Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of Leptin on Rat Brain Development; An Experimental Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEPTIDE RESEARCH AND THERAPEUTICS, vol.25, pp.1605-1616, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effect of 2-aminoethoxydiphenyl borate on ischemia-reperfusion injury in a rat ovary model

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, vol.178, pp.74-79, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Articles Published in Other Journals

THE EFFECT OF METHOXYCHLOR ON KIDNEY AND LIVER TISSUES

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.28, no.2, pp.57-61, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Histopathological and hippocampal changes in thebrain of rat pups exposed to electromagnetic fields

An internaional journal of experimental and clinical anatomy, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Enzymatic and histopathological changes in rat liver exposed to prenatal radiofrequency electromagnetic field: 3 generations

Proceedings of UNESCO/UNITWIN NetworkWeb Seminar 2020 (Virtual Conference)Proceedings of UNESCO/UNITWIN NetworkWeb Seminar 2020 (Virtual Conference), 06 August 2020, vol.5, pp.41

DOXORUBİCİNE BAĞLI KARDİYOTOKSİSİTE ÜZERİNE FARKLI DOZ SELENYUMUN ETKİLERİ

MAS INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICAL SCIENCES-XI, 13 - 15 March 2020

DENEYSEL DİYABETİN SIÇAN KARACİĞER DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ

MAS INTERNATIONAL CONFERENCEON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURALMEDICALSCIENCES-XI, 13 - 15 March 2020

Nonylphenol Uygulanan Dişi Ratlarda Melatonin Böbre Üzerine Koruyucu Etkisi

10. Uluslar arası Avrupa Matematik, Mühendislik Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 14 - 15 December 2019 Creative Commons License

NONYLPHENOL UYGULANAN DİŞİ RATLARDAMELATONİNİN BÖBREK ÜZERİNE KORUYUCUETKİSİ

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ONMATHEMATICS, ENGINEERING, NATURALMEDICAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019, pp.466-479 Creative Commons License

Fasiyal Sinir Hasarında Mezenkimal Kök Hücre ve Kolekalsiferolün Rejenerasyona Etkisinin Araştırılması

41. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2019

Deney hayvanlarında prenatal ve postnatal dönemde korti organının gelişimi

Uluslararası 19 mayıs multidisipliner çalışmalar kongresi, Samsun, Turkey, 17 - 19 May 2019 Creative Commons License

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ

ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, 17 - 19 May 2019

psödoefedrinin fetal korti organ gelişimine olası etkisi

II. Gevher Nesibe SAğlık Bilimleri Kongresi, 30 November - 02 December 2018

Psödoefedrinin fetal korti orgen gelişimi üzerine olası etkisi

II. Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.75-80

Psödoefedrinin fetal korti organ gelişimine olası etkisi

II.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.75-80

Mesenchymal stem cells alleviate the paclitaxel induced neuropathic pain in rats

Annual Meeting of the Peripheral-Nerve-Society, Maryland, United States Of America, 21 - 25 July 2018, vol.23, pp.270 identifier

The investigation of the teratogenic effect of gabapentin on the development of rat front (upper) extremity bones and femur

19. National Anatomy Congress and 1. International Mediterranean Anatomy Congress, Konya, Turkey, 6 - 09 October 2018, vol.12, no.2, pp.166-167

Histopathological and hippocampal changes in the brain of rat pups exposed to electromagnetic fields.

16. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sinir Bilim Kongresi, 20-23 May 2018, İstanbul/ Turkey, 20 - 23 June 2018

Sıçanların fetüsünde elektromanyetik alanın neden olduğu karaciğer hasarında histopatolojik değişiklikler

International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2018), Nevşehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.752-753

Evaluation protective effects of melatonin on free radical metabolism in rat kidney during ischemia-reperfusion.

Klinik Biyokimya Uzmanlari Dernegi Uluslararası Katılımlı Kongre ve LAB-EXPO, Trabzon, Turkey, 27 September - 01 October 2016

KANSERDE HEDEFE YÖNELİK TEDAVİLER: Tirozin Kinaz İnhibitörleri

II. Ulusal ERKÖK Kök Hücre Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 May 2016

Metoksiklor ile Oluşturulan Oksidatif Stresin Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi

XIII.Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.682-683

Sıçanlarda Vareniklinin Nefrotoksik Etkisi.

40. Ulusal Fizyoloji Kongresi., Kayseri, Turkey, 2 - 06 September 2014, pp.1

Rat Böbrek Dokusunda İskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine Melatonin Etkisi

XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2014, pp.1

18 Gy Gama Işınlamaya Maruz Kalmış Rat Böbreklerinde Pycnogenol’Ün Radyo Koruyuculuk Etkisi

1st Cell Death Research Congress with International Contribution, İzmir, Turkey, 30 October - 03 November 2013, pp.114

Books & Book Chapters

2. Bölüm: Epitel Dokusu

in: Temel Histoloji, Prof. Dr. Birkan YAKAN - Doç. Dr. Arzu YAY - Dr. Öğr. Üyesi Esra BALCIOĞLU, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.7-27, 2020 Creative Commons License