Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Perspective Of The Republican Newspaper Against The Military Coups Of 1960 And 1980 In Turkey Summary

International Social Sciences Studies Journal, vol.7, no.88, pp.4233-4250, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Medya Uygulamaları ve Çocuk Odaklı Reklamlar: Youtube Üzerine Bir İnceleme

Social Sciences Studies Journal, vol.6, no.65, pp.2828-2843, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE TÜRKİYE DE YAZILI BASINA YANSIMASI

Intermedia International e-journal, vol.7, no.12, pp.129-149, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011-2019 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE’DE YAPILAN ÜRÜN YERLEŞTİRMEARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.1, pp.212-243, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dönüşen Sinema Sektörü ve Değişen İzleyici Alışkanlıkları: 7163 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.22, pp.1435-1459, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dijital Sorunlara İlişkin Eğitici Kısa Filmlere Eleştirel Bir Bakış

Erciyes İletişim Dergisi, vol.7, no.1, pp.395-414, 2020 (Other Refereed National Journals)

Dijimodern Çağda Yalnızlaşan Birey Eleştirisi: Lipton Reklam Filmi Üzerine Bir İnceleme

Erciyes İletişim Dergisi, vol.6, pp.863-880, 2019 (Other Refereed National Journals)

Tüketi(li)yor Olmanın Dayanılmaz Hazzı Kıskacındaki İnsanlığın İzlerini Samsara Belgeselinde Sürmek

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.9, pp.319-340, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

RADYO PROGRAMLARINDA REKLAM KULLANIMI: PROGRAM YAPIMCISI PERSPEKTİFİNDENRADYO REKLAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1251-1261, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Ulusal Televizyon Kanallarında Ürün Yerleştirme Uygulaması

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.12, pp.480-489, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.7, pp.325-331, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMASI: REKLAM AJANSLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.12, pp.65-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye'de Ürün Yerleştirme Uygulaması: Reklam Ajansları Üzerine Bir İnceleme

NWSA Humanities Sciences, vol.12, no.2, pp.65-75, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ürün Yerleştirme Uygulamasının Hukuki Boyutu: ABD, Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.40, pp.93-119, 2016 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Paylaşım Ağlarında Bilginin Doğrulanması ve Sahte Haber

USBIK 2020 Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.8

Bir Eğitim Aracı Olarak Kısa Filmler: HD-LIFE Kısa Filmlerinin Pedagojik ve Kuramsal Tasarımı

3rd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019

Radyo Yayıncılığı Eğitimi Üzerine Bir İnceleme: Erciyes Üniversitesi Radyosu Üniversite FM Örneği

III. INES International Education And Social Science Congress, Konya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.101-108

Türkiye’de Ulusal Televizyon Kanallarında Ürün Yerleştirme Uygulaması

ASEAD Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.92

APPLICATION OF PRODUCT PLACEMENT AND FUNCTION OF ADVERTISERS IN TURKEY

ICSD International Conference On Sustainable Development, Üsküp, Macedonia, 19 - 23 October 2016, pp.266-269

Türkiye ve Danimarka Anayasaları Çerçevesinde İfade Özgürlüğü Kavramı: Karikatür Örneği"

II. Medya ve Etik Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2011, pp.47-54

Books & Book Chapters

Dijital Çağda Bilginin Doğruluğu ve Sahte Haber

in: Yeni Medya Çağında Popüler Dijital Sorunlar, Hakan Aydın, Fikret Yazıcı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.103-128, 2020

İslamofobinin Charlie Hebdo Dergisi Twitter Hesabında Paylaşılan Karikatürler Örneğinde İncelenmesi

in: Medya ve İslamofobi, Hakan Aydın, Metin Eken, Mustafa Derviş Dereli, Editor, Nobel, Ankara, pp.77-97, 2019

Radyo Yayıncılığı Eğitimi Üzerine Bir İnceleme: Erciyes Üniversitesi Radyosu Üniversite FM Örneği

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları 2018, Tapur Tahsin, Avşaroğlu Selahattin, Arslan Emel, Kılınç Mustafa, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.101-108, 2018

Develi'nin Tanıtımına Yönelik Görsel ve Basılı Eser Projeleri

in: Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editor, Nobel Kitabevi, Adana, pp.337-345, 2015

Develi’xxnin Tanıtımına Yönelik Görsel ve Basılı Eser Projeleri

in: Develi de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması DETOK Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül Birol, Çelik Tuncay, Dağlı Abdülkadir, Çöteli M.Gül, Editor, Nobel Kitabevi, Adana, pp.337-345, 2015

Kayseri’de Yerel Televizyon Yayıncılığının Gelişimi

in: Tarih İçinde Kayseri Basını, Çakır Hamza, Aydın Hakan, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.509-536, 2012