasında önemli gelişimsel değişiklere uğrar. Endometriumun periyodik olarak yenilenme olgusu,

implantasyon, gebelik ve doğum spesifik, hücre - hücre ve hücre - stromal matriks bağlantılarını

gerektirebilir. Hücre ve alt katmanları arasındaki bağlantıya bir çok adezyon molekül grubu,

onlardan da en önemlisi olan integrinler aracılık ederler. İnsan endometrial stromal ve desidual

hücreleri arasındaki farklılığın, spesifik integrinlerin bulunmasından dolayı olduğu bilindiği halde

östrus siklusu sürecinde, köpek dişi genital kanalında fibronektin reseptör (Integrin p1) ve laminin

proteinlerin dağılımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, implantasyona hazırlık aşaması

olan seksüel siklus sürecinde, fibronektin reseptör (Integrin p1) ve laminin'in köpek uterusundaki

varlığı ve lokalizasyonlarındaki siklusa bağlı değişimleri ilk kez belirlendi. Bu çalışmanın doku

örnekleri, Kayseri'deki özel veteriner kliniklerine rutin ovario - hysterectomie operasyonları için

gelen 3-7 yaşlarındaki, farklı ırklarda, her dönem için 5 olmak üzere sağlıklı 15 adet köpekten

alındı. Köpek uterusunda fibronektin receptör (Integrin p1) lokalizasyonu, endometriyumun yüzey,

kript ve bez epitel hücreleri ile stromal hücreler, damarlar, myometrium, perimetriyum ve

peritoneal mezotel hücrelerinde belirlendi. Fibronektin reseptör (Integrin p1), östrus siklusunun

tüm dönemlerinde, köpek uterusunun endometrium, myometrium ve perimetrium katmanlarında

pozitif immun reaksiyon gösterdi. Laminin'in genel olarak, kas hücrelerini, damarları ve bağdokusu

hücrelerini çevreleyen ekstrasellüler matriks ile bazal membranlarda lokalize olduğu gözlendi.

Fibronektin reseptör (Integrin p1) ve laminin'in, köpek uterus endometriumunda luteal dönemde

yüksek seviyelerde bulunduğu belirlendi. Bu araştırmanın sonuçları, köpeklerde ovulasyon,

implantasyon ve embriyonal gelişim ile ilgili olası problemlerin nedenleri ve üreme sürecinin çoğu

aşamasındaki bozuklukların tedavisinde bu moleküllerin klinik uygulamalarda kullanımında yararlı

olacak ve üremenin en önemli aşaması olan implantation'un anlaşılması ile ilgili gelişmelere katkıda

bulunacaktır.

The mammalian endometrium undergoes a remarkable series of developmental changes during the

sexual cycle, in preparation for implantation, and these changes persist into early pregnancy. The

phenomena of cyclic endometrial remodelling, implantation, gestation, and parturition may require

specific cell to cell and cell to stromal matrix interactions. The interaction between the cell and

substratum is mediated by several classes of cell adhesion molecules, one of the most important

being the integrins. Although the specificity of integrins is known to differ between human

endometrial stromal cells and decidual cells, no information is available on the distribution of the

fibronectin receptor (Integrin p i) and laminin protein in the female reproductive tract of the bitch

during the estrous cycle. In this study, the presence of the fibronectin receptor (Integrin p i) and

laminin, and the cyclic changes observed in their distribution in the bitch uterus were determined

for the first time during the estrous cycle, which is a preparatory stage for implantation. The tissue

samples used in this study were taken from 15 healthy bitches, including 5 animals each in the

different phases of the estrous cycle, which were aged 3-7 years, of different breeds and had been

admitted to private veterinary clinics in the Kayseri province for routine ovariohysterectomy. It was determined that, the fibronectin receptor (Integrin pi) was localized to the surface, crypt and

glandular epithelial cells of the endometrium, the stromal cells, blood vessels, myometrium,

perimetrium and peritoneal mesothelial cells in the bitch uterus. In the bitch uterus, the fibronectin

receptor (Integrin p i) displayed a positive immunoreaction at all phases of the estrous cycle in the

endometrium, myometrium and perimetrium. It was observed that, in general, laminin was located

in the extracellular matrix surrounding the muscle cells, blood vessels and connective tissue cells,

and in the basal membranes. The fibronectin receptor (Integrin p i) and laminin were found to be

present at high levels in the endometrium of the bitch uterus at the luteal phase. The results of the

present study will contribute to the understanding of the underlying reasons of ovulation,

implantation and embryonic development problems encountered in bitches, the clinical use of the

laminin and fibronectin molecules for the treatment of reproductive disorders, and the

interpretation of the implantation stage, which is the most important stage of reproduction.